Träningen till yogalärare

Inledning

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.” - Yeats

Yogalärarutbildningen vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola är en gedigen och väletablerad heltidsutbildning. Träningen sker på heltid under fyra år. Ytterligare två år krävs för att bli meditationslärare.

Water-Lily

Träningen äger rum i ashramet på Håå Internationella Retreat Center och dess omgivningar, och ibland vid andra av skolans avdelningar.

Du deltar i en pågående praktisk, teoretisk och kreativ process. Den utgör grunden för att arbeta med andra, och ger dig självkännedom och en personlig erfarenhet av autentisk yoga och meditation.

Här följer ett exempel på varför en sådan erfarenhet är nödvändig, ett citat från en amerikansk professor:

 "Träningen av yogaläraren är oerhört viktig. Vi har, efter att ha undervisat tolv sjukhusgrupper, dragit slutsatsen att det inte fungerar särskilt bra att ta en sjuksköterska och utbilda henne i yoga under sex veckor, och sedan ha henne som yogalärare. Det är bättre att ta en yogalärare med 20 års erfarenhet av yoga och lära honom eller henne lite medicin - om hjärtat och om omhändertagande av patienter.

Det är således inte bara en liten oansenlig träning som är viktig. Transformationen av vem du är, att du känner dig själv, är något du uppnår genom många års arbete med dig själv - att du har ro och självtillit och en inre entusiasm motiverar patienterna att också göra yoga. Så det är väldigt kritiskt.

Jag skulle inte vilja ha en yogalärare med kortare träning än en läkare eller kirurg. Vår erfarenhet säger att vi behöver hängivna yogalärare som har använt detta under lång tid."
Dr Larry Scherwitz

Förutsättning

Innan du överväger att påbörja vår yogalärarutbildning, rekommenderar vi att du deltar i den årliga Tremånaders Sadhana-kursen på Håå Retreat Center. Du kommer därigenom att få veta mer om vad vi undervisar i och vilka vi är.

Tremånaders Sadhana-kursen är en enastående och omfattande retreat där du bekantar dig med en sällsynt och djupgående yoga. Den lägger grunden för träningen till yogalärare. Du kan givetvis delta i denna retreat (eller andra kortare retreater) utan att ha beslutat dig för om du vill delta i yogalärarutbildningen, och du kommer att ha en upplevelse med stor betydelse för ditt liv.

Du ansöker till yogalärarutbildningen efter att ha fullföljt Tremånaderskursen, genom ett personligt samtal med kursens huvudlärare..

Då du genom Tremånaderskursen får en unik och ingående erfarenhet av yoga och meditation, är det inga andra förutsättningar som krävs för denna utbildning.

Efter att ha deltagit i Tremånaderskursen i Håå, är du välkommen att stanna i ashramet under en period. Det är ett bra sätt att ta reda på om det sättet att leva passar dig.

Kostnad

Du kan ta del av livet i ashramet bakom retreaterna, kostnadsfritt, under sommaren efter avslutad Tremånaders Sadhana-retreat.

Standardpris

Från och med mitten av augusti börjar du att betala avgift. Avgiften inkluderar utbildning, logi och mat. Varje år är avgiften 36 000 SEK (2023).

Rabatt

Emellertid har aspiranterna som påbörjar utbildningen olika bakgrund. Några har haft en arbetskarriär, har en bostad och besparingar. Andra har studerat någon annanstans eller har varit arbetslösa och så vidare. Aspiranterna deltar helhjärtat i utbildningen, och har under utbildningsprocessen inte tid att förvärva inkomster på annat håll. Därför kan utbildningskostnaden justeras efter individens ekonomiska situation och kan variera stort från person till person.
Minimikostnaden är 36 000 SEK för hela träningen på 4(-6) år, vilket betalas under första året av utbildningen. Detta alternativ är öppet för dem som inte har möjlighet att betala mer.

Utbildning i Ashram

Det viktiga för oss som lärare är din uppriktiga motivation, att du är intresserad av att dela det sätt vi lever på i ashramet och att hänge dig till utbildningen. Du bor tillsammans med lärarna och de andra aspiranterna under flera år för att bli en kvalificerad lärare i yoga (och meditation). På det sättet följer vi en mycket gammal tradition som de flesta yogalärarutbildningar inte längre erbjuder: en tantrisk ashramtradition och en Sanyasi-livsstil.

yoga-theacher-education_image_400_w

Några av aspiranterna deltar i grundutbildningen, andra tränas till meditationslärare eller får vidareutbildning. Efter att träningen till lärare i yoga (och meditation) fullföljts, är du inte enbart en instruktör, utan en certifierad och kunnig lärare - och du kan antingen fortsätta att samarbeta med Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Håå eller på någon av skolans avdelningar, eller arbeta självständigt som yogalärare.

Gruppen av aspiranter och lärare på vår skola är internationell, och vi undervisar därför oftast på engelska under yogalärarklasserna. Dock kommer du också att ha möjlighet att använda svenska, danska eller norska när du övar dig i att undervisa.

Syftet med ashramlivet, i synnerhet de första åren av utbildningen, är att tillåta dig att ta en paus från saker du varit van vid innan du kom - att på sätt och vis ta ett uppehåll från ditt tidigare liv. Detta låter kanske märkligt för en person som inte är motiverad att göra det, men det är en naturlig väg att följa för en person som inspireras av detta och ser det som en möjlighet att utvecklas. Det ger dig en mycket speciell överblick, eller perspektiv, på livet.

Därför är, som du antagligen redan insett, vår utbildning inte en träning för dem som redan har ansvar för familj och arbete. Det är inte realistiskt att kunna kombinera vår utbildning med ett vanligt familjeliv.

Innehåll

Yogalärarutbildningen innehåller både praktik i att undervisa och teori. Du tar emot träningen både som en del av en grupp och individuellt. Naturligtvis börjar det hela med din egen användning av yoga och meditation, som följs upp genom råd och vägledning från läraren. Därtill äger en mindre påtaglig visdomsträning rum enligt den hemliga, muntliga eller viskande traditionen - en tradition som varken kan eller kommer att skrivas ned, och som är knuten till det dagliga livet och den insikt du mottar i meditation. Den förmedlas direkt från lärare till elev.

Träningen leds av de erfarna lärarna på skolan, tillsammans med skolans grundare Swami Janakananda Saraswati. Hans tradition sträcker sig långt tillbaka, där kunskapen förts vidare från lärare till elev - via Swami Satyananda Saraswati och hans lärare Swami Sivananda i Rishikesh … till Shankaracharya i 800-talets Indien, och längre tillbaka…

Träningens fyra områden

Kommunikation

- Förmågan att vara närvarande i varje situation, att kunna möta livet med initiativtagande och mottaglighet, i motsats till att gömma sig bakom förväntningar och mytologier om andra världar, andra tider, andra platser. Att kunna ge sig hän i nuet, utan att kräva att förutsättningarna eller människorna först ska vara annorlunda, ideala eller formellt korrekta, och utan att skapa avstånd genom en nedlåtande hållning.

Denna förmåga att vara öppen – oavsett om du konfronterar en situation, en annan människa eller en grupp av människor - utvecklas inte av terapier som endast härdar eller hypnotiserar personligheten och gör den förmögen till att ”klara sig”, men inte bättre till att acceptera och delta i livet som sådant.

Vår yogautbildning bygger på verkligheten i vardagen där det i det långa loppet är omöjligt att avtala spelregler. I vardagen måste du, när allt kommer omkring, räkna med dig själv - med hjärta och hjärna. Träningen äger rum när vi undervisar eller blir undervisade, men framför allt sker den i arbetet och gemenskapen på Håå Retreat Center, alternativt på en av våra yogaskolor.

_MG_3155Erfarenhet och kunskap

- Du utvecklar kännedom om kropp, sinne och energi genom att använda yogaövningarna och meditationerna.
Denna erfarenhet följs upp med relevanta studier av fysiologi, anatomi och vetenskaplig forskning av yoga och meditation - och naturligtvis är studier av yogans källskrifter en väsentlig del av utbildningen.

Karma Yoga

- Förmågan att helhjärtat och med energi sysselsätta sig med dagliga sysslor, stora som små.

I vår yogalärarträning lär du dig att ta ansvar och vara konsekvent när du genomför en arbetsuppgift såsom att undervisa, organisera och administrera kurserna vid en av skolorna; att delta i den konstanta ombyggnaden och underhållet av hus och lokaler; att skriva, göra layout, att delta i forskning; att arbeta i skogen eller ute på åkrarna i Håå.

Självinsikt

- Att väcka och träna uppmärksamheten är bland det allra viktigaste och innersta i traditionen. Förmågan att uppleva bildar grunden för hälsa och insikt.

Tantra lär oss att ge oss hän, att delta i livet och att uppleva oss själva i helheten. Genom meditationen inser vi vår verkliga identitet och det som ligger utöver den. Det ger mening och perspektiv på livet.

Dessa fyra huvudmoduler

behandlas under den fyraåriga utbildningen:

Yoga:

  1. Hatha Yoga; reningsprocesser - Asana - Yogaterapi.
  2. Pranayama; andningsövningar, att arbeta med energi - Mudra och Bandha, hållningar och lås - Prana Vidya.
  3. Yoga Nidra; yogisk djupavspänning - Shavasana  -  Pratyahara; att släppa taget.
  4. Dharana; koncentration - Tratak och visualisering

Meditation:

Största delen av undervisningen i meditation äger rum vid yogalärarseminarier, retreater, vid satsang och på kurser i Antar Mauna (Inre stillhet) - såväl som vid personlig vägledning och självständigt utövande.

Submoduler som också genomgås under utbildningen:

Yogi-on-Tiger

Perspektivet

Utbildningen har tre syften:

Och sist men inte minst:

För mer information

om vår yogalärarträning, beskrivning av yogalärarklasserna en gång i veckan, 14-dagarsseminarierna, karma yoga, sättet att leva i ashram - och mycket mer, läs:

Artiklar om yogalärarträningen i vårt Läsrum:

Erfarenhet och kunskap 1 – Fulltidsträning

Erfarenhet och kunskap 2 – en modul

Erfarenhet och kunskap 3 – Utbildning med kvalitet?

Yogalärare – sysselsättning eller kall?

Instruktör eller vägledare?

På väg mot ett större medvetande

”Man vill ju helst att folk får det bästa”

Kontakta oss gärna för ytterligare information.