Volontära i Håå

I karma yoga talar du inte om kärlek, inte heller kräver du kärlek som ett ideal någon annan ska leva upp till.
Karma yoga är en kärlekshandling.

– Swami Janakananda

Ashramet på Håå Retreat Center

Håå Retreat Center drivs av en grupp yogalärare, läraraspiranter och andra volontärer som bor här året om.

Detta minisamhälle kallas ett ashram – en ”yogaverkstad” – en kreativ miljö som understödjer din yoga och meditation, din sadhana.

Om du vill volontära hos oss är första steget att delta i en av våra längre retreats (minst 10 dagar).

Se kommande retreats

Det är viktigt att du haft upplevelsen av att vara elev på en retreat innan du är här som volontär. Det ger dig en känsla för hur vi arbetar och vad ashramlivet innebär.

För att vara med bakom vår månadslånga Kriya Yoga-retreat eller tremånaders Sadhana-retreat ska du ha deltagit som elev på en av dessa.

Din vistelse i Håå bygger på karma yoga, vilket innebär att du deltar i de olika arbetsuppgifterna på kursgården. Det kan vara på vårt ekologiska lantbruk, i köket, städning, underhåll av husen och mycket annat. Vanligtvis gör vi karma yoga ca 5–7 timmar om dagen.

Lika viktig som karma yogan är din egen yoga och meditation. Vi börjar tidigt på morgonen med meditation. Innan lunch har du tid för Yoga Nidra, eller andningsövningar och Shavasana. Ibland finns även tid för yoga sen eftermiddag, innan middagen.

På vissa retreater är en del av undervisningen öppen för volontärer att delta i. Det kan till exempel vara vägledd meditation, kirtan och sufidans eller föredrag.

Att arbeta med sig själv är en dynamisk process. I Håå lär du dig att ge dig hän åt detta arbete, utan att bli introvert eller självupptagen. Du utvecklar denna förmåga med hjälp av våra rutiner, balansen mellan karma yoga, andra aktiviteter och din yogasadhana. Som du säkert förstår är ashramet mer än ett vanligt kollektiv.

Att förverkliga sin potential, det är själva meningen med livet, och det är så karma yogin når sin frihet.

Ju mer jag ger mig hän åt min uppgift, desto mer känner jag mig som en del av en större helhet: något som inte bara handlar o­­m mig, utan om oss alla – om allting.

– Swami Janakananda

Praktisk info

Efter din ankomst får du en grundlig genomgång av alla våra rutiner.

Kontakta oss gärna om du vill vara volontär, eller om du har andra frågor!

Bli yogalärare

Vår utbildning till yoga- och meditationslärare har ashramet som fundament.

Du kan välja att gå vår utbildning om du vill bo i ashramet flera år, och efteråt kunna dela det som blivit din yoga med andra.

Läs mer om yogalärarutbildningen