Stötta Håå Retreat Center

Stort tack till er som redan hjälper oss genom att delta i våra retreats, jobba som volontärer – och genom att donera.

Varje bidrag, stort eller litet, hjälper oss att hålla lågan vid liv och fortsätta undervisa.

Swami Janakananda grundade Håå Retreat Center i 1972. År 1980 omvandlades verksamheten till en stiftelse med syftet att sprida kunskap om klassisk yoga och tantrisk meditation.

Din donation gör det möjligt för oss att:

  • Göra den autentiska yogan och meditationen tillgänglig för så många människor som möjligt
  • Bidra till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället i stort
  • Underhålla och förbättra byggnaderna vid Håå Retreat Center
  • Publicera texter och medier med anknytning till yoga, avslappning och meditation
  • Hålla våra retreatavgifter så låga som möjligt
  • Driva ett ashram, en “andlig verkstad”
  • Erbjuda vår yogalärarutbildning på heltid

Olika sätt att donera

Engångsdonation

Engångsdonationer kan skickas till:

Swish 123 541 91 22

Bankgiro 742 2256

Skriv “Donation” som meddelande tillsammans med ditt namn och dina kontaktuppgifter (om du inte vill vara anonym). Eller meddela oss via mail att du gjort en överföring.

Månadsdonation

Gör en månatlig donation med betalkort:

Kontakta oss gärna om du vill donera ett annat belopp.

Testamentera

Genom att lämna en donation till Håå Retreat Center i ditt testamente så ger du glädje och nytta till människor i framtiden, och ger dem möjlighet att fördjupa sig i och förbättra sina liv med klassisk yoga och tantrisk meditation.

Du kan hitta mallar på nätet för hur man skriver ett testamente. Ange skolans juridiska namn, adress och organisationsnummer:

Juridiskt namn
Stiftelsen Skandinavisk Yoga och Meditationsskola

Adress
Hå Kursgård 1 
34175 Hamneda 
Sverige

Organisationsnummer
829000-5688

Hör gärna av dig om du har några frågor, eller om du önskar att din donation ska gå till något specifikt projekt här på Håå Retreat Center, t.ex. underhåll av byggnader eller annat.