Swami Janakananda

PortrettSwami Janakananda Saraswati är Skandinavisk Yoga och Meditationsskolas och Håå Retreat Centers grundare. Han är skolans pedagogiska ledare och arkitekt för kurserna på Håå Retreat Center, där han också lever och undervisar.

OM-Sw

Swami Janakananda föddes i Köpenhamn år 1939. Redan som barn lärde han sig använda enkla yogaställningar. Det intryck som yogan gav honom då lade grunden till att han som 19-åring på allvar började utöva yoga.

“Mitt intresse för yoga började 1947, då jag var 8  år gammal och en barnläkare lärde mig att använda yoga, speciellt savasana. Det förändrade mitt tillstånd så grundläggande, att jag aldrig glömde det - och jag sökte yogan åter som ung. Under åren från 1959 till 1968 använde jag yoga i den dagliga träningen som pantomimskådespelare, och på egen hand i en intensiv personlig sadhana. Det sporrade också mina konstnärliga förmågor, och resulterade i målningar och iscensättning av pjäser."

”Under min tid i pantomimgruppen värmde vi dagligen upp med yoga. Vi använde de klassiska ställningarna; huvudstående, axelstående, plogen, fisken osv. och jag upptäckte att det inte bara stärkte min inspiration utan att hela mitt tillstånd ändrade sig. Jag kände mig i grunden mer vaken och närvarande i allt vad jag gjorde. Så jag beslutade att utforska yogan ännu mer.”

Under loppet av denna period blev Swami Janakananda en mästare i pranayama, yogans andningsövningar.

OM-Sw

swamijiMötet med Swami Satyananda i Köpenhamn 1968, inspirerade honom till att gå vidare med sin sadhana och mottaga invigning i avancerad yoga och meditation. 

“Jag hade turen att komma till Indien på 1960-talet. Ashramet var litet och Swamiji undervisade själv i alla discipliner och tog sig tid till personlig träning och vägledning. När den kurs, som jag deltog i i början, var över beslöt jag att stanna. Jag upplevde nu ett särskilt samarbete med honom: varje dag lärde jag mig på nytt att förbli vaken och alltmer medveten - det fick mig till att inse att yoga inte bara är en serie av övningar. Han visade mig yoga som ett tillstånd av högre medvetenhet.”

OM-Sw

ShahkaracharyaShivaratri-natten, den 15 februari 1969, mottog Swami Janakananda Sannyasa diksha
av Swami Satyananda. Han blev invigd till purna sannyasa i Paramahamsa-orden, Dasanama Sannyasas andliga orden. Den grundades av Srimat Shankaracharya (788-822). Således blev han del av samma gren som hans lärare tillhörde och dennes lärare Swami Sivananda - den kallas Saraswati. Som swami, mottog han namnet Janakananda Sarawati.

”Bortsett från själva invigningen till sannyasa så bekräftades också de tidigare 'invigningarna' som jag hade mottagit, i form av visioner och erfarenheter i min meditation, som något jag kunde fortsätta att använda i mitt liv.

Swami Satyananda visste att yoga var mer än bara en hobby för mig och att jag behövde en ganska stor grad av oberoende, och det bekräftade han vid denna invigning.”

OM-Sw

“Efter min invigning, reste jag omkring i Indien under flera månader tillsammans med Swamiji. På denna resa gav han mig uppgiften att, under hans vägledning, undervisa människor i yoga som sökte hans råd. Här insåg jag att det gav mening att dela mitt vetande och min mångåriga erfarenhet av yoga med andra - så jag valde att bli yoga- och meditationslärare.

”Det var så min yogalärarutbildning började, antingen jag ville det eller inte. Människor kom till Swamiji med problem eller frågor. Jag fick sedan uppgiften att undervisa personen i just den yoga eller enkla meditation som kunde passa vederbörandes behov.

På denna resa och senare när vi hade kommit tillbaka till ashramet, fick jag en grundläggande erfarenhet av yoga, inte bara som en terapi – utan som ett redskap som kan berika vardagen med en andlig dimension.”

På uppmaning av sin lärare återvände Swami Janakananda till Danmark sommaren 1970 för att grundlägga en yoga- och meditationsskola i Skandinavien.

OM-Sw
Tillsammans med de lärare han utbildat har Swami Janakananda haft en betydande inverkan på användandet av yoga och meditation i Nordeuropa. Framgången är i hög grad tack vare hans och de andra lärarnas regelbundna bruk av yoga och meditation i det dagliga livet; speciellt Kriya Yoga, en kombination av avancerad yoga- och meditationstekniker, och att på ett aktivt och utåtriktat sätt ta del av livet genom Karma Yoga - såväl som hans förmåga att begränsa sig kreativt inom en mycket rik tradition, nämligen den tantriska yoga traditionen.

Genom mer än fyra årtionden har Swami Janakananda ställt en enastående, omfattande och djupgående träning för yogalärare till förfogande, och invigt otaliga elever i Kriya Yoga och andra avancerade metoder. Samtidigt har han inspirerat till flera vetenskapliga forskningsprojekt om yoga och meditation. Han är känd för att konsekvent hålla sig till traditionen, genom att bevara yoga och meditation i sin ursprungliga form, och genom att inte ge vika för de flugor och modefenomen som går under namnet yoga idag. Genom åren har denna hållning tilldragit sig dem som sökt autentiska metoder.

Som en sann tantrisk lärare använder Swami Janakananda situationen här och nu, då han accepterar personligheten som den är, utan att kräva att något först skall ändras. Härifrån utvecklar sig meditationen och blir djup och stabil. Du känner att hans undervisning grundar sig på en djup personlig erfarenhet av yoga och meditation. Han tydliggör en kreativ process som når längre än vilken dogm som helst. Det klara sätt på vilket han visar att även avancerad yoga kan vara ett redskap för människor i vår tid, har inspirerat många.

Idag är han en efterfrågad lärare och författare. Under sina resor besöker han skolans olika fristående center, leder kurser världen över och håller föredrag på internationella konferenser.

OM-Sw

Yoga, tantra och meditation i min vardag av Swami Janakananda är utgiven i England, USA, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike - och översättningar är på väg på spanska och rumänska. 2016 gavs en utvidgad och nyredigerad utgåva ut i USA och Tyskland. CD:ar (eller ljudfiler), däribland djupavspänningen Upplev Yoga Nidra, har hyllats på de fyra språk som Swami Janakananda behärskar; engelska, tyska, svenska och danska - och fler är under förberedelse...

janakananda_aix_le_bain_1a_image_365_w

”Jag känner inte att det är nödvändigt att gripa in i andra människors sätt att tänka på, vilken filosofi de än måtte ha, om de är religiösa eller ateister.

Det är min avsikt är att föra dig igenom en process som kommer att hjälpa dig att i högre grad bli dig själv, och fullt ut kunna acceptera det sätt du valt att leva på.

Genom ett enastående och vetenskapligt yoga- och meditationssystem önskar jag förse dig med redskap som kan användas i dina dagliga aktiviteter och på din fritid.” (Swami Janakananda)

OM-Sw

Läs mer om Swami Janakanandas liv i artikeln: Tid att lära… tid till insikt… tid för att undervisa…

och

Odysseus - en kulturkanon