Uppmärksamhet och upplevelse

Yoga

Klassisk yoga och tantrisk meditation hör till de mest harmoniska och djupgående redskap som man i dag kan använda sig av för att leva ett helt och medvetet liv. Yoga och meditation kan användas till att uppnå inre balans och därmed bli herre över sitt eget liv. Det är ändå inte tal om sensationella mirakelmetoder, även om den som använder dem ibland kanske upplever det så. Det är upp till var och en hur mycket man får ut av dem.

Det kommer alltid att finnas
mängder av skäl
till att undvika
det du verkligen vill

Varje enskild övning av alla dem vi undervisar i har sin speciella verkan. Några påverkar dig fysiskt – med vissa höjer du din energi, med andra går du djupare. Tillsammans kompletterar de varandra och rör vid alla delar av ditt väsen. Verkningarna har du inte bara glädje av medan du utför dem, utan under hela dagen.

När man varit utsatt för press är man ofta anspänd länge efter det att pressen har upphört. Denna vana kan brytas när du mediterar och gör yoga regelbundet. Det blir lättare att spänna av och klara de situationer som kräver lite extra av dig.

Meditation

Yogan börjar med att frigöra spänningar. Genom att meditera blir du medveten om deras orsaker. Vad är det som vanligtvis berövar dig din klarhet? Hur hanterar du rastlöshet, sjukdom, tvångstankar, depression eller brist på självtillit? Här handlar det inte om analys utan om metoder där du lär dig att tillåta och uppleva det som av sig själv dyker upp i ditt sinne: vardagstankar, vanetankar, känslor gentemot det du upplevt under dagen – det du i vilket fall som helst upplever, antingen du mediterar eller inte. Meditationen ger dig förmågan att göra dig oberoende av det du inte vill tyngas av.

När du inte är uppmärksam reagerar du automatiskt på det du upplever. Av gammal vana spänner du dig, rycks med av en stämning eller intar en avvisande hållning. Under en av de mest grundläggande meditationer vi undervisar i tränar du med effektiva metoder, att lite i sänder kunna genomskåda dina känsloreaktioner och tankemönster. När du inte längre håller fast vid en situation, ett tillstånd eller en föreställning som något bestående och allt avgörande, så kan den inte binda dig.

Även
när du
ger dig hän
finner du dig
själv

Tantra

Tantra är namnet på den tradition som ursprungligen innehåller de olika yogaövningarna och meditations-metoderna vi lär ut. Den bygger på två principer: att utvidga (tanoti) och frigöra (trayate). Genom att höja och utvidga din uppmärksamhetsnivå och stärka din energi kan du frigöra dig från det som medvetet eller omedvetet påverkar och hämmar dig, och uppnå handlingskraft och insikt.

Tantra innehåller också sexuella ritualer, men det som idag kallas tantrasex är ofta så förvanskat att det har mist sitt ursprungliga syfte – nämligen att utvidga medvetandet. De processer som du upplever här i Håå når längre än den sexuella delen av de tantriska ritualerna, som vi inte undervisar i här.

Retreaten är en process

Samspelet mellan de metoder vi arbetar med, kompositionen och ordningsföljden av fysiska övningar, avspänning, meditation och andra aktiviteter, gör att retreaten ger större verkan, än om du själv gör övningar hemma eller går på yoga en gång i veckan.

Vi kallar det en process – du hålls igång. Den bygger på samma princip som finns i de tantriska ritualerna – att hela tiden vara med, närvarande.

Under processen lär du dig något om dig själv, din kropp, din energi, ditt sinne - och om hur din hållning eller inställning till dig själv och till andra människor påverkar ditt tillstånd.

Retreatprocessens noggrant fastlagda förlopp gör det möjligt för oss att hjälpa dig att hålla din uppmärksamhet vaken och öka din energi - och just denna extra energi och den känslighet du därmed uppnår får dig att inse att hämmande tankevanor inte behöver stå i vägen för det du egentligen vill med ditt liv. Du når en djupare förståelse av dina olika dimensioner och förmågor; av dig själv som medvetande - av din sanna identitet .

Mötet
med den intensiva situationen
är att leva med
öppet, hela vägen

Som lärare kräver vi av oss själva att processen hela tiden hålls igång – och att vi har dig med, så intensiteten inte går förlorad. Allt vi gör är del av träningssituationen; att äta, sova och arbeta. Undervisningen, promenaden på fridagen, sängtiden, föredrag, tystnad, ja, allt det du gör - men också det att du inte blir utsatt för onödiga störningar medan du är i detta ”växthus”. Här finns ingen TV, radio eller tidningar och du ringer inga telefonsamtal, naturligtvis med undantag av livsviktiga meddelanden (lämna mobiltelefonen hemma).

Ögonblicket skapas
genom din närvaro

det sätt du upplever på
säger dig något om dig själv

Du kommer säkert att uppleva både reaktion och framgång. Kanske känner du dig provocerad av en auktoritär vägledning eller inspirerad av ett svar eller en instruktion som träffar just dig, eller frustrerad över att du inte ögonblickligen får svar på alla frågor. Kanske förfaller du till begeistring eller tyr dig till en kritisk inställning där allt borde vara annorlunda. Du kommer säkert också att uppleva känslor och tillstånd som du redan känner till - och så smått kommer du att få ett mer medvetet förhållande till dem. Fram växer en ny tolerans gentemot dig själv - och oss andra.

Räknar du
med dig själv
eller
finns det något annat
du räknar mer med?

Förväntar du dig att du ska leva upp till ett bestämt personlighetsideal för att kunna utvecklas?

Tantra bjuder på många övningar och tekniker som du säkert har lust att börja bemästra. Kanske ser du retreaten som en spännande utmaning som kräver något av dig. Det är naturligt. Men bakom sättet vi arbetar på finns också en annan hållning; att göra upp med det dåliga samvetet och den ofta påtvungna känslan av otillräcklighet som uppstår när vi glömmer oss själva på grund av idealen. Kom som du är!

I den tantriska traditionen försöker vi därför inte spela heliga eller vänta på perfekta förutsättningar. Alla är vi delar av samhället, varken mer eller mindre, varken sämre eller bättre. Frågan är om vi kan finna oss tillrätta.

En intensiv situation är
varken rätt eller fel
god eller ond
tillåten eller otillåten -
den kräver din närvaro

Ofta förbluffas man över hur noggrant och säkert yogan verkar. Om resultatet blir det avsedda beror dock på hur övningarna utförs, hur du kommunicerar och kanske din beredvillighet att släppa taget om självupptagenhet och förväntningar. Detta blir i synnerhet angeläget när situationen är intensiv - därför är den personliga vägledningen viktig.

Litar du på dig själv
så mycket
att du kan klara
ett par egenheter från min sida?

Läraren

Överallt på jorden finner vi spår av yoga och meditation; noggranna återgivningar av yogaställningar i skulpturer från olika kontinenter, och en tydlig kunskap om meditation i skriftliga och muntliga traditioner i många kulturer.

Det är ingen tillfällighet att den klassiska yogan har överlevt alla hittills kända civilisationer, religioner och politiska system. Den bygger på en kunskap som under tusentals år genomprövats och utvecklats. I varje generation har den erfarna läraren givit yogan vidare till den elev som varit beredd att ta emot en grundlig träning och att uppleva ett större medvetande.

En stabil personlighet utvecklas inte genom överdriven ansträngning, utan genom en ingående kännedom om sig själv och ett accepterande av sina förmågor och särdrag - sitt eget sinne. Oavsett hur stort geni du än må vara, så kommer det du uppfattar som din egentliga identitet att bli prövat av din lärare, och du kommer att lära dig att föredra verklig erfarenhet framför teoretiska kunskaper, drömmar eller förväntningar.

Att grundligt känna till och att självständigt ha arbetat med yoga och meditation under lång tid är en förutsättning för den som själv ska undervisa. Det gäller naturligtvis de lärare som leder retreaterna på Håå Retreat Center. De har genomgått en omfattande personlig träning och har en flerårig heltidsutbildning bakom sig i överensstämmelse med traditionen.

Ska jag kunna något i förväg för att delta på en 10- eller 14-dagarsretreat?

Till våra retreater kommer både de som inte har prövat yoga och meditation tidigare, och de som önskar gå vidare. Det är inte ett krav att du redan känner till yoga. Ja, det kan till och med vara ett hinder. Har du alltför många idéer, som du kanske har läst dig till, blir vårt möte säkert annorlunda än vad du föreställt dig.

Varje retreat är helt olik
alla föregående

Möjligheterna
ligger i din förmåga
till att ta emot

Om du emellertid önskar förbereda dig inför kursen, börja redan nu med några av de lättare övningarna som beskrivs i boken Yoga, tantra och meditation i min vardag av Swami Janakananda Saraswati. Övningarna i denna bok är en bra utgångspunkt t ex dem på sid 32 till 43 (ev också från sid 28 till 31). Som meditationsövningar är de i kapitel 11 bra att börja med på egen hand.

Du kan också undersöka om någon av våra skolor har kurser i närheten. Eller du kan delta på en av våra helgretreater här på Håå Retreat Center innan du kommer på en längre retreat. Men som sagt är det inget villkor, många kommer helt utan förkunskaper.

Människor som redan tycker att de känner till yoga och meditation blir ofta överraskade över det vi har att bjuda på och de möjligheter som finns i en retreat.

Några tycker det räcker med en 10- eller 14-dagarsretreat, en del kommer tillbaka år efter år, och andra går vidare till Kriya Yoga-retreaten - och det finns de som känner sig inspirerade att använda tre vintermånader till en mer långvarig träning under enastående förhållanden. (Se Tremånaders sadhana-retreat).

En intensiv situation
är full av medvetande -
det du gör och säger
det du upplever

En tid till fördjupning och överblick

En retreat är självklart också semester, men från vad? Det handlar ju om dig, nu, och på längre sikt.

Kom om du vill leva 10 eller 14 dagar (fyra veckor eller tre månader) utan telefon (också mobiltelefon) post, tidningar, TV, CD-spelare, musikspelare, radio, dator, internet och butiker, och helt utan att använda din bil.

Varför isolera sig från arbete, familj och bekymmer? För att det ger överblick. När du under en period använder hela din uppmärksamhet inom ett bestämt område ökar din förmåga att utnyttja det du lär dig avsevärt.

Vetenskapen visar oss klart att yoga och meditation ger gynnsamma resultat. Vår egen erfarenhet säger oss att metoderna kan ge en verklig transformation – klarhet och en ökad energi - i kropp och sinne. Du kommer att märka det på ditt välbefinnande, din koncentration och din växande uppmärksamhet. För några kommer denna erfarenhet gradvis under retreaten, för andra de allra sista dagarna, och en del upptäcker vad de egentligen har lärt sig först när de kommer hem.

När du är färdig med träningen här är det helt och hållet upp till dig att bevara överblick och energi. Kommer det att påverka de beslut du tar och dina handlingar - i ditt liv och i samhället? Med dig hem får du tekniker, råd och en viss erfarenhet. Detta rotfäster sig när du använder det. Kanske föredrar du att använda ett speciellt program varje dag, eller variera genom att välja bland de övningar du har lärt dig.

in-the-garden

”I mitt jobb som jurist har jag en jäktig vardag med pressade projekt och deadlines som ska hållas. Jag kan lätt bli stressad om jag inte regelbundet återvänder till ett avspänt tillstånd.

Jag har gjort yoga och mediterat under ett antal år, och känner att det ger mig styrka och en hållning till mitt liv, så att jag emellanåt kan luta mig tillbaka, betrakta det hela och se saker och ting i ett större perspektiv. På så sätt släpper stress och anspändhet, och energin återvänder.

Ändå har några av de bästa perioderna i mitt liv varit de gånger då jag gett mig själv en vistelse på Håå Retreat Center.

Att kunna träda ut ur vardagslivet och in i en ram som är tillrättalagd så att jag kan utforska och fördjupa yogans och meditationens möjligheter känns som ett stort privilegium.

Nu har jag just kommit hem från sommarens retreat och kan märka att min dagliga yoga har fått nytt liv.

Vistelserna i Håå ger mig möjlighet till en fördjupning som jag har svårt att få hemma. Jag känner mig inspirerad och glädjer mig åt att ta tag i uppgifterna i min vardag. Samtidigt vet jag att när tiden är mogen kan jag vända tillbaka till en ny fördjupningsperiod i Håå.”

(Amrit Fossan, Norge)

>>> nästa: Kropp, sinne, energi - & medvetandet