Yoga i Stockholm

Om innehållet på yogakurserna

Yoga, avspänning och meditation

Vi undervisar i autentisk klassisk yoga och våra yogakurser innehåller utöver yogaställningar även andningsövningar, djupavspänning och meditation.

Den klassiska yogan ger klarhet och energi, och har samtidigt en avstressande och djup psykisk verkan. Det finns både lätta övningar för nybörjare, olika dynamiska övningar där andning och rörelse följs åt, och mer avancerade yogaställningar, där man står helt stilla i varje position en längre tid.  

Vi håller oss till en tradition och blandar inte olika yogastilar. Det innebär att vi kan erbjuda en enhetlig och sammanhängande undervisning, där de olika elementen i yogan förstärker varandra och bildar en helhet. 

Yogaställningarna hjälper dig att släppa spänningar, tröghet och stress i kroppen. Energin strömmar friare och du blir friskare, smidigare och starkare. Andningsövningarna förstärker och harmoniserar effekten av yogaställningarna. De ökar din energi och skapar klarhet och fokus. Meditation och djupavspänning fördjupar verkningen ytterligare och ger vila, ro och överblick.

För att du ska få så mycket som möjligt ut av yogan har vi valt att fokusera på kurser istället för drop in. Regelbundna eller intensiva kurser ger en mer djupgående och stabil verkan. Kurserna är noga planerade för optimal effekt och vi har långa lektioner så att du verkligen hinner falla till ro.

Våra lärare är välutbildade och har lång personlig erfarenhet av yoga och meditation. Vi har en fyraårig yogalärarutbildning på heltid, plus minst två års fortbildning för att undervisa i meditation. Det gör att vi kan förmedla en gedigen och professionell undervisning med solida rötter i den ursprungliga traditionen. Kort sagt, en yoga som verkligen fungerar!

Vill du veta mer? Vi kan varmt rekommendera dig att komma och prova på en gratis introduktion till yoga och meditation eller på en drop in-lektion. Läs även mer om innehållet på yogakurserna nedan. 

Vad innehåller yogakurserna?

Yogaställningar

På grundkurserna börjar vi med enkla spänningsfrigörande övningar som smidiggör och stimulerar hela kroppen. Sedan följer mer dynamiska övningar som speciellt stärker rygg och balans, och slutligen de djupgående klassiska yogaställningarna.
På mellanstegs- och fortsättningskurserna fördjupas det du lärt dig och vi går vidare med mer avancerade program. Du lär dig bl a att förstärka verkningen av yoga genom att vara stilla i ställningarna en längre stund.

Andningsövningar

Andningsövningar höjer din energinivå och skapar balans i nervsystemet när du använder dem regelbundet. Mentala spänningar löses upp och du kan släppa tillstånd som stress och depression. Därmed stärks din koncentration och handlingskraft. Andningsövningar utförs efter yogaställningar och före avspänning och meditation.

Yoga Nidra

Yoga Nidra, meditativ djupavspänning som medvetandegör och spänner av din kropp och ditt sinne. Du ligger helt stilla på rygg och följer vägledningen. Att göra Yoga Nidra regelbundet gör det lättare att spänna av i vardagen och sömnkvaliteten förbättras. Yoga Nidra ingår på alla våra yoga- och meditationskurser.

Tratak

På kurserna i yoga, avspänning och meditation ingår koncentrationstekniken Tratak. Här tränar du förmågan att avspänt hålla uppmärksamheten vid en sak. Tratak stärker och avspänner ögonen och gör det lättare att visualisera.

Meditation

På grundkurserna i yoga, avspänning och meditation lär du dig meditationen Returning, en variant av Inre Stillhet (Antar Mauna), och de första stegen av Energins Källa (den lilla Ajapa Japa). I Returning upptäcker du hur du kan släppa tankar och intryck, medan vi i Energins Källa använder en speciell andning som ger styrka och avspänning. På mellanstegs- och fortsättningskurserna går vi vidare med fler steg och längre meditationsförlopp. Du kan läsa mer om meditationerna här.

Kursmaterial

...är inte obligatoriskt, men om du vill ha hjälp att använda yogan och meditationerna hemma, så rekommenderar vi boken Yoga, tantra och meditation i min vardag och CD:n Upplev Yoga Nidra av Swami Janakananda. Båda kan köpas på skolan i Stockholm eller i vår webbutik som sköts av Håå Retreat Center.