Lärarna på Håå Retreat Center

Swami Ma Sita Savitri Saraswati

kommer från Island, där hon har studerat språkvetenskap på Universitetet i Reykjavik. Spontana upplevelser i hennes ungdom gjorde att hon blev dragen till mystikens väg och började söka någon som kunde lära henne äkta meditation. Under sina studieår höll hon på med yoga, men det var först när hon flyttade till Köpenhamn 1982 som hon hittade det hon letade efter. Hon deltog i kurser på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola och i Swami Janakanandas undervisning.

Swami Ma Sita har genom åren varit verksam som lärare på skolans olika avdelningar i Århus, Köpenhamn och Stockholm. 1991 flyttade hon till Håå Retreat Center (Håå Kursgård), där hon undervisar i yoga och meditation, är ansvarig för yogalärarutbildningen och distributionen av förlagets Bindu titlar – och är med i kursgårdens ledning.

Förutom omfattande undervisning i Håå och på yogalärarutbildningen, är det framför allt inom tre områden som Swami Ma Sita har gått på djupet; Prana Vidya, Kirtan och tillsammans med Swami Janakananda undervisar hon i Kriya Yoga på En- och Tremånaders Sadhanakurserna.

Mira

Miraleder Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Stockholm. Hon är född och uppvuxen på västkusten utanför Varberg och började sin utbildning vid skolan i Köpenhamn där hon bodde i fem år. Under denna period var hon under sommarmånaderna den drivande kraften bakom den ekologiska grönsaksodlingen på Håå Retreat Center.

1987 började Mira undervisa på skolan i Stockholm. Förutom de dagliga kurserna i yoga och meditation på skolan undervisar hon regelbundet på företag och hälsoresor. Mira skriver och översätter för tidskriften Bindu.

Gyanashakti

är från Storbritannien, men har tillbringat en stor del av sitt liv i Sverige. Under 1990-talet arbetade hon som fysioterapeut inom hjärtrehabilitering i Stockholm, och kom där i kontakt med Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. 1998 deltog hon i Tremånaderskursen i Håå. Det var en livsförändrande upplevelse som innebar ett stort perspektivskifte – yoga och meditation verkade på ett djupare plan jämfört med fysioterapi.
Gyanashakti bodde i Håå och på skolan i Stockholm i sju år medan hon tog sin yoga- och meditationslärarutbildning. Efter att periodvis ha undervisat i Oslo under två år återvände hon till England 2007, och undervisar numera i London.

Vasistha Jyoti

föddes i Sri Lanka, men växte upp i Skottland. Sedan unga år har han utövat meditation och upplevt dess gynnsamma effekter. Detta blev sporren för honom att senare fortsätta sin resa mot ökad självkännedom. Yogan blev en del av hans vardag och när han hörde om den djupgående träningen som erbjuds vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola styrde han in siktet mot tremånaderskursen. Ett år senare kom Vasistha Jyoti tillbaka för att bo i ashramet och ta del av yogalärarutbildningen.

Vasistha Jyoti genomgår nu en meditationslärarutbildning på vår skola i Köpenhamn.

Vijayananda

är uppvuxen i Trollhättan, Sverige. Medan han arbetade med ljud, musik och akustik i Göteborg började han meditera regelbundet och sökte sig till yoga som ett komplement för sin meditation. När han gick en kvällskurs hos Skandinavisk Yoga och Meditationsskola blev han fascinerad av den effekt yogan hade på både kropp och sinne. Han beslutade sig att gå djupare genom att delta i 3-månaderskursen på Håå Retreat Center.

Vijayananda blev mycket påverkad av denna retreat-upplevelse och valde att påbörja den 4-åriga heltidsutbildningen till att bli yogalärare, för att på så vis kunna inspirera och sprida yogan vidare till andra.

Claudia Schauermann

är uppväxt med en mor som inspirerat henne att anamma den spirituella sidan av livet. Hon har länge sökt efter ett sätt att leva ett sådant liv men aldrig vetat vart eller hur. En dag tog hon mod till sig att bryta sig loss från sitt jobb och det liv hon levde och bestämde sig för att delta i den årliga 3-månaders kursen på Håå Retreat Center. Hon återvände därefter hem men insåg snart att hon saknade den andliga utvecklingen hon fick på Håå och att leva och arbeta nära natur, djur och med människor var helt rätt för henne. Efter sommaren flyttade hon in i ashramet och började yogalärarutbildningen.​

Franz Jervidalo

kommer ursprungligen från Nordjylland i Danmark. Han har bott och undervisat sju år på skolan i Stockholm och även hållit kurser i yoga och meditation runtom i hela Sverige. 1985 kom han till Köpenhamn och leder nu Skandinavisk Yoga och Meditationsskola där.

Franz har 30 års erfarenhet av att undervisa i yoga och meditation och han undervisar i många sammanhang, tex. elitidrottsmän, gymnastiklärare och anställda inom vården. Franz håller dessutom kurser på företag med inriktning på yoga och meditation som ett verktyg till att förebygga stress i vardagen.

Agnidhara

Agnidharakommer från Finland. Hon har praktiserat yoga sedan slutet av 80-talet, då hon utbildade sig till och arbetade som konservator. 1995 gick hon Tremånaderskursen och påbörjade sedan yogalärarutbildningen och bytte därmed bevarandet av den materiella traditionen till bevarandet av den andliga.

Efter att ha bott en längre tid på internationella Håå Retreat Center i Småland och på skolan i Köpenhamn bor Agnidhara nu i Helsingfors i Finland. Här började hon sin undervisningsverksamhet hösten 2007.

Shantiram

är från Göteborg. Han kom i kontakt med yoga för första gången som tonåring, när han gick en kvällskurs hos Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. Han upptäckte hur yoga och meditation gav honom möjlighet att utvidga sin energi och sin kreativa förmåga, och i några år arbetade han intensivt med konst. Men efterhand blev hans önskan starkare att dela yoga med andra, och han påbörjade yogalärarutbildningen i Håå.

Shantiram bor och arbetar idag på kursgården, bland annat med biodling, och har också arbetat med webbdesign för skolan. Han undervisar i flera städer i Sydsverige.

Mariana Elvang

är uppvuxen vid Svarta havet i Rumänien. Hon har bott i Danmark där hon år 2003 kom i kontakt med Swami Janakananda under en satsang på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. Detta gjorde ett starkt intryck på henne och under de kommande åren deltog hon i flera retreater i Håå. Efter att ha bott i ashramet i Köpenhamn en period beslöt hon sig för att flytta till Håå och vara del av yogalärarutbildningen.

Mariana lagar god mat och står för att sköta om såväl blommor som husdjur och därigenom skapar hon en trivsam atmosfär på vårt retreatcenter. Mariana undervisar i de närliggande städerna.

Sally Bohlin

kommer från Stockholm. I de övre tonåren väcktes ett sökande efter andlig kännedom, och Sally började med yoga. I några år studerade hon till ingenjör, jobbade som lärare och kolloledare, och engagerade sig i miljöfrågor.

Efterhand blev viljan att fördjupa sig i yoga och meditation starkare och Sally gick tremånaderskursen på Håå retreat center. Ett år senare flyttade hon in i ashramet och påbörjade yogalärarutbildningen för att fortsätta arbetet med sig själv och för att kunna sprida vidare yogan.

Lina Jansson

kommer från Stockholm. Efter många år inom den akademiska världen önskade hon börja utforska sin andliga sida. På Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Stockholm hittade hon den genuina yoga hon sökte. Hon blev inspirerad till att gå tremånaderskursen på Håå Kursgård. Den energi och harmoni hon upptäckte att yogan ger gjorde att hon ville tillbringa mer tid på kursgården och hon deltog på flera retreater både som elev och som volontär under tre år. Lina flyttade sedan in i ashramet och påbörjade träningen till yogalärare för att gå djupare i arbetet med ökad självkännedom, och för att få ge andra människor en möjlighet att upptäcka yogan och dess effekter.