Lärarna på Håå Retreat Center

Swami Ma Sita Savitri Saraswati

kommer från Island, där hon har studerat språkvetenskap på Universitetet i Reykjavik. Spontana upplevelser i hennes ungdom gjorde att hon blev dragen till mystikens väg och började söka någon som kunde lära henne äkta meditation. Under sina studieår höll hon på med yoga, men det var först när hon flyttade till Köpenhamn 1982 som hon hittade det hon letade efter. Hon deltog i kurser på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola och i Swami Janakanandas undervisning.

Swami Ma Sita har genom åren varit verksam som lärare på skolans olika avdelningar i Århus, Köpenhamn och Stockholm. 1991 flyttade hon till Håå Retreat Center (Håå Kursgård), där hon undervisar i yoga och meditation, är ansvarig för yogalärarutbildningen och distributionen av förlagets Bindu titlar – och är med i kursgårdens ledning.

Förutom omfattande undervisning i Håå och på yogalärarutbildningen, är det framför allt inom tre områden som Swami Ma Sita har gått på djupet; Prana Vidya, Kirtan och tillsammans med Swami Janakananda undervisar hon i Kriya Yoga på En- och Tremånaders Sadhanakurserna.

Mira

Miraleder Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Stockholm. Hon är född och uppvuxen på västkusten utanför Varberg och började sin utbildning vid skolan i Köpenhamn där hon bodde i fem år. Under denna period var hon under sommarmånaderna den drivande kraften bakom den ekologiska grönsaksodlingen på Håå Retreat Center.

1987 började Mira undervisa på skolan i Stockholm. Förutom de dagliga kurserna i yoga och meditation på skolan undervisar hon regelbundet på företag och hälsoresor. Mira skriver och översätter för tidskriften Bindu.

Mette Kierkgaard

Mette Kierkgaard är född och uppvuxen i Hong Kong. Hon började att använda yoga och meditation 1972 och har varit professionell yoga- och meditationslärare sedan 1985.

Mette har undervisat på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Köpenhamn, Oslo och Århus samt på kurser på Håå Retreat Center. I fem år har hon drivit en avdelning på skolan i Esbjerg i Danmark.

Hon bor nu i Köpenhamn där hon, utöver att undervisa allmänt på skolan, har mer än 25 års erfarenhet av att undervisa i gravid- och efter födsel yoga.

Wini Hald

kommer från Danmark, där hon började göra yoga en gång i veckan, år 1974, hos Swami Janakananda. År 1976 deltog hon på tremånaderskursen i Håå, och därefter påbörjade hon yogalärarutbildningen och bodde på ashramet i Köpenhamn, Stockholm och Århus 1976-83. Hon har sedan dess undervisat i ett flertal städer på Västsjälland i samarbete med olika studieförbund.

Wini har tidigare sjungit i Vor Frue Kirkes kör i Århus och har studerat musikteori. Hon ackompanjerar sitarmästaren Roop Verma på tambura vid konserter och Nada yoga seminarier.

Gyanashakti

är från Storbritannien, men har tillbringat en stor del av sitt liv i Sverige. Under 1990-talet arbetade hon som fysioterapeut inom hjärtrehabilitering i Stockholm, och kom där i kontakt med Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. 1998 deltog hon i Tremånaderskursen i Håå. Det var en livsförändrande upplevelse som innebar ett stort perspektivskifte – yoga och meditation verkade på ett djupare plan jämfört med fysioterapi.
Gyanashakti bodde i Håå och på skolan i Stockholm i sju år medan hon tog sin yoga- och meditationslärarutbildning. Efter att periodvis ha undervisat i Oslo under två år återvände hon till England 2007, och undervisar numera i London.

Burkhard Miller

är född och uppvuxen i södra Tyskland. Han har i mer än 20 år arbetat som ortopedisk skomakare, och utövat karate på sin fritid. År 1992 läste han en broschyr från Skandinavisk Yoga och Meditationssskola. Frågan ”Vill du gå djupare?” tände det ljus som ledde vidare till hans första Tremånaderskurs.

Sedan dess har Burkhard deltagit i och arbetat bakom många Håå-retreats, tills han slutligen, 2012, bestämde sig för att flytta till Håå och delta i yoga- och meditationslärar-utbildningen. Under 2018 kommer Burkhard att börja undervisa i Tyskland.

Vasistha Jyoti

föddes i Sri Lanka, men växte upp i Skottland. Sedan unga år har han utövat meditation och upplevt dess gynnsamma effekter. Detta blev sporren för honom att senare fortsätta sin resa mot ökad självkännedom. Yogan blev en del av hans vardag och när han hörde om den djupgående träningen som erbjuds vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola styrde han in siktet mot tremånaderskursen. Ett år senare kom Vasistha Jyoti tillbaka för att bo i ashramet och ta del av yogalärarutbildningen.

Vasistha Jyoti genomgår nu en meditationslärarutbildning på vår skola i Köpenhamn.

Carl Gunnar Tunér

Carl Gunnar Tunér är född och uppvuxen i Ljungby i Småland. Under sin uppväxt levde Carl ett aktivt liv och utövade många idrotter men allteftersom skiftade hans fokus mer och mer till musik. Efter en spontan ingivelse ville Carl lära sig meditera, och hösten 2013 deltog han på sin första kurs vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. Efter att ha spenderat en del tid både som deltagare i skolans kurser och retreater samt som volontär på Håå Retreat Center växte lusten att intensifiera arbetet med sig själv och Carl flyttade in i ashramet i Håå för att påbörja yogalärarutbildningen.

Franz Jervidalo

kommer ursprungligen från Nordjylland i Danmark. Han har bott och undervisat sju år på skolan i Stockholm och även hållit kurser i yoga och meditation runtom i hela Sverige. 1985 kom han till Köpenhamn och leder nu Skandinavisk Yoga och Meditationsskola där.

Franz har 30 års erfarenhet av att undervisa i yoga och meditation och han undervisar i många sammanhang, tex. elitidrottsmän, gymnastiklärare och anställda inom vården. Franz håller dessutom kurser på företag med inriktning på yoga och meditation som ett verktyg till att förebygga stress i vardagen.

Agnidhara

Agnidharakommer från Finland. Hon har praktiserat yoga sedan slutet av 80-talet, då hon utbildade sig till och arbetade som konservator. 1995 gick hon Tremånaderskursen och påbörjade sedan yogalärarutbildningen och bytte därmed bevarandet av den materiella traditionen till bevarandet av den andliga.

Efter att ha bott en längre tid på internationella Håå Retreat Center i Småland och på skolan i Köpenhamn bor Agnidhara nu i Helsingfors i Finland. Här började hon sin undervisningsverksamhet hösten 2007.

Swami Bháwaná Murti Saraswati

är uppvuxen i Danmark. Han arbetade som trädgårdsmästare ett antal år, tills han hittade Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i 1973.

Efter att ha gjort yoga av och till i några år bestämde han sig för att delta i en meditationskurs (Antar Mauna) 1979. Detta inspirerade honom så mycket att han flyttade in i ashramet i Köpenhamn.

Efter en Tremånaderskurs i 1980 påbörjade han sin yogalärarutbildning, och stannade kvar i Håå de därpåföljande åren, för att senare fortsätta på andra avdelningar av skolan.

Sedan dess har han undervisat i yoga och meditation i hela Norden.
Han bor nu i Lyngby utanför Köpenhamn och har fullt upp med att undervisa i specialklasser såsom ögonyoga, chakrakurser, meditation, yoga för företag, mm. Han idkar fortsatt sitt intresse för ekologi och trädgårdsodling – och är dessutom biodlare.

Shantiram

är från Göteborg. Han kom i kontakt med yoga för första gången som tonåring, när han gick en kvällskurs hos Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. Han upptäckte hur yoga och meditation gav honom möjlighet att utvidga sin energi och sin kreativa förmåga, och i några år arbetade han intensivt med konst. Men efterhand blev hans önskan starkare att dela yoga med andra, och han påbörjade yogalärarutbildningen i Håå.

Shantiram bor och arbetar idag på kursgården, bland annat med biodling, och har också arbetat med webbdesign för skolan. Han undervisar i flera städer i Sydsverige.

Cecilia Strömbeck

är uppvuxen i Stockholm. Hon upptäckte Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i sina gymnasieår och efter att ha deltagit på och bakom flera retreater i Håå beslöt hon sig för att ta del av yogalärarutbildningen.

Cecilia var verksam på Håå Retreat Center där hon bl a var primus motor bakom kursgårdens ekologiska odlingar och var en ivrig deltagare i kvällar med sång och sufi-dans. Hon är en skicklig dansare med intresse för traditionella dansar från olika kulturer.

Cecilia undervisar nu i yoga, koncentration och gravidyoga på vår skola i Köpenhamn.

Mariana Elvang

är uppvuxen vid Svarta havet i Rumänien. Hon har bott i Danmark där hon år 2003 kom i kontakt med Swami Janakananda under en satsang på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. Detta gjorde ett starkt intryck på henne och under de kommande åren deltog hon i flera retreater i Håå. Efter att ha bott i ashramet i Köpenhamn en period beslöt hon sig för att flytta till Håå och vara del av yogalärarutbildningen.

Mariana lagar god mat och står för att sköta om såväl blommor som husdjur och därigenom skapar hon en trivsam atmosfär på vårt retreatcenter. Mariana undervisar i de närliggande städerna.

Vijayananda

är uppvuxen i Trollhättan, Sverige. Medan han arbetade med ljud, musik och akustik i Göteborg började han meditera regelbundet och sökte sig till yoga som ett komplement för sin meditation. När han gick en kvällskurs hos Skandinavisk Yoga och Meditationsskola blev han fascinerad av den effekt yogan hade på både kropp och sinne. Han beslutade sig att gå djupare genom att delta i 3-månaderskursen på Håå Retreat Center.

Vijayananda blev mycket påverkad av denna retreat-upplevelse och valde att påbörja den 4-åriga heltidsutbildningen till att bli yogalärare, för att på så vis kunna inspirera och sprida yogan vidare till andra.