Lärarna på Håå Retreat Center

Swami Ma Sita Savitri Saraswati

kommer från Island, där hon har studerat lingvistik på Universitetet i Reykjavik. Spontana upplevelser i hennes ungdom gjorde att hon blev dragen till mystikens väg och började söka någon som kunde lära henne äkta meditation. Under sina studieår höll hon på med yoga, men det var först när hon flyttade till Köpenhamn 1982 som hon hittade det hon letade efter. Hon deltog i kurser på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola och i Swami Janakanandas undervisning.

Swami Ma Sita har genom åren varit verksam som lärare på skolans olika avdelningar i Århus, Köpenhamn och Stockholm. 1991 flyttade hon till Håå Retreat Center (Håå Kursgård), där hon undervisar i yoga och meditation, är ansvarig för yogalärarutbildningen och distributionen av förlaget Bindus titlar - och är med i kursgårdens ledning.

Förutom omfattande undervisning i Håå och på yogalärarutbildningen, är det framför allt inom tre områden som Swami Ma Sita har gått på djupet; Prana Vidya, Kirtan och tillsammans med Swami Janakananda undervisar hon i Kriya Yoga på En- och Tremånaders Sadhanakurserna.

Mira

Mira

leder Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Stockholm. Hon är född och uppvuxen på västkusten utanför Varberg och började sin utbildning vid skolan i Köpenhamn där hon bodde i fem år. Under denna period var hon under sommarmånaderna den drivande kraften bakom den ekologiska grönsaksodlingen på Håå Retreat Center.

1987 började Mira undervisa på skolan i Stockholm. Förutom de dagliga kurserna i yoga och meditation på skolan undervisar hon regelbundet på företag och hälsoresor. Mira skriver och översätter för tidskriften Bindu.

Franz Jervidalo

kommer ursprungligen från Nordjylland i Danmark. Han har bott och undervisat sju år på skolan i Stockholm och även hållit kurser i yoga och meditation runtom i hela Sverige. 1985 kom han till Köpenhamn och leder nu Skandinavisk Yoga och Meditationsskola där.

Franz har 30 års erfarenhet av att undervisa i yoga och meditation och han undervisar i många sammanhang, tex. elitidrottsmän, gymnastiklärare och anställda inom vården. Franz håller dessutom kurser på företag med inriktning på yoga och meditation som ett verktyg till att förebygga stress i vardagen.

Agnidhara

Agnidhara

kommer från Finland. Hon har praktiserat yoga sedan slutet av 80-talet, då hon utbildade sig till och arbetade som konservator. 1995 gick hon Tremånaderskursen och påbörjade sedan yogalärarutbildningen och bytte därmed bevarandet av den materiella traditionen till bevarandet av den andliga.

Efter att ha bott en längre tid på internationella Håå Retreat Center i Småland och på skolan i Köpenhamn bor Agnidhara nu i Helsingfors i Finland. Här började hon sin undervisningsverksamhet hösten 2007.

Gyanashakti

är från Storbritannien, men har tillbringat en stor del av sitt liv i Sverige. Under 1990-talet arbetade hon som fysioterapeut inom hjärtrehabilitering i Stockholm, och kom där i kontakt med Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. 1998 deltog hon i Tremånaderskursen i Håå. Det var en livsförändrande upplevelse som innebar ett stort perspektivskifte – yoga och meditation verkade på ett djupare plan jämfört med fysioterapi.

Gyanashakti bodde i Håå och på skolan i Stockholm i sju år medan hon tog sin yoga- och meditationslärarutbildning. Efter att periodvis ha undervisat i Oslo under två år återvände hon till England 2007, och undervisar numera i London.

Vasistha Jyoti

föddes i Sri Lanka, men växte upp i Skottland. Sedan unga år har han utövat meditation och upplevt dess gynnsamma effekter. Detta blev sporren för honom att senare fortsätta sin resa mot ökad självkännedom. Yogan blev en del av hans vardag och när han hörde om den djupgående träningen som erbjuds vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola styrde han in siktet mot tremånaderskursen. Ett år senare kom Vasistha Jyoti tillbaka för att bo i ashramet och ta del av yogalärarutbildningen. Idag undervisar han i yoga och meditation i Skottland.

Mariana Elvang

är uppvuxen vid Svarta havet i Rumänien. Hon har bott i Danmark där hon år 2003 kom i kontakt med Swami Janakananda under en satsang på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. Detta gjorde ett starkt intryck på henne och under de kommande åren deltog hon i flera retreater i Håå. Efter att ha bott i ashramet i Köpenhamn en period beslöt hon sig för att flytta till Håå och vara del av yogalärarutbildningen.

Mariana lagar god mat och står för att sköta om såväl blommor som husdjur och därigenom skapar hon en trivsam atmosfär på vårt retreatcenter. Mariana undervisar i de närliggande städerna.

Shantiram

är från Göteborg. Han kom i kontakt med yoga för första gången som tonåring, när han gick en kvällskurs hos Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. Han upptäckte hur yoga och meditation gav honom möjlighet att utvidga sin energi och sin kreativa förmåga, och i några år arbetade han intensivt med konst. Men efterhand blev hans önskan starkare att dela yogan med andra, och han påbörjade yogalärarutbildningen i Håå.

Shantiram bor och arbetar i Håå, bland annat med biodling, och har också arbetat med webbdesign för skolan.

Lina Jansson

kommer från Stockholm. Efter många år inom den akademiska världen önskade hon börja utforska sin andliga sida. På Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Stockholm hittade hon den genuina yoga hon sökte. Hon blev inspirerad till att gå tremånaderskursen på Håå Kursgård.

Den energi och harmoni hon upptäckte att yogan ger gjorde att hon ville tillbringa mer tid på kursgården och hon deltog på flera retreater både som elev och som volontär under tre år. Lina flyttade sedan in i ashramet och påbörjade träningen till yogalärare för att gå djupare i arbetet med ökad självkännedom, och för att få ge andra människor en möjlighet att upptäcka yogan och dess effekter.

Kaivalyamurti

Kaivalyamurti är född och uppvuxen i Ljungby. Under sin uppväxt levde han ett aktivt liv med mycket idrott, men allteftersom skiftade hans fokus över mer och mer till musik.

På en ingivelse ville Kaivalyamurti lära sig meditera, och 2013 deltog han i sin första kurs vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola. Efter att ha deltagit i flera retreater både som elev och volontär växte hans lust att fördjupa arbetet med sig själv, och några år senare flyttade han in i ashramet i Håå.