Yoga i Göteborg

Om innehållet på kurserna

 

yantras

Ett komplett system

Vi undervisar i klassisk yoga och tantrisk meditation och våra kurser innehåller en komplett kombination av yogans olika element: reningstekniker, yogaställningar (asana), andningsövningar (pranayama) samt hållningar och lås (mudra och bandha). 
Detta är den fysiska delen av yoga som med ett samlat begrepp ofta kallas Hatha Yoga. Vi använder även avspänningsmetoder (t ex Yoga Nidra), koncentrationsteknik (Tratak) och meditation (Energins Källa®, Inre Stillhet/Antar Mauna och Returning®).
Den klassiska yogan ger klarhet och energi, och har samtidigt en avstressande och djup psykisk verkan.

Yogaställningar

På grundkurserna börjar vi med enkla spänningsfrigörande övningar som smidiggör och stimulerar hela kroppen. Sedan följer mer dynamiska övningar som speciellt stärker rygg och balans, övningar där andning och rörelse följs åt och slutligen de djupgående klassiska yogaställningarna
På fortsättningskurserna fördjupas det du lärt dig och vi går vidare med mer avancerade program. Du lär dig bl a att förstärka verkningen av yoga genom att vara stilla i ställningarna en längre stund.

Pranayama

Effekten av yogaställningarna förstärks med andningsövningar (pranayama). Dom höjer din energinivå och skapar balans i nervsystemet när du använder dem regelbundet. Mentala spänningar löses upp och du kan släppa tillstånd som stress och depression. Därmed stärks din koncentration och handlingskraft. Andningsövningar utförs efter yogaställningar och före avspänning och meditation.

Avspänning

Djupavspänningen Yoga Nidra medvetandegör och spänner av hela din kropp och ditt sinne. Du ligger stilla på rygg och följer vägledningen. Att göra Yoga Nidra regelbundet gör det lättare att spänna av i vardagen och sömnkvaliteten förbättras. Yoga Nidra ingår på alla våra yoga- och meditationskurser.

Koncentration

Medkoncentrationstekniken Tratak tränar du förmågan att avspänt hålla uppmärksamheten vid en sak. Den stärker och avspänner ögonen och gör det lättare att visualisera.

Meditation

I meditationen Returning, en enkel variant av meditationen Inre Stillhet (Antar Mauna) upptäcker du hur du kan släppa tankar och intryck, medan vi i Energins Källa (den lilla Ajapa Japa) använder en speciell andning som ger styrka och avspänning. På mellanstegs- och fortsättningskurserna går vi vidare med fler steg och längre meditationsförlopp.

Kursmaterial

…är inte obligatoriskt, men om du vill ha hjälp att använda yogan och meditationerna hemma, så rekommenderar vi boken Yoga, tantra och meditation i min vardag och CD:n Upplev Yoga Nidra av Swami Janakananda. Båda kan köpas på plats vid kurstillfälle eller i vår webbutik som sköts av Håå Retreat Center.