Avspänning i yoga - Yoga Nidra

"Man kan väl inte lära sig att spänna av?"
"Nja, man kan lära sig en metod, som utlöser avspänningen."

Andningen, musklerna, blodomloppet, hjärnan, ögonen - hela den fysiska kroppen vidrörs.

YogaNidra

Yoga Nidra (djupavspänning) är sammansatt på ett sådant sätt att den passar både nybörjaren och den mer avancerade utövaren - men den är inte bara en vanlig avspänningsteknik. Dess syfte är att uppnå både fysisk, mental och emotionell jämvikt.

En halvtimmes Yoga Nidra motsvarar fyra timmars sömn” (Swami Satyananda).

Den ger maximal avspänning på minimal tid och har för många visat sig vara en effektiv kur mot sömnlöshet.

Yoga Nidra är en systematisk metod för att utveckla den inre uppmärksamheten. Därför är den en bra förberedelse till meditation. Ditt sinne blir mer flexibelt och du uppnår en djup vila i dig själv.

Du kan göra Yoga Nidra med hjälp av en cd eller ljudfil, eller du kan komma till en klass eller retreat där en lärare guidar dig. När du har lärt känna Yoga Nidra, kan du även ge dig själv instruktionerna. Yoga Nidra är inte bara bra för dem som är utslitna eller mentalt spända. Den gagnar också dem som är trötta av att inte ha något att göra. Det är ett värdefullt inslag i en sadhana.

För en ytterligare introduktion till Yoga Nidra, såväl som en djupgående analys och detaljer från den senaste vetenskapliga forskningen, läs:

Meditativ djupavspänning av Mira

Bilder av hjärnans aktivitet under Yoga Nidra

Tantra och Yoga Nidra av Swami Janakananda

Vad använder de den till då…

Savasana

Läs mer om cd:n Upplev Yoga Nidra

Nästa: Koncentration – dharana

DSC00003