Koncentration – dharana

Koncentration kan vara både uppslukande och spontan - men det är en förmåga, som ska stå till ditt förfogande, när du behöver den. Den kan tränas.

Kvinnan här på bilden stirrar inte bara tomt på ett ljus.

Många människor tror att koncentration kräver ansträngning, men det kan blockera i stället. Koncentration förutsätter avspänning och ett visst oberoende gentemot andra påverkningar. Din kropp och ditt sinne ska inte störa dig. Detta uppnås indirekt genom yogaställningar, andningsövningar och pratyahara, eftersom de avlägsnar det som står i vägen för koncentrationen.

Tratak betyder intensiv koncentration, och är här ett förlopp av flera olika metoder. När du har satt dig till rätta, men innan du öppnar ögonen för att se på ljuset, använder du ett par metoder till att försätta din kropp och ditt sinne i ett djupare och därigenom öppnare tillstånd. Sedan är du klar att samla uppmärksamheten på en punkt, på ljuset.

Efter att du har dessa metoder med ljuset, går du vidare och övar upp förmågan att hålla kvar en bild eller en tanke i sinnet.

När du stärker din koncentrationsförmåga med tratak, förbereds du även till meditation genom de olika delarna i förloppet.

Tratak är en av flera koncentrationsmetoder.

Tratak stärker också synen genom att träna ögonen och tillföra energi till dem. Indirekt påverkas hjärnan när ögonen hålls orörliga, medan du ser på ljuset.

Litteratur: Yoga, tantra och meditation i min vardag av Swami Janakananda

Nästa: Meditation – dhyana