Avspänd konfrontation – en metod i yoga – pratyahara

Hur kan jag få ett avspänt förhållande till påverkningar?

Har du någonsin provat att sätta dig ned en kort stund och tillåta ditt sinne att tänka alla de tankar, som i vanliga fall oroar dig?

Att vara oberoende av påverkan kallas i yoga för pratyahara eller abstraktion.

Pratyahara är en naturlig process och har inget med ansträngning att göra. Du tvingar inte sinnet att sluta tänka på störningarna. Tvärtom tillåter du sinnet att vara sysselsatt med störningarna, tills det är tillfredsställt – medan du iakttar det som händer.

Om du tvingar bort sinnet från tankar och störningar kommer det att vilja återvända till dem. Pratyahara är en yogametod som går sinnets vana att reagera till mötes.

Därför, som en nödvändig utgångspunkt för att låta sinnet falla till ro, lär du dig att använda metoderna inom pratyahara - när sinnets behov är tillfredsställt, blir det lättare att koncentrera sig.

"Slut ögonen, där du befinner dig just nu, och lyssna en stund till alla ljud som omger dig. Hör dem allihop – utan att föredra eller undvika några – hör dem alla på en gång."

Pratyahara omtalas i en artikel om Pyramiden och pratyahara

Läs mer om metoden pratyahara i kapitel 9 i boken Yoga, tantra och meditation i min vardag av Swami Janakananda

Nästa: Avspänning i yoga – Yoga Nidra