Pyramiden och pratyahara

av Amrit & Kim Paulsen


En timma i Pyramiden har samma effekt för mig som 8 timmars sömn" berättade en kvinna som normalt led av sömnlöshet och stress på grund av hårt kontorsarbete.

Inom yoga finns ett verkningsfullt sätt att göra sig fri från sinnenas påverkningar. Det kallas pratyahara - att dra tillbaka sinnena. Det är det grundläggande. Det finns flera metoder till att uppnå detta:

  • genom djupavspänningen Yoga Nidra
  • att konfrontera och fullt ut uppleva påverkningarna på sinnena
  • att besluta sig för att släppa en påverkan
  • att koncentrera sig på något i sitt inre, en symbol t ex
  • Att under en kortare eller längre tid inte utsätta sig för, eller befatta sig med påverkningar. På en internatkurs t ex skapas förhållanden där man inte blir påmind om något som kan stressa eller ge upphov till bekymmer. Och det fungerar - om man själv önskar det och vill utnyttja de givna förhållandena. Det kallas också för retreat eller refugium, en plats där man har tid till vila och eftertanke.
  • En symbol för en sådan isolering, och samtidigt ett mycket verkningsfullt verktyg till att vila sinnena, är vår "Pyramid", som finns på Håå Retreat Center.

 

Vad är Pyramiden?

Först och främst är det en isolationstank, baserad på dr Lillys idéer (Kalifornien). Sådana tankar går under olika namn och finns numera på många platser i världen. 1981 undervisade Swami Janakananda på ett institut på femte avenyn i New York. Där provade han en liten kistformad tank. Den var långt ifrån perfekt i sin utformning, men upplevelsen var positiv och idén föddes till att bygga våra avspänningstankar. De skulle dock vara av bättre kvalitet, mera rymliga och - pyramidformade.

"När jag arbetade på dagis använde jag Pyramiden regelbundet. Direkt efter arbetet låg jag där i en timma. Jag såg ofta dagens händelser passera förbi min inre blick, och kände spänningarna släppa. Så kom tidpunkten då jag kände mig "tömd" och kunde starta på resten av dagen, som var den helt ny." (Ambika)

Pyramidenergi

Varför inte dra nytta av pyramidformens eventuella gynnsamma verkningar? André Bovie konstaterade 1930 att djur som dött i Cheopspyramiden inte ruttnade, utan blev mumifierade. Karel Drbal från Tjeckoslovakien fick 1959 patent på att använda pyramiden till att hålla knivar och rakblad skarpa. Kanske besatt de gamla egyptierna, och andra dåvarande folk större kunskap om pyramidernas inflytande på människan än vi anar. Förutom de kända pyramiderna i Egypten och Mexico, finns många stora pyramider i Australien, och dessutom i Indien, Frankrike och Sydamerika.

Vår Pyramid är en exakt modell av Cheopspyramiden, bara mindre. De är placerade med sidorna riktade mot mot norr, syd, öst och väst. Inuti finns en vattenbassäng som är ca 25 cm djup och 2,40 m x 2,40 m. Den innehåller 1000 liter vatten och 1 ton salt. Det gör att du flyter lätt och obesvärat på rygg i Pyramiden, och du känner dig viktlös. Temperaturen i vattnet är 34,1°C - hudens temperatur - och därför upplevs varken värme eller kyla. Rummet är isolerat både mot ljud och ljus, så att du varken kan höra eller se något - och luften ventileras konstant.

Att vila sinnena

"Mina turer i Pyramiden gav ett gott resultat då jag skrev mina tentor" säger flera studerande.

När du befinner dig i Pyramiden är alla sinnesintryck starkt begränsade. I vardagen påverkas dina sinnen konstant - inte ens när du sover får sinnena ro, kroppen rör sig i sängen och du registrerar både ljus och ljud.

De olika sinnesintryck man mottar under dagen håller sinnet igång. Ett ljud, något en förbipasserande säger, kommunikation med en annan människa, musik, ljus, temperatur, ja till och med tyngdkraften - allt påverkar.

När sinnena inte mottar påverkningar utifrån skapas inte nya reaktioner i sinnet.

En vistelse i Pyramiden varar i cirka en timma, då du ligger helt stilla på rygg. Använd inte någon teknik - när sinnena får lov att vila kommer avspänningen av sig själv.

Just när du lagt dig ned är ditt sinne fyllt med idéer och reaktioner på det du upplevt under dagen, eller så är du upptagen av Pyramiden och av ljud från din kropp. Men när du inte får nya påverkningar genom dina sinnen börjar ditt tillstånd att bli allt mer klart, och kanske blir du sysselsatt med tankar och känslor som är mer väsentliga än det som fyller ditt sinne när du skyndar dig genom vardagen. Nu finner du glädje i att ha tid till att hålla på med det - eller plötsligt blir du uppmärksam på en spänning och släpper den.

Men tro nu inte att det är något du ligger och planerar. Du ska inte uppleva eller göra något bestämt. Bara flyt och låt det ske som sker av sig självt, i sinnet och i kroppen.

Så har timman gått, och milt kallas du ut igen. Ditt psyke har fallit till ro, dina sinnen är utvilade, du är vital och klar till att ta in nya intryck.

Fotnot: Inom senare år har plastbehållare enligt en liknande princip marknadsförts. De kallas "flotation tanks". De som har konstruerat dem har begått ett stort misstag, då de har installerat högtalare med musik! Därför, om du besöker en sådan tank i din närhet, be om att få stänga av musiken och på så sätt få den fulla verkningen. Musik kan du ju lyssna till vid ett annat tillfälle.
Förhoppningsvis är den välisolerad från ljud utanför.