Gratis introduktioner & provlektioner

Covid-19 Info: Undervisning ONLINE och PÅ PLATS, under sommar och höst!
Nu kan vi ha fler elever på plats i yogarummen! Alla våra kurser hålls online via Zoom och samtidigt på plats hos oss. I nuläget kan 7 - 10 personer per kurs delta i våra lokaler. Ange vid bokning om du önskar vara med på plats, eller mejla oss. Läs mer om undervisningen under pandemin här.

Gratis intro YOGA & MEDITATION online

Provlektion med yoga, avspänning och meditation via Zoom
Om du hellre vill vara med på plats i yogarummet, kontakta oss eller meddela oss vid bokning.
OBS! Boka gärna innan kl 13.00 samma dag om du vill vara med!
Ät inte en större måltid 3 – 4 timmar före lektionen. Läs även info nedan.

Viktig info om gratis intro YOGA & MEDITATION online

Vill du veta mer om vår undervisning är du välkommen till en av våra öppna online-introduktioner. Vi berättar kort om klassisk yoga och tantrisk meditation, svarar på frågor och du får prova ett lätt program med yogaövningar, djupavspänning och meditation. Läs mer om yoga och meditation.

Boka senast kl 13.00 samma dag om du vill vara med! 
Vi mejlar tillbaka en kallelse med instruktioner och länk till zoomlektionen. 
OBS! Ät inte en större måltid 3 – 4 timmar före lektionen.

Praktisk info om online-undervisningen:

Introduktionen kommer att äga rum via internet och programmet Zoom.
Att följa introduktionen via Zoom är enkelt.

I kallelsen till introduktionen finns en länk. Du behöver inte ladda ned Zoom, utan bara klicka på länken.

När du klickat på länken kommer du till ett s k väntrum, och därifrån släpper läraren in dig till lektionen. För att ställa in högtalare/ljud går du till nedre vänstra hörnet av Zoom-fönstret. Vänligen se till att du förberett din yogamatta mm och klickat på länken senast 10 min innan start.

Du behöver en matta, liggunderlag eller dubbelvikt filt att göra yoga på, en filt att ha över dig under djupavspänningen och en hårdare kudde eller ihoprullad filt att sitta på. Ha gärna även en upprest stol att sitta på under meditationen. Om du kan mörklägga/dra för gardiner under djupavspänningen är det en fördel. Kom ihåg att ha mobilen helt avstängd och förbered så att du i möjligaste mån kan vara med på hela lektionen utan avbrott.

Under klassen kommer skärmen att visa läraren i yogarummet och du hör vägledningen. Använd gärna en webbkamera (många laptops har en inbyggd) så att läraren kan se dig. Placera den helst så att hela du och din yogamatta syns i bild. Deltagarna syns eventuellt i små rutor i en rad längst upp på skärmen. Vill du inte synas har du möjlighet att stänga av din videofunktion.

Du kan använda en dator, surfplatta eller smartphone. Det är viktigt att ha en stabil uppkoppling. Om möjligt använd dator eller surfplatta så att du får en större skärm och kan ha mobilen avstängd.

Varmt välkommen!

Gratis intro & provlektion YOGA & MEDITATION - ONLINE
Dag/Datum Tid Lärare
Tisdag 10 aug*  19.15 - ca 21.15 Turiya
Måndag 16 aug 19.00 - ca 21.00 Turiya
Tisdag 24 aug*  19.15 - ca 21.15 Turiya
Torsdag 26 aug  19.15 - ca 21.15 Turiya
Måndag 1 nov 19.15 - ca 21.15 Turiya
*) På engelska. Alla som förstår engelska är välkomna.

Gratis intro MEDITATION online

Provlektion till meditation och djupavspänning - via Zoom
Om du hellre vill vara med på plats i yogarummet, kontakta oss eller meddela oss vid bokning.
OBS! Boka gärna innan kl 13.00 samma dag om du vill vara med!
Ät inte en större måltid 3 – 4 timmar före lektionen. Läs även info nedan.

Viktig info om gratis intro MEDITATION online

Vill du veta mer om vår meditationsundervisning är du välkommen till en av våra öppna introduktioner online. Vi berättar kort om meditation och avspänning, svarar på frågor och du får pröva ett lätt program med de första delarna av meditationerna Energins Källa, Returning, Inre Stillhet (Antar Mauna) och djupavspänningen Yoga Nidra.

Boka senast kl 13.00 samma dag om du vill vara med! 
Vi mejlar tillbaka en kallelse med instruktioner och länk till zoomlektionen. 
OBS! Ät inte en större måltid 3 – 4 timmar före lektionen.

Praktisk info om online-undervisningen:

Introduktionen kommer att äga rum via internet och programmet Zoom.
Att följa introduktionen via Zoom är enkelt.

I kallelsen till introduktionen finns en länk. Du behöver inte ladda ned Zoom, utan bara klicka på länken.

När du klickat på länken kommer du till ett s k väntrum, och därifrån släpper läraren in dig till lektionen. För att ställa in högtalare/ljud går du till nedre vänstra hörnet av Zoom-fönstret. Vänligen se till att du förberett din yogamatta mm och klickat på länken senast 15 min innan start.

Du behöver en matta, liggunderlag eller dubbelvikt filt att ligga på och en filt att ha över dig under djupavspänningen. Dessutom behöver du en hårdare kudde eller ihoprullad filt att sitta på. Ha gärna även en upprest stol att sitta på för den sista av meditationerna. Om du kan mörklägga/dra för gardiner är det en fördel. Kom ihåg att ha mobilen helt avstängd och förbered så att du i möjligaste mån kan vara med på hela lektionen utan avbrott.

Under klassen kommer skärmen att visa läraren i yogarummet och du hör vägledningen. Använd gärna en webbkamera (många laptops har en inbyggd) så att läraren kan se dig. Placera den helst så att hela du syns i bild. Kursdeltagarna syns eventuellt i små rutor i en rad längst upp på skärmen. Vill du inte synas har du möjlighet att stänga av din videofunktion.

Du kan använda en dator, surfplatta eller smartphone. Det är viktigt att ha en stabil uppkoppling. Om möjligt använd dator eller surfplatta så att du får en större skärm och kan ha mobilen avstängd.

Varmt välkommen!

Gratis intro & provlektion MEDITATION - ONLINE
Introduktion till meditationerna Energins Källa, Returning, Inre Stillhet (Antar Mauna) och till djupavspänningen Yoga Nidra.
Dag/Datum Tid Lärare
Onsdag 18 aug 17.30 - ca 19.30 Turiya
Måndag 30 aug 19.15 - ca 21.15 Turiya
Onsdag 8 sept 16.30 - ca 18.00 Turiya
Måndag 25 okt 19.15 - ca 21.15 Turiya
Onsdag 3 nov 16.30 - ca 18.00 Turiya

Gratis intro GRAVIDYOGA online

Provlektion med yoga, andningsövningar och avspänning för gravida - via Zoom
Om du hellre vill vara med på plats i yogarummet, kontakta oss eller meddela oss vid bokning.
OBS! Boka gärna innan kl 13.00 samma dag om du vill vara med! 
Ät inte en större måltid senare än 2-3 timmar före introduktionen. Läs även info nedan.

Viktig info om gratis intro GRAVIDYOGA online

Vill du veta mer om vår gravidyoga och träffa läraren är du välkommen till en av våra öppna online-introduktioner. Mira berättar om våra kurser för gravida och svarar på frågor, och du får prova ett lätt program med yogaställningar, andningsövningar och djupavspänning. Introduktionerna är ca 1 timme och 45 minuter.
Läs mer om vår gravidyoga.

Boka senast kl 13.00 samma dag om du vill vara med!
Vi mejlar tillbaka en kallelse med instruktioner och länk till zoomlektionen.
OBS! Ät inte en större måltid 2 – 3 timmar före lektionen.

Praktisk info om online-undervisningen:

Introduktionen kommer att äga rum via internet och programmet Zoom.
Att följa introduktionen via Zoom är enkelt.

I kallelsen till introduktionen finns en länk. Du behöver inte ladda ned Zoom, utan bara klicka på länken.

När du klickat på länken kommer du till ett s k väntrum, och därifrån släpper läraren in dig till lektionen. För att ställa in högtalare/ljud går du till nedre vänstra hörnet av Zoom-fönstret. Vänligen se till att du förberett din yogamatta mm och klickat på länken senast 15 min innan start.

Du behöver en matta, liggunderlag eller dubbelvikt filt att göra yoga på, en filt att ha över dig under djupavspänningen och en hårdare kudde eller ihoprullad filt att sitta på. Ha gärna även flera större kuddar att ha under benen när du ligger ned. Om du kan mörklägga/dra för gardiner under djupavspänningen är det en fördel. Kom ihåg att ha mobilen helt avstängd och förbered så att du i möjligaste mån kan vara med på hela lektionen utan avbrott.

Under klassen kommer skärmen att visa läraren i yogarummet och du hör vägledningen. Använd gärna en webbkamera (många laptops har en inbyggd) så att läraren kan se dig. Placera den helst så att hela du och din yogamatta syns i bild. Kursdeltagarna syns eventuellt i små rutor i en rad längst upp på skärmen. Vill du inte synas har du möjlighet att stänga av din videofunktion.

Du kan använda en dator, surfplatta eller smartphone. Det är viktigt att ha en stabil uppkoppling. Om möjligt använd dator eller surfplatta så att du får en större skärm och kan ha mobilen avstängd.

Varmt välkommen!

Gratis intro & provlektion GRAVIDYOGA - ONLINE
Dag/Datum Tid Lärare Pris
Torsdag 12 aug 17.00 – ca 18.45 Mira Fri entré
Onsdag 1 sept 17.00 – ca 18.45 Mira Fri entré
Onsdag 14 okt 17.00 – ca 18.45 Mira Fri entré
OBS! Boka gärna innan kl 13.00 samma dag om du vill vara med!

Free intro YOGA & MEDITATION in ENGLISH online

Trial lesson yoga, relaxation and meditation via Zoom
Preferably email us latest same day 13.00 if you want to join (or use the enrolment form in Swedish).
If you prefer to join the introduction onsite, please contact us or notify us when enrolling.
Please do not eat a large meal 3 - 4 hours before the lesson. Also read the information below.

Read more about the free intro to YOGA IN ENGLISH - ONLINE

If you want to know more about our teaching, you are welcome to join one of our open introductions. We will tell about classical yoga and tantric meditation, answer questions, and you get to try a short program of yoga exercises, deep relaxation, and meditation. Read more about our yoga and meditation.

To enroll, please email us latest same day 13.00! (Or use the trial lesson enrolment form in Swedish). We will mail you back a confirmation with instruktions and link for the zoom-lesson.
Note! Remember not to eat 3-4 hours before the lesson.

Practical info about the online-teaching:

The introduction will be taught via internet and the application Zoom. To use Zoom is simple.

Click the link in the confirmation letter we've sent you after your enrolment. You don't need to download the application, just klick the link. 

When you've clicked on the link, you will come to a "waiting room", and the teacher will let you in for the lesson. If you need to adjust the sound or set the correct loudspeaker, go down to the left of your screen. Please make sure that you have prepared your yoga mat etc. and clicked on the link no later than 10 minutes before the start. Once the lesson has begun, we can't promise that we can let in more participants. 

You need a mat, sleeping pad or folded blanket to do yoga on, a blanket to have over you during the deep relaxation and a harder pillow or rolled-up blanket for sitting in a meditation position. You may also need a chair to sit on for one of the meditations. If you can draw curtains/pull blind down during deep relaxation and meditation, it is an advantage.

During the class, the screen will show the teacher in the yoga room and you will hear the instructions. Feel free to use a webcam (many laptops and smartphones have a camera built-in), so I can see you. Preferably place it so that you and your entire yoga mat is visible in the picture. (If you want, you may be able to set the screen so that you see some participants in small frames at the top. If you do not want to be seen, you can turn off your video function.)

You can use a computer, tablet or smartphone. It is important that you have a stable connection. If possible, use a computer or tablet so that you get a larger screen and can have your mobile phone switched off. Try to arrange a situation where you can be undisturbed during the whole lesson.

Free intro YOGA & MEDITATION IN ENGLISH online 
Date/day Time Teacher
Tuesday 10 Aug.  19.15 - approx. 21.15 Turiya
Admission free!
Tuesday 24 Aug. 19.15 - approx. 21.15 Turiya
Admission free!
Note: Preferably email us latest same day 13.00 if you want to join - or use the button below.

  Anmälan - gratis introduktioner

  1. Välj den/de provlektioner som du vill gå i rullgardins-menyerna nedan.
  2. Fyll sedan i namn, e-post mm och skicka in din anmälan.
  3. När vi har registrerat din anmälan skickar vi en bekräftelse med e-post.
  OBS! Instruktioner och Zoom-länk finns i bekräftelsen. Boka dig gärna innan kl 13.00 samma dag så att vi hinner skicka dig bekräftelsen.

  Jag vill boka - välj introduktion:

   

  Fyll i dina kontaktuppgifter nedan (* = måste fyllas i!)

  *Förnamn:
  *Efternamn:

  *E-post:

  *E-post: OBS! Bekräfta genom att skriva din e-postadress igen.

  *Nyhetsbrev: OBS! Välj i rullgardinen nedan om du vill ha nyhetsbrev med e-post eller inte.
  Nyhetsbrevet kommer ut 5-6 gånger om året (högst en gång i månaden) t ex med info om nya kurser och ev ändringar av vårt program. Nyhetsbrevet skickas med MailChimp till den e-postadress du har angivit ovan. Du kan när som helst avbeställa prenumerationen via länken nederst i nyhetsbreven, eller genom att kontakta oss .
  OBS! Om du tidigare avbeställt vårt nyhetsbrev och gärna vill ha det igen, klicka här.

  Tel:

  Ev. andra upplysningar angående din bokning (t ex om du önskar vara med på plats i yogarummet):

  Avbokningsvillkor:
  OBS! Skulle du få förhinder är vi tacksamma om du meddelar oss via e-post. (Det går bra att svara på bekräftelsen.)

  Hantering av personuppgifter:
  Vi sparar de uppgifter du har lämnat för att kunna registrera och bekräfta din bokning, och för att kunna kontakta dig ifall en introduktion blir inställd eller liknande. Vi sparar även din bokningshistorik så vi kan hjälpa dig att hitta rätt nivå vid framtida bokningar. Du kan när som helst ändra eller ta bort dina uppgifter registrerade hos oss eller avbeställa nyhetsbrev. Kontakta oss i så fall via mejl, telefon eller meddela oss i receptionen.

  * Jag har läst och godkänner avbokningsvillkor och hantering av mina personuppgifter.