Håå Retreat Center

Håå Retreat Center, Skandinavisk yoga och meditationsskola i Småland kan mycket väl vara den plats där du för första gången i ditt liv upplever autentisk yoga och den djupgående effekt det kan ha. Våra lärare har en lång erfarenhet av yoga och det att undervisa.

Centret drivs av de yogalärare, aspiranter och ashramiter som bor där vid varje given tidpunkt. Här håller vi våra yogalärarseminarer och andra yoga- och meditationsretreater. Lärare från våra systerskolor kommer också regelbundet och undervisar i Håå och hjälper till att driva kursgården.

Håå Retreat Center är också ett ashram, en “yogaverkstad”; en skyddad, kreativ och inspirerande miljö, en plats att bo och arbeta i en kortare eller längre period av ditt liv medan du gör yoga och meditation tillsammans med andra eller för dig själv – och om du vill, kan du bli tränad till yoga- och meditationslärare genom att delta i vår yogalärarutbildning.

Var hittar du oss?

Skolan är en stiftelse och är fri från kommersiella, politiska och religiösa intressen.

År 1970 grundade Swami Janakananda den första Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Köpenhamn, och 1972 grundade han Håå Retreat Center.

Om Skandinavisk yoga och meditationsskola:

En yogaskola ser dagens ljus – och skolans manifest

 

 

Stiftelsen Skandinavisk Yoga och Meditationsskola
Hå Kursgård 1, 341 75 Hamneda
Org.nr: 829000-5688