Om Håå Retreat Center

Håå Retreat Center i Småland kan mycket väl vara den plats där du för första gången upplever autentisk yoga och den djupgående effekt det kan ha. Våra lärare har en lång erfarenhet av att praktisera och undervisa i yoga.

Centret drivs av de yogalärare, läraraspiranter och andra som väljer att bo här. Vi håller yoga och meditations-retreats året runt, såväl som kvällskurser på flera orter i Sydsverige. Lärare från våra systerskolor kommer regelbundet och undervisar i Håå och hjälper till att driva kursgården.

Håå Retreat Center är också ett ashram, en "yogaverkstad"; en skyddad, kreativ och inspirerande miljö, en plats att bo och arbeta i en kortare eller längre period av ditt liv medan du gör yoga och meditation på egen hand och tillsammans med andra. Om du vill, kan du bli tränad till yoga- och meditationslärare genom att delta i vår yogalärarutbildning.

Var hittar du oss?

Vårt mål är att erbjuda en undervisning som är baserad på personlig erfarenhet, fri från förutfattade meningar, och samtidigt fast förankrad i yogatraditionen.

År 1970 grundade Swami Janakananda den första Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Köpenhamn, och 1972 grundade han Håå Retreat Center. Skolan är en stiftelse och är fri från kommersiella, politiska och religiösa intressen.

Läs mer

En yogaskola ser dagens ljus - och skolans manifest

Grundlighet och andlig styrka


Stiftelsen Skandinavisk Yoga och Meditationsskola
Hå Kursgård 1, 341 75 Hamneda
Org.nr: 829000-5688