Grundlighet och andlig styrka

"Hur", frågar folk ofta, "kan ni hålla på att undervisa så inspirerat år efter år?" "Kanske för att vi själva använder det vi undervisar i och mer därtill." Energin och den träning av uppmärksamheten, som vi får ut av vår sadhana, gör att det att undervisa är nytt varje gång - det undgår att bli en tom eller formell rutin. Erfarenheten som heltidslärare, våra gemensamma meditationer och ständiga vidareutbildning ger oss grundlighet, kombinerad med andlig styrka.

Om man inte ska riskera att urvattna yogan till en serie intetsägande, verkningslösa övningar, och utan rädsla kunna fortsätta detta arbete, så hävdar vi att man som yoga- och meditationslärare behöver mer än en kort teoretisk utbildning. Först efter en omfattande individuell träning under flera år kan man vara säker på att en lärare besitter en solid kunskap om sig själv, och om verkningarna av yoga och meditation, så att hon eller han på fruktbart vis kan förmedla en personlig medvetandeutveckling till andra människor.

En historisk tillbakablick

Skolan grundlades av Swami Janakananda i Köpenhamn 1970. Han hade då just kommit hem från en längre vistelse hos Swami Satyananda i Bihar, Indien, där han hade lärt djupgående tantriska meditationer som Kriya Yoga, Antar Mauna, Yoga Nidra, Ajapa Japa, Prana Vidya, Chid Akash m.fl. - en yoga som på den tidpunkten inte kunde läras i Skandinavien, och för övrigt inte heller i Europa.

Från ett litet yogarum i på Viborggade på Østerbro till en villa på Nordkrog i Hellerup, och 1974, när även den blev för trång, till en större egendom på Købmagergade 65 i Köpenhamn. Skolan har vuxit genom åren och framstår idag som ett aktivt center för yoga- och meditationsundervisning med fem stora undervisningslokaler och flera omklädningsrum fördelat på två våningar, plus en butik på gatuplan och en på första våningen.

Under de följande åren utvecklades skolan snabbt. Tidigt uppstod behovet av en plats för djupgående retreater som t.ex. den årliga tremånaders sadhana-retreat. Den skulle ligga "centralt" i Skandinavien, vackert beläget ute på landet men ändå lättillgängligt. 1972 fann vi en fastighet i Håå, mellan Älmhult och Ljungby i Småland. Håå Retreat Center byggs hela tiden ut och anpassas de förhållanden som krävs för att vi ska kunna hålla retreater som är så efterfrågade att folk kommer från hela Europa, och även från USA, Singapore, Australien, Japan och Sydamerika.

Skolans lärare möts i Håå flera gånger per år för seminarier och gemensam planläggning.

I Stockholm började undervisningen under 1970-talet med veckoslutskurser i Strindbergs torn i samarbete med Vattumannens Bokhandel. 1977 arrangerade lärarna Meditation Yoga '77 i Kulturhuset i Stockholm, en internationell kongress med deltagare bl.a. från USA och Indien. 1978 grundades en skola på Dalagatan. Då lokalen efterhand blev för liten flyttade skolan till Sveavägen, sedan till Drottninggatan, och 1992 till de hittills bäst lämpade lokalerna på Västmannagatan 62 precis vid Odenplan. Här har vi nu en välinrättad, centralt belägen skola med tre stora undervisningsrum, garderob, butik och kontor.

Härifrån och från Håå Retreat Center bedriver vi även undervisning på många orter i Sverige, främst veckoslutskurser och kvällskurser i Sydsverige i Malmö, Halmstad, Växjö, Kristianstad, Ljungby m.fl.

Efterhand som de enskilda lärarna blivit utbildade och självständiga har många valt att fortsätta samarbetet med skolan och upprättat nya avdelningar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Tyskland.

Grundvalet

Publikationerna, undervisningen och yogalärarutbildningen är baserad på fyra hörnstenar, fyra sätt att testa verkligheten, vilka gärna ska stämma överens:

  • Först och främst ens egen erfarenhet av yoga och meditation.
  • De i årtusenden beprovade anvisningarna från den klassiska yogalitteraturen.
  • Den vetenskapliga forskningen på yogan.
  • Den levande och direkta kommunikationen mellan lärare och elev.

Yoga och forskning

I samarbete med med dr Thomas Schmidt har vi sedan 1983 utfört omfattande undersökningar på Universitetskliniken i Köln (se artikeln Energins Källa).

Dr Schmidt ledde även den ena av de två forskningsgrupper som 1986-91 undersökte deltagarna på de årliga Tremånadersretreaterna på Håå Retreat Center. Dr Schmidts forskning var speciellt riktad mot blodets sammansättning av fettämnen, hormoner m.m. En del av resultaten har redan presenterats på medicinska kongresser utomlands, en del är fortfarande under analys. Dr. Schmidt blev även känt för en undersökning han gjorde från universitetet i Hannover,  om nässköljningens inverkan på det allmänna hälsotillståndet, det försiggick bl a på Volkswagenverke och tyska armén.

I Håå blev Dr Schmidts forskning kompletterad av hans danska kollega, neuropsykolog Erik Hoffman, som i samma period ledde den andra gruppens forskning på Tremånadersretreaten: Läs om denna forskning i artikeln: Varaktig och djupgående effekt

Hållningen

Idag använder folk yoga av olika orsaker. Många har upptäckt att yoga kan hjälpa mot ryggproblem, allergi, stress och sömnlöshet. Andra har inte sådana problem, utan gör däremot yoga för att de har märkt att deras koncentrationsförmåga förbättras betydligt. Det handlar dock inte enbart om att botas eller om att fungera bättre. Yoga och framför allt meditation har annat och mer att ge, också det vill vi gärna förmedla genom dessa artiklar.

Hållningen i tantrisk yoga är att människan i grund och botten är frisk. Den som kommer på en retreat betraktas som en individ med sin egen bakgrund och livsåskådning - och inte som en sorts patient eller som någon som det gäller att övertyga om det ena eller det andra. Även om man genom yoga visserligen kan bota eller lindra vissa sjukdomar, så är yoga mer än en esoterisk sjukdoms- och skönhetsgymnastik. Det egentliga perspektivet går längre: Att nå in till livets väsens kärna.


Många av bilderna kommer från "Mithila", ett område i Bihar i Indien, där speciellt kvinnorna dekorerar husväggarna. Bilderna vi trycker här är dock inte ytligt pynt, utan härstammar från folkkonstens starka primitiva källa, där i gammal tid även de tantriska yantra hade sitt ursprung. Med ett namn kallas denna konst Madhubani efter en stad i området. Bilden heter Shri Vijaya Pujan Yantram (väcker den segerrika kraften); Shri Bhaum Pujan Yantram (för fruktbarhet i folkkonsten eller andlig kraft i tantra); Shri Ganapateshavari Yantram (Ganesha Yantra). Bilderna tillhör Swami Janakananda.