Meditationen Energins Källa

Sinnet stannar aldrig av, så varför kämpa med det och bli frustrerad? Lär dig att kringgå det genom att använda en metod som får sinnet att falla till ro av sig självt. Det är då du har möjlighet att vila på riktigt, i dig själv.
(Swami Janakananda)

I meditationen Energins Källa använder du en andning som är djup, lugn och harmonisk. Denna form av andning stärker och renar dig. Du släpper omedvetna spänningar som finns i den normala andningen och därmed i nervsystemet. Detta ger dig klarhet och energi. Genom att sedan använda ett mentalt mantra fördjupas ditt tillstånd ytterligare och sinnet koncentreras.

Om du använder Energins Källa ca en halvtimme dagligen, upptäcker du ett djupt lugn och överskott av energi – som påverkar resten av din dag.

Vi går stegvis och systematiskt fram i inlärningen – och du använder själv meditationen varje dag mellan kurstillfällena. 

Undervisningen är i huvudsak praktisk, men kompletterad med lite teori.

Energins Källa (även kallad Lilla Ajapa Japa) hör till Kriya Yoga-traditionen. Dess effekt kan mycket väl vara tillräcklig för dig, men den kan också inspirera dig att gå vidare till meditationen Ajapa Japa på en 10- eller 14-dagars retreat på Håå Retreat Center, och efterhand till det mest avancerade – den stora Kriya Yogan.

Läs mer om meditationen Energins Källa

På alla kurser där vi lär ut Energins Källa har vi även med djupavspänningen Yoga Nidra. I vissa kurser inkluderar vi även yogaställningar och andningsövningar.

Läs mer om djupavspänningen Yoga Nidra.