Meditativ djupavspänning

Yoga Nidra och medvetandet...

av Mira


En behaglig avspänning, både fysiskt och mentalt, är antagligen det som den Tantriska yoga och meditation är mest känt för, men du får mer på köpet. Avspänning är bara första steget. Det är lätt att göra Yoga Nidra. Man ligger helt stilla på rygg och lyssnar till instruktionerna. Tekniken används av många olika människor; de som behöver en effektiv avspänning, de som vill ha mental klarhet, de som lider av sömnlöshet eller som behöver en djupgående avspänning som terapi mot vissa sjukdomar samt de som är igång med att lära sig att meditera. Många använder CD:n Upplev Yoga Nidra utan att annars känna till yoga eller meditation.

Det händer att personer kommer till oss bekymrat och säger: "Jag har provat avslappning och det fungerar inte på mig. Jag kan inte slappna av". Det visar sig alltid att personen har använt en avspänning där man ska försöka att föreställa sig att man slappnar av. Vederbörande ansträngde sig för mycket, och blev irriterad istället för att få ut någonting av det.

I Yoga Nidra blir man inte ombedd att slappna av en enda gång - och min erfarenhet är att också de som haft dessa problem får utbyte av Yoga Nidra.

Yoga Nidra är lika populär när vi undervisar skolklasser som pensionärer, och den värdesätts högt på många arbetsplatser. För nybörjare är det ett lätt sätt att få en upplevelse av det meditativa tillståndet.

För några år sedan undervisade jag på en ungdomsskola. Lärarna blev mycket förvånade, speciellt då de såg pojkarna ligga helt stilla på rygg med slutna ögon, i tjugo minuter.

Du kan utföra Yoga Nidra när som helst du har lust, för att uppnå bättre koncentration, vila, ny energi - och sover du dåligt om natten kan den förbättra din sömn.

Lyssna till instruktionerna utan att anstränga dig eller använda viljan. När du bara följer tekniken uppmärksamt och deltagande, sker resten av sig självt.

I början när du gör Yoga Nidra kan det hända att du somnar - det är i sin ordning - även om syftet är att vara vaken och medveten. Om du ett ögonblick inte hör instruktionerna upplever du det kanske som om du sover djupt - men du vet att du upplever. Som regel är det ett övergångsfenomen att somna helt och hållet. Efterhand blir du allt mer närvarande i det djupa tillståndet.

När du gör Yoga Nidra är det bäst att ligga med huvudet mot norr. Kläderna ska inte sitta åt. Ligg helt plant och inte för mjukt, gärna på golvet på en filt eller liknande, med en tunn filt över dig. Om du har lätt för att somna, ha då händer och fötter fria, ligg eventuellt helt utan filt. Om det inte hjälper så håll underarmarna lodräta, så de vilar på armbågarna. Varje gång du är på väg att somna, faller armarna ner och du vaknar.

Kärnan i Yoga Nidra, som i all annan meditation, är medvetandet - det i sig själv vilande medvetandet. Under Yoga Nidra kan olika tankar, drömmar och tillstånd dyka upp. Det kan vara intryck från upplevelser och känslor man haft under dagen, eller tidigare i ens liv. Allt detta upplever man utan att hålla fast vid något - och utan att värdera (du upplever ju också värderingen). Du låter det komma och gå utan att vilja kontrollera det, och uppnår inte bara en avspänning utan också att sinnet tömmer sig, och gör sig fritt ifrån allt som det inte behöver. Du låter det strömma förbi och försvinna i fjärran som moln på himlen, så det blir plats för inspirationen igen.

Om du ett ögonblick glömmer att följa instruktionerna, så försök inte komma ihåg vad som hände på det stället i Yoga Nidra, följ bara med i nuet. När man blir upptagen av en tanke blir den lätt till en dröm, som tar en med in i sömnen. Det är naturligt att det sker för du befinner dig i ett djupt tillstånd. Så snart du upptäcker det, så vänd tillbaka till instruktionerna. På detta sätt vänjer du dig vid att förbli medveten i ett djupt tillstånd.

Yoga Nidra lär dig att vara medveten under de olika tillstånden som du vägleds igenom, t.ex. tyngd och lätthet. Du lär dig att ge efter för olika känslor och tillstånd. Ditt sinne tränas på detta sätt och blir mer smidigt - och du når in till ett tillstånd av djup vila.

Det är viktigt med vägledning från en erfaren lärare under en klass eller på en inspelning, speciellt vid den långa Yoga Nidra, då den helst ska vara likadan varje gång. Då känner det undermedvetna sig tryggt och spänner lättare av. När du är van vid den korta Yoga Nidra kan du pröva att ge dig själv instruktionerna mentalt, innan du går över till den långa.

Namnet Yoga Nidra står egentligen för en medvetandenivå, och det är den som tekniken leder fram till. Både sinne och kropp kommer in i det djupa meditativa tillståndet. Du uppnår en erfarenhet som kan användas i andra sammanhang, bl.a. kan den förbättra din meditation.

Något av det viktigaste vid all form av meditation och avspänning är att du utför den regelbundet, gärna dagligen. För varje gång blir det lättare att nå den klarhet och ro som understödjer hälsan i kroppen och din närvaro i allt vad du gör.

Se även artiklen Tantra och Yoga Nidra av Swami Janakananda.