Yoga fortsättning

... med yogaställningar, andningsövningar, Yoga Nidra och koncentrationsövningar.

Efter minst en grundkurs kan du gå vidare med fortsättningskursen. Här lär du dig mer och fördjupar verkan av det du redan lärt dig.

På yoga & meditationskurserna går vi vidare med meditationen Energins Källa och Inre Stillhet / Returning.

Yoga for the Experienced

... with yoga asanas, breathing exercises and Yoga Nidra.

After at least one basic course you may proceed to the continuers course. Here you will learn more and deepen the effects of what you have already learned.

On the yoga and meditation courses we proceed with the meditations Source of Energy and Inner Silence / Returning.