Kriya Yoga-retreat

Huvuddelen av denna enmånads Kriya Yoga-retreat omfattar en tystnadsperiod på ca 21 dagar, då själva inlärningen av den avancerade Kriya Yogan äger rum. Denna Kriya Yoga kan endast läras till fullo under förhållanden som dessa, med en grundlig förberedelse, och där förutsättningar för en verklig fördjupning finns.

För att delta i Kriya Yoga-retreaten krävs att du har genomfört en av våra 10-dagarsretreater eller längre.
Du ska också ha praktiserat Ajapa Japa eller Kriya Yoga som du lärt dig hos oss regelbundet i 6 månader innan Kriya Yoga-retreaten.

(På Tremånaders sadhana-retreaten kan du dock komma utan några förkunskaper.)

Kriya Yoga-retreaten omfattar även olika avancerade meditationer och yogatekniker. Vi värmer upp med det du lärt dig tidigare på de kortare retreaterna, inklusive tarmsköljning – shankhaprakshalana.

"Kriya Yoga upplever jag som en starkt verkande meditation som ger mig en tydligt förhöjd energi och ett tillstånd som gör det svårt att hålla fast spänningar och depressioner. Jag upplever att den rensar ut i mitt undermedvetna på det effektivaste sättet. Den styrka jag bygger upp gör det lättare att tolerera och konfrontera mitt sinnes innehåll - mina drömmar blir klarare. Jag kan nu se det i ögonen som annars skulle distrahera mig eller få mig att glömma vem jag är.

Det är min erfarenhet att sömnbehovet minskar betydligt hos den som använder den här tekniken. De kreativa förmågorna stärks och utvecklas."

(Swami Janakananda)

Ild

Mätningar gjorda av ett indiskt-franskt forskarteam (Das och Gasteaut 1957) visar att

"Kriya Yoga har en mer genomgripande verkan än någon annan känd terapi eller avspänning."

Detta blev bekräftat av Erik Hoffman, först 1991, i artikeln: Varaktig och djupgående effekt - 6 års forskning vid Tremånadersretreaterna på Håå Retreat Center  - och återigen 1998: Kartläggning av hjärnans aktivitet efter Kriya Yoga

"Kriya Yoga är en ritual, en ceremoni, en metod, en sadhana. Det är en metod som förfinar ens kraft, så det individuella sinnet kan tränga igenom till djupet av ens väsen."
(Swami Satyananda)

"Alla människor som är inställda på att göra något för sin egen utveckling kan lära sig denna dynamiska fördjupningsteknik. Möjligheterna finns när önskan om detta är tillräckligt stark."
(Swami Janakananda)

Förbered dig genom att utöva det du lärt dig här på Håå Retreat Center, särskilt Ajapa Japa (eller Kriya Yoga), dagligen. Träna även på att kunna stå bekvämt och avslappnat i yogaställningen Viparita karani och att sitta i meditationsställning med korslagda ben.

Intensifiera din praxis veckorna innan du kommer till retreaten!

När man utövar Kriya Yoga är det viktigt att inte ha metall på kroppen, till exempel piercings och andra smycken. Ta bort all metall från kroppen som du kan innan retreaten börjar.

Läs också om Kriya Yoga och förutsättningarna för inlärningen av Kriya Yoga i texten om Tremånaders sadhana-retreaten.

"Ju mer centrerat eller fokuserat det mänskliga sinnet blir, desto kraftfullare, lycksaligare och mer harmoniskt blir det. Ju större koncentration, desto större visdom och kunskap. På yogans väg måste sinnet bli som bindu (en punkt) - oändligt koncentrerad, och ändå med obegränsade möjligheter i sig.

Kriya Yoga åstadkommer på ett naturligt sätt denna koncentration av sinnet - utan tvång eller överdriven anspänning. Hemligheten är att både de fysiska, psykiska och mentala energierna i människans struktur bringas i harmoni samtidigt. Denna process koncentrerar automatiskt sinnet till en perfekt bindu. Det är då det börjar ske ting som är utanför människans normala fattningsförmåga. Den blinda ser för första gången.

Kriya Yoga samlar alla energier, grova som fina, i bindu, mitt i vårt väsens mandala. Detta är porten till meditation."
(Swami Satyananda)

Se en ingående beskrivning: Om sadhana – om cykler i helande och inlärning och om att iaktta tystnad under invigningen i Kriya Yoga

>>> nästa: Prana Vidya-retreat

Retreatöversikt - tider, priser och lärare