Tarmsköljning - shankhaprakshalana

"Shankhaprakshalana renar kroppen. Genom att utföra den med omsorg uppnår man en lysande kropp" Gheranda Samhita

av Shanti 1996, reviderad och utvidgad i maj 2009


För många år sedan mötte jag en god vän på gatan. Han berättade glädjestrålande om en flicka han just hade mött. Sedan sade han något som fick mig att spetsa öronen: "Hon sköljer tarmarna med saltvatten!" Det hade jag aldrig hört talas om förut. Jag blev samtidigt både nyfiken och skeptisk!

Katrins julklapp...

Fem månader efter sin första tarmsköljning skrev en kvinna till mig:

"Som du säkert minns, var jag allergisk (mot mjölk och socker), då jag var på besök hos er i november. Jag säger uttryckligen var, för lagom till jul fick jag den bästa julklapp jag någonsin fått. Jag provade, lite försiktigt, att äta normalt, och det gick! Sedan dess har jag inte haft några problem över huvud taget. En mycket glad Katrin"

Hatha Yoga

Yogatraditionen är en rik tradition som innehåller en omfattande kunskap om kropp och sinne. Det är en vetenskap vars metoder är beprövade och förfinade genom årtusenden. Alla kan använda yoga. Oberoende av vad du tror på, eller vem du är, så verkar metoderna exakt och utan biverkningar. De ger dig tillgång till dina egna resurser.

Hatha Yoga är den del av yogatraditionen som omfattar de fysiska reningsövningarna. De avlägsnar gift- och avfallsämnen och upplöser de grövre spänningarna i kroppen. Med Hatha Yoga kan man förebygga sjukdomar och förbättra sin hälsa. Mag- och matsmältningsbesvär och psykosomatiska sjukdomar som diabetes, astma och migrän kan lindras, ja ibland botas med hjälp av yoga.

En ung man som hade haft diabetes några år gick en längre kurs på Håå Retreat Center. Hans bukspottkörtel producerade inget insulin alls när han kom, och han var tvungen att ta insulin flera gånger dagligen. Redan efter några dagar med yogaträning minskade hans insulinbehov. Vi lärare hade förberett honom på att det kunde ske ändringar efter tarmsköljningen, men vi hade inte förväntat en så snabb verkan. Hans bukspottkörtel började fungera och i slutet av kursen behövde han bara ta mycket lite insulin.

Ha står för sol och tha för måne. Solen står för det varma, aktiva och det fysiska. Månen representerar det kyliga, passiva och mentala som speglar solens ljus, reflekterar. Hatha Yoga bygger på kunskapen om hur man kan få kroppens organ och funktioner i inbördes balans och därigenom skapa ett harmoniskt underlag för sitt tillstånd, mentalt såväl som fysiskt. Rastlöshet beror således ofta på en felaktig balans i kroppen.

Principen i yoga om balans mellan det varma och det kyliga, mellan anspänning och avspänning, mellan utåtriktad aktivitet och fördjupning kan fysiologiskt beskrivas genom det autonoma nervsystemets kompletterande funktioner: det sympatiska och det parasympatiska. I kampsituationer t ex stimuleras de aktiverande funktionerna - pupillerna blir större, blodet rinner från inälvorna till musklerna, hjärtat slår fortare och andningen är snabbare, medan samma funktioner nedsätts vid t ex vila.

Stress har att göra med en felaktig balans mellan dessa två funktioner, mellan sol- och månenergin, på så sätt att de båda är aktiva samtidigt och så att säga motarbetar varandra. Härvid kan många olika komplikationer uppstå, såväl fysiska som mentala.

Hatha Yogans reningsövningar avlägsnar grundläggande spänningar, som står i vägen för din klarhet och koncentration. De är indelade i sex huvudgrupper, Shat Karma. Några av de enklaste metoderna är t ex tandborstning och "rengöring av hårbottnen". I en av de klassiska texterna, Gheranda Samhita, är dessa små övningar beskrivna sida vid sida med andra mer omfattande processer.

Sådana reningsprocesser är t ex nässköljning, Neti, då man sköljer näsan med kroppstempererat saltvatten och magsköljning, Kunjal Kriya, då man dricker saltvatten och kastar upp det igen. Magövningar som Agnisar och Nauli, där man roterar med bukens muskler, masserar tarmarna och därigenom ökas förbränningen. Andningsövningen Kapalabhati renar lungorna. Den sägs också "rena den främre delen av hjärnan" (bl a genom att blodet syresätts). Tratak skapar bättre balans i hjärnan, stärker och renar ögonen och är även en viktig koncentrationsteknik. Och till sist shankhaprakshalana, tarmsköljning:

Shankhaprakshalana

Detta är den mest omfattande av reningsövningarna, den renar hela vägen från mun till ändtarm. På sanskrit har man kallat vår hopvikta, ca sju meter långa tarm Shanka en snäcka prakshalana betyder att tvätta grundligt. I vissa texter kallas Shankaprakshalana även Varisara Dhauti .

I tarmen samlas "slagg" och avfallsämnen som fastnat i tarmens små veck. Därigenom kan spänningar uppstå, som binder energi och påverkar ens välbefinnande. När tarmen sköljs avlägsnas slaggen och spänningarna.

Huden blir renare och mjukare och många typer av hudallergi och eksem kan lindras, ja, kan till och med helt försvinna.

Sinnena skärps i en sådan grad att det känns som om de har varit slumrande och nu väcks till liv. Jag glömmer aldrig smaken av den kokta morot jag åt efter min första tarmsköljning. Den smakade mer morot än jag någonsin tidigare hade upplevt.

Verkningarna är inte bara fysiska, som att smaka och se bättre. När de grova spänningarna avlägsnas från mage och tarmar får du den frigjorda energin till ditt förfogande, och kroppen känns lätt och mår bra. Det blir lättare att falla till ro, vilket gynnar inlärningen av yoga och meditation.

Förberedelse

Viktigt! Även om denna tarmsköljning är enkel att utföra, kräver den vägledning av en lärare som är utbildad i denna process och som har tillräcklig personlig erfarenhet av den. Den bör inte göras på egen hand, utan bara i grupp tillsammans med andra.

Vi uppmanar därför även yogalärare som inte är utbildade i denna metod, att avstå från att göra den eller undervisa i den tills behövlig erfarenhet och utbildning är uppnådd. För att inte skapa missförstånd uppmanar vi er även att inte återge denna artikel med egna ord.

När du kommer till oss på en tarmsköljning måste du avsätta hela dagen och inte ha andra planer för eftermiddag och kväll. Dagen innan hoppar du över kvällsmåltiden, och ät inte lunch senare än kl 14.00. Under eftermiddagen och kvällen, drick gärna vatten eller örtte, men inte mjölkprodukter. Om du vill kan du äta lite frukt

Om du lider av en sjukdom, tala då om det för din lärare innan du gör tarmsköljningen.

Vattnet och saltet

Vattnet vid tarmsköljningen ska vara fysiologiskt saltvatten, d v s ha samma saltkoncentration som kroppen, 0,9 %. Detta gör att vattnet snabbare lämnar magsäcken, och det ger samma osmotiska tryck på båda sidor av tarmväggen. Då varken upptar eller avger kroppen salt och vatten av betydelse. Saltvattnet stannar i tarmkanalen på vägen genom kroppen och avlägsnas genom ändtarmen.

Vi har konstaterat att vissa människor är överkänsliga mot havssalt. Vi rekommenderar därför att använda vanligt bergsalt utan tillsatt antiklumpmedel, t ex himalayasalt.

Vattnets temperatur har betydelse för hur lätt det passerar genom tarmen. Det är perfekt när det är som varm soppa.

Så här utför man tarmsköljning

Tarmsköljningen går till så att du dricker ett glas saltvatten och gör fem enkla övningar, som hjälper vattnet genom tarmsystemet. Därefter dricker du ett glas vatten till och gör övningarna, och så fortsätter du.

Efter det sjätte glaset börjar du att gå på toaletten efter övningarna. Efterhand som du dricker fler glas och gör övningarna blir vattnet som kommer ut ljusare, och innehåller färre och färre partiklar. Till sist är det nästan lika klart som det vatten du dricker, och helt fritt från partiklar.

Själva tarmsköljningen är då färdig. I allt dricker man ca 16 stora glas saltvatten. Men drick inte vanligt vatten under processen och heller inte under fyra timmar efteråt.

Shankaprakshalana-övningarna

palme

1/ Den första övningen heter palmen eller Tadasana på sanskrit.

Stå med armarna sträckta upp över huvudet och händerna knäppta med handflatorna uppåt. Andas in, stå på tå och se upp på händerna. Gå nu omkring på tå, så länge du kan hålla andan inne.

Kom sedan ner på fotsulorna igen medan du andas ut. Stå ett ögonblick med armarna längs sidorna av kroppen.

Upprepa det tre gånger.

Palme-i-vind2

2/ Den andra övningen heter Tiryaka Tadasana på sanskrit. Vi kallar den trädet i vinden.

Stå med särade ben, knäpp händerna
och vänd handflatorna utåt.

Sträck armarna upp över huvudet,
se upp på händerna
och svaja från sida till sida.

Gör den åtta gånger till varje sida.

Taljevrid

3/ Den tredje övningen är Kati Chakrasana, midjevridning.

Stå med benen isär och låt armarna hänga längs sidorna.

Svinga med armarna från sida till sida så att kroppen vrids. När du svingar till höger, se så långt som möjligt över höger axel - och svinga sedan direkt tillbaka till vänster.

Svinga så snabbt att vänster hand landar på höger axel och höger hand svingar bakom ryggen till midjan på vänster sida, och sedan tvärtom. Rörelsen ska vara så ledig att armarna avspänt svingar vågrätt ut från kroppen.

Också denna övning görs åtta gånger till varje sida.

v-cobra

4/ Den fjärde övningen heter Tiryaka Bhujangasana, och kan översättas med vridande kobra.

Ligg på magen med benen rejält särade.

Lyft upp överkroppen på raka armar och vrid huvud och överkropp så att du tittar över höger skuldra och ser ned på vänster häl.
Vrid därefter till den andra sidan.

Upprepa åtta gånger till varje sida.

bug-m

 5/ Den femte övningen heter Udarakarshanasana, bukmassage.

Sätt dig på huk och placera händerna på knäna. Håll överkropp och huvud upprest.

För höger knä ned till vänster fot, och vrid samtidigt överkroppen åt vänster och se så långt bakåt som möjligt. Samtidigt trycks vänster ben mot kroppen, så det pressar mot magen, nere vid ljumsken.

Gör samma sak till andra sidan.

Gör den åtta gånger till varje sida.

Viktigt! De fem övningar som beskrivs här hjälper vattnet att snabbt passera genom hela matsmältningskanalen, från mage till ändtarmsöppning.

Övningarna ska därför utföras i den angivna ordningen. När du gör övningarna efter at ha druckit vattnet, kommer de olika ringmusklerna från magen och ner genom tarmarna att öppnas i rätt följd.

Kunjal Kriya - magsköljning

Sedan, när själva tarmsköljningen är färdig, ska magen sköljas. Saltvattnet du dricker vid magsköljningen är också fysiologiskt, men något under kroppstemperatur. Denna teknik heter Kunjal Kriya, inte att förväxla med Kriya Yoga, en avancerad meditationsteknik.

På sanskrit betyder Kunjal "att kasta upp vatten" och Kriya "process".

Man dricker tills magen är full, ca 1½ liter, för då har vattnet en tendens att komma upp av sig själv. Annars sticker man ned ett par fingrar i halsen och utlöser kräkningsreflexen.

Magsköljning är en enkel och snabb process, som följs av välbehag och avspänning. Terapeutiskt blir Kunjal använt vid mag- och matsmältningsbesvär, huvudvärk, nervositet, astma, förkylning och hosta.

Vill man ha en mer ingående kännedom om metoden kan man i upp till 40 dagar skölja magen varje morgon, på fastande mage. Det kräver ingen diet, men man ska vänta ca en halvtimma innan man äter.

Neti - nässköljning

neti

Därefter sköljs näsan med fysiologiskt saltvatten.

Fyll en netikanna med kroppstempererat saltvatten. För in pipen i ena näsborren, så den sluter tätt. Håll huvudet lite på sned så att vattnet av sig själv rinner in genom den ena näsborren och ut genom den andra.

Läs här om nässköljning och hur man torkar näsan efteråt >>

Vila och mat

När man har sköljt och torkat näsan, och ännu en gång gjort övningarna, varit på toaletten och fått ut det sista vattnet, så lägger man sig för att vila i 45 minuter. Man sover inte utan ligger bara och slappnar av.

Den vila man får efter tarmsköljningen beskrivs på följande sätt i Yogic Management of Astma and Diabetes, av dr Swami Shankardevananda Saraswati:

"Denna tidsperiod är den enda då matsmältningen får total vila, för det är endast när tarmen är helt tömd som matsmältningens nervimpulser och körtlarnas aktivitet stoppar."

hvile

När man är färdig med att vila äter man en speciell måltid som består av ris, röda linser och ghee (skirat smör – den klara oljan från kokt smör). Denna måltid hjälper matsmältningen igång igen på det lättaste och mest balanserade sättet. Ät rikligt. Drick inte vatten och duscha eller bada inte under fyra timmar efter måltiden. Denna dagen dricker man sedan bara varmt vatten.

Resten av dagen tar man det lugnt. Du kan naturligtvis gå en promenad i friska luften, men gör inget ansträngande.

Dieten efter tarmsköljning

Vad äter man efter tarmsköljningen?
Efter tarmsköljningen håller man en diet. Den består av lättsmält, skonsam mat, som kokta sädesprodukter (ris, spagetti utan ägg m. m.), kokta grönsaker och baljväxter såsom bönor och linser. Det skyddar matsmältningsorganen och ger kroppen tid att stabilisera effekten av tarmsköljningen.

Vad äter man inte?
De första tio dagarna utelämnas följande: kaffe, te, socker, honung, choklad och alla former av godis, tobak, kosttillskott och medicin som inte är absolut nödvändiga. Likaså äter man inte grönsaker som lök och purjolök, råa grönsaker, kryddor och alla former av frukt och mjölkprodukter.

Kött, fisk, ägg och alkohol utelämnas i 40 dagar.

Val av innehåll och förberedelse av dieten
Blir du tveksam till vad du kan äta i dietperioden, så kan det vara en slags test att fråga dig själv om du skulle ge det till ett spädbarn. Om du inte skulle det, så ät det inte förrän dieten är förbi.

En diet på kokta grönsaker och kokta sädesprodukter låter kanske lite tråkig, men använder du bara din fantasi kan du göra fin mat. Redan efter ett par dagar kan du smaksätta maten med lite örter, men inte starka kryddor, som t ex chili, curry och ingefära. Alla smakämnen kan njutas i små mängder eftersom ditt smaksinne är som väckt ur dvala.

Även om ekologiska grönsaker kan vara lite dyrare är det värt att köpa dem. Det gäller speciellt basgrönsaker som potatis, morötter och palsternackor.

Tarmsköljning hos oss
Gör du tarmsköljning på en av våra stadsskolor avslutar vi med att gå igenom dieten. På kurserna på Håå Retreat Center är det lätt, där får du maten serverad.

Kroppen har fått tillbaka sin ursprungliga känslighet
När du efter dietperioden ska utvidga din kostplan igen, så lägg märke till kroppens ökade känslighet. Kanske har du inte behov av att äta detsamma som förut. Var lyhörd gentemot kroppens signaler. Efter tarmsköljningen är det lättare än annars att ändra sina kostvanor - och eftersom många tappar lusten att röka kan det vara en bra tidpunkt att sluta.

Liten tarmsköljning

Det finns också en kortare version av tarmsköljning Laghu Shankprakshalana. Den används mest av människor som genomgår en speciell kur, t ex diabetiker. De gör den varje dag i 40 dagar, efter att ha gjort den stora tarmsköljningen.

Den lilla tarmsköljningen är enklare, då man håller inte någon diet efteråt, och man dricker bara sex till åtta glas saltvatten. Mellan vartannat glas gör man samma övningar som vid den stora tarmsköljningen.

Den lilla tarmsköljningen görs på morgonen på fastande mage. Till skillnad från den stora tarmsköljningen, som normalt bara görs en eller två gånger om året, kan den göras så ofta man har behov för den.

På sjukhus i öst och väst

Statistik – maj 2009

Sedan Skandinavisk Yoga och Meditationsskola grundades 1970 i Köpenhamn, har ungefär 21 000 människor gjort Shankaprakshalana hos oss på våra olika stadsskolor, på retreater vi har hållit utomlands och på Internationella Håå Retreat Center. En del har gjort den mer än en gång.

Vi började använda nedanstående gallstenskur på 1980-talet, men vi har inga siffror på hur många som har gjort den.

På flera platser i Indien finns "yogasjukhus" där människor med olika psykosomatiska sjukdomar, som astma och även diabetes, blir behandlade. Gemensamt för dessa platser är att man inte använder medicin i behandlingen. Den består uteslutande av yogametoder.

The Yogic Treatment-cum-Research Center i Jaipur i Rajastahn i Indien grundlades av Swami Anandananda, och där samarbetade han med en grupp läkare. En grupp yogalärare från Skandinavisk Yoga och Meditationsskola besökte Swami Anandananda 1973.

Behandlingen på institutionen i Jaipur började med tarmsköljning. Den följdes upp med några yogaprogram, och därefter kompletterades behandlingen med den lilla tarmsköljningen, som kan göras så ofta det behövs i förhållande till patientens behov. Med dessa enkla behandlingsformer upplevde både diabetiker (speciellt typ II) och astmatiker betydande förbättringar eller fullt tillfrisknande.

En specialkirurg på Universitetskliniken i Köln hade hört talas om tarmsköljning från en kollega som själv hade gjort den på en av våra yogakurser. Han blev så intresserad av att prova tekniken på sina patienter innan de skulle opereras att han inbjöd en av våra yogalärare till Köln. Normalt använde läkarna en metod där patienten satt på en speciell stol med hål i sitsen, och så förde man en sond (rör) ned i magsäcken. På det sättet sköljde man deras tarmsystem med en saltvattenslösning. Det är minst sagt en otrevlig behandling. Den första patienten som gjorde tarmsköljning med vår yogalärare var en 75-årig dam. Läkaren blev mycket överraskad över hur lätt den gamla damen, med hjälp av övningarna, fick vattnet genom tarmarna. Ännu mer överraskad blev han dagen därpå, då han under operationen upptäckte att hela matsmältningskanalen var fullständigt ren - det fanns inte ens partiklar i tarmens veck.

Tarmsköljning och gallstenskur
en personlig upplevelse av en effektiv metod – av Laxmi

När jag fick smärtor i gallan gick jag till sjukhuset och fick bekräftat att det var gallsten. Därefter fick jag en tid till ultraljudsskanning, och senare skulle vi avtala tid för operation. Jag sade att jag bara ville opereras om det var livsnödvändigt, och att jag först ville prova en gammaldags oljekur för att få ut stenarna.

Hemma på yogaskolan gjorde jag först tarmsköljning. Det tog lite längre tid än vanligt, för smärtan gjorde att jag kunde inte göra övningarna speciellt grundligt. Den satt som en kniv just under revbenen på höger sida. Efter tarmsköljningen vilade jag en timma som vanligt, och sedan - istället för maten - drack jag en liter olivolja. Det gick att dricka oljan när jag tänkte på att jag slapp opereras och ligga minst två veckor på sjukhuset efteråt. Senare har jag hört att det är tillräckligt att dricka bara två deciliter olja.

Timmarna därefter hade jag stort behov av vila igen, så oljan kunde verka i lugn och ro. Jag låg på höger sida och väntade på att gallstenarna skulle komma ut. Jag var på toaletten ett par gånger men det kom bara ut olja och lite slem. Vid en tidpunkt gav jag upp att vänta, åt tarmsköljningsmaten och tog det lugnt resten av dagen.

Nästa morgon när jag gick på toaletten kom det ut en stor och trettio mindre gröna gallstenar, och smärtan var borta!

Vilken lättnad! – Här ses gallstenar från en deltagare på en 14-dagarsretreat på Håå Retreat Center, efter tarmsköljning och oljekur.

Så hade tiden för närmare undersökning inför operationen kommit. Jag tog de små gräsgröna stenarna med till sjukhuset i en glasburk och berättade vad jag hade gjort, och att jag nu var smärtfri. Skanningen visade att det inte fanns några stenar kvar. Läkarens slutsats var att:

"Man kan ju inte bara gå hem och själv få ut sina gallstenar, så det har nog varit en feldiagnos från början".

Den lite äldre läkaren som utförde ultraljudsundersökningen sade förtroligt till mig att det forskas på fettsyrornas verkan på gallsten.

Allt detta skedde för tretton år sedan och jag har inte fått några nya stenar. För säkerhets skull har jag gjort kuren några gånger till, men det kommer bara ut grön gallvätska. Naturligtvis gör jag också en del yogaövningar som håller gallblåsan och de andra matsmältningsorganen i form. Andra lärare och elever på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola har provat kuren, med lika goda resultat.

En liknande oljekur används också av några hälsohem och naturläkare. Min mormorsmor tog bort sina gallstenar genom att dricka vispgrädde och smält smör.

OBS! Denna yogiska gallstenskur bör endast göras under kunnig vägledning av en erfaren yogalärare.

Fler artiklar om yoga, tantra och meditation