Vilka är vi...

Skandinavisk Yoga och Meditationsskola är namnet på en grupp lärare, som driver flera oberoende skolor i Europa.

Skolan är oberoende av varje kommersiellt, politiskt och religiöst intresse. Den danska yogin Swami Janakananda grundade Skandinavisk Yoga och Meditationsskola 1970 i Köpenhamn som en stiftelse. 1972 grundades internationella Håå Kursgård - Retreat Center i Småland, den ombildades några år senare till en stiftelse. 1976 grundades Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Stockholm, även den en stiftelse. Undervisningen i Göteborg började på 70-talet.

En viktig del av skolans verksamhet är den djupgående yogalärarutbildningen. Den börjar med Tremånaderskursen på Håå Retreat Center i Småland, och fortsätter som en process som ger dig en grundlig personlig erfarenhet av yoga och meditation.

Håå Kursgård - Retreat Center ... och ashramet

Lärarna på Håå Retreat Center

Swami Janakananda

En yogaskola ser dagens ljus – och skolans manifest

Skolan och lärarna i Stockholm