Välkommen till Håå Retreat Center i Småland

Vill du gå djupare - och ha glädje av autentisk yoga och meditation?

Håå Retreat Center har genom åren blivit känt för den djupgående och grundliga undervisning som bedrivs här.

Människor kommer hit främst från Europa och Skandinavien, men även från Asien, Australien och Amerika, för att ta del i den enastående träningen.

Det är lusten att utforska sig själv och det vi undervisar i som motiverar våra elever.

Retreaternas struktur och sättet vi undervisar på har något att ge både nybörjaren och den som använt yoga och meditation i många år.

Du kanske förvånas över beskrivningens omfång på dessa webbsidor. Den berättar om retreaternas uppbyggnad och innehåll, men, som en elev sade, den innehåller mer information om yoga och meditation än många yogaböcker.

Genom att beskriva retreaterna på Håå Retreat Center tydligt, vill vi försäkra oss om att du vet vad det handlar om. Därför ber vi dig vänligen att läsa igenom hela beskrivningen.

“Jag har valt att använda den rika tantriska traditionen, både privat och i min undervisning. Den innehåller starka och effektiva metoder. De stödjer min handlingskraft och min förmåga att uppleva.

Istället för att låsa mitt sinne i en ofruktbar kritisk hållning, har jag lärt mig att höja det till en receptiv och kreativ nivå. Det är själva grundhållningen i tantra, som bl a kommer till uttryck i vissa av dess meditationer - att man samtidigt kan acceptera och ge sig hän åt livet, och ändå gripa in och handla och förändra där det är möjligt och behövs.”
(Swami Janakananda, skolans grundare)

Vår undervisning är först och främst praktiskt upplagd. Du kommer för att du vill ha en erfarenhet och en verkan, och det får du genom att delta i den process som en retreat är. Därmed inte sagt att vi inte har någon teori alls. Undervisningen kompletteras med föredrag och kommentarer, där det behövs för att du ska få det fulla utbytet.

Men allt är inte undervisning. Naturen här i Småland - skogen, åkrarna, ån, sjön, djur- och fågellivet - bidrar till att göra vistelsen i Håå rik på upplevelser. Du kan gå promenader, paddla kanot eller ro vår eka.

Vår finska vedeldade bastu står till ditt förfogande minst en gång i veckan, och att flyta i pyramiden är absolut värt att pröva som ett komplement till undervisningen.

"Det är nu två dagar sedan retreaten slutade och jag har fortfarande en upprymd och paradoxal känsla av starkt uppladdad energi och djup inre ro." (Retreatdeltagare från Israel)

>>> nästa: Uppmärksamhet och upplevelse

Retreatöversikt - tider, priser och lärare

Resan – Ankomsten – Avresan  och var du hittar oss