"Man vill ju helst att folk får det bästa"

(citat: Swami Satyananda)

En kommentar av Swami Janakananda till Låt dig inte luras…


Inom yoga har den som undervisar, och den som vill utbilda sig, samma ansvar som alla andra som vill hjälpa och arbeta med människor. Om en blivande läkare reser till en "bananrepublik" (vad det nu än är, ursäkta uttrycket) och köper sig en snabbutbildning, så är det naturligtvis förkastligt och oansvarigt, både gentemot läkaren själv och gentemot de människor han kommer att komma i kontakt med som helare och vägledare.

Den elev som vill bli yogalärare måste själv ta ansvaret, när vederbörande väljer en lärare (med aldrig så fina kvalifikationer) som urvattnar traditionen och gör utbildningen "bekväm" och kort. Traditionen förbättras bara om man hela tiden söker mot dess kärna och det man lärt sig av sin lärare. Så har jag i alla fall upplevt det, både i förhållande till min lärare och i förhållande till den tradition jag undervisar utifrån.

Sitter man nu där med en otillräcklig utbildning som yogalärare så kommer man förr eller senare att tappa gnistan, oavsett hur inbilsk man är eller vem man samarbetar med. Istället för att kunna kasta sig ut i en frigörande process tillsammans med sina elever - blir det hela tråkigt, därför att man inte känner till processen och inte har förvärvat den insikt som kommer genom en daglig träning. Man varken vågar eller kan gå längre än det man själv har lärt sig, och vad ens egen insikt tillåter. Man tror att man ska underhålla sina elever eller man kokar soppa på en spik eftersom man inte längre har något att ge - transformation känner man inte till.

Det hjälper inte heller att blanda in andra ytliga idéer och metoder i sin undervisning för att slippa ångesten och tomheten, eller att ta mycket pengar för det man gör. Det gör det inte mer värt. Man lurar både sig själv och andra. T ex är yoga "any age" och inte New Age, även om en del som undervisar i en ytlig form av yoga ger det intrycket.

Det viktigaste med en ordentlig yogalärarutbildning är nog inte vad man lär sig i teorin och mängden metoder den innehåller, utan att man också får en daglig träning där man lär sig saker på ett praktiskt sätt, så att man uppnår kunnighet i att se lösningar på problem och på ställda diagnoser. Man måste också få erfarenhet av att umgås med elever. Utbildningen ska innehålla en omfattande undervisningspraktik under uppsyn av en erfaren lärare. Dessutom måste ens egen sadhana (se artikeln om Kriya Yoga), och den erfarenhet man därigenom uppnår, vara djupgående.

Det dagliga livet tillsammans med läraren som leder utbildningen ska ta bort den grundläggande rädslan från den som ska hjälpa andra människor. Därtill krävs att läraren har en särskild förmåga och kan guida eleven till en insikt som ligger bortom vad som står i böcker och som kan läras på kurser. De blivande yogalärarna kommer då tryggt att kunna undervisa och vägleda andra när de är färdiga med sin utbildning - och de kommer att kunna fortsätta även när nyhetens behag är borta.

Jag tillåter mig att tvivla på att de tunna utbildningar som erbjuds på vissa ställen idag huvudsakligen i form av några veckoslutskurser, där man påstår att utbildningen varar i upp till både tre och fyra år, ger en försvarlig bakgrund. Man ses ju bara några timmar någon gång ibland, och om man lägger ihop antalet undervisningstimmar, så rör det sig i realiteten om utbildningar som har en sammanlagd längd på från mindre än en månad (bl.a. på ett institut i Stockholm) till max tre månader (bl.a. på en utbildning i Danmark). För att inte tala om en firma i England som erbjuder en yogalärarutbildning per korrespondens, där man aldrig träffar sin lärare!

En flerårig heltidsutbildning bör vara ett absolut krav.

Varför är det så viktigt att bli yogalärare när man ändå inte blir det, när man inte får praktisk träning och tillräcklig teori, för att inte tala om bristen på invigning i förändrade medvetandetillstånd? Man förstår väl att man på lång sikt är med om att ödelägga något mycket värdefullt med sin begränsning.

Ansvaret ligger hos dig själv. Att andra begår kriminella handlingar berättigar inte dig till att göra det!

En introduktion och en serie av tre artiklar om yogalärarutbildningen vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola:

Yogalärarträning

Yogalärarträning Erfarenhet och kunskap 1 – Fulltidsträning

Erfarenhet och kunskap 2 – en modul

Erfarenhet och kunskap 3 – Utbildning med kvalitet?