Erfarenhet och kunskap

- om att utbilda lärare vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola

samlat och redigerat av Swami Ma Sita Savitri - år 1996 (redigerat 2017)


Del två - en modul

Det följande är ett exempel på en modul, bara en skiss. Modulerna finns nedskrivna i lärarnas och aspiranternas dagböcker. Vi utvecklar ständigt materialet, baserat på mer fyra årtionden av undervisning vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola.

Vi har valt en modul som vi kallar Koncentration/Dharana. Dharana kan definieras som förmågan att fasthålla ett begrepp eller en bild i sinnet under en viss tid. Vi arbetade med denna modul en säsong, från september till april. Under denna period arbetade vi även med tre andra moduler:
t ex Yoga-terapi, Raja Yoga och Yogans Grundbegrepp.

Varje dag under sex månader av denna period övade alla individuellt Tratak, en koncentrationsteknik där man bl a ser på lågan av ett ljus. Detta gjorde vi i 20 min, därefter låg vi i tio minuter på rygg i savasana (dödsstilla).

På yogalärarseminarierna i Håå gjorde vi även Inre tratak (med en träning av visualisationsförmågan), vägledda av Swami Janakananda. Den erfarenhet vi uppnådde från dessa övningar låg till grund för våra lektioner och diskussioner. Perioden av intensivt utövande av Tratak gav oss ett vetande baserat på våra egna upplevelser - ett vetande som bekräftades i den yogalitteratur vi sedan använde för att studera detta i teorin.

Vi undersökte koncentration/dharana ur olika synvinklar, från:

  • 1. egen erfarenhet
  • 2. vår tradition, generationer av lärare
  • 3. ursprungliga yogiska och tantriska texter
  • 4. vetenskapliga rapporter, artiklar och modern litteratur.

Vi har valt att beskriva detta genom en rad frågor:

Vad är syftet med att göra Yttre tratak?

Hur påverkar det hjärnans tillstånd?

Vad säger vår egen erfarenhet av hur Tratak påverkar våra förmågor?

Vad säger yogalitteraturen om detta?

Vad är relationen mellan avspänning och koncentration?

Är det ena möjligt utan det andra?

Vilka yogaövningar stödjer och ökar koncentrationen?

Vilken andningsövning, utförd omedelbart före tratak, förstärker dess effekt?

Hur kan Tratak öka uppmärksamheten under, och nyttan av, Yoga Nidra?

Vad menar vi med ordet "koncentration" i dagligt tal?

Hur påverkas vårt tillstånd i vardagen när vi praktiserar Tratak dagligen?

Vilka erfarenheter gjorde yogalärarna personligen?

Hur har det gagnat olika elever (case histories)?

Vad är Inre tratak, vilka metoder och symboler innehåller det,
hur är det uppbyggt och vad är syftet?

Hur kan Inre tratak göras lätt så eleven kan lära sig att visualisera?

Vad är Dharana - är det bara koncentration?

Är Dharana att kunna hålla en bild i sinnet under viss tid?
Och i så fall, vad är syftet?

Vilka Dharanametoder känner vi till?

Är koncentration och medvetenhet två olika saker?

Vad är syftet med olika koncentrationsmetoder?
- att se på ögonbrynscentret?
- att se på nästippen?
- fysisk koncentration på ett chakra?
- mental koncentration på ett chakra?
- visualisering av chakranas yantra?

Var befinner medvetandet sig när man koncentrerar sig på ett chakra?
- Varifrån upplever man det?
- Finns det flera olika möjligheter?

Vilken vetenskaplig forskning har gjorts på effekterna av koncentrationstekniker
- inom medicin?
- inom psykologi?

(Till exempel har vi samarbetat med svenska läkare i ett forskningsprojekt för att visa hur Tratak, tillsammans med andra yogatekniker, kan påverka produktionen av hormonet melatonin, och därmed våra biorytmer och biologiska klocka.
Även ett australiensiskt forskningsteam har sysslat med detta.)

Vad berättar olika kulturer och ursprungsfolk för oss om koncentration och visualisering: Kelterna, indianerna i Amazonas och deras framstående sätt att undervisa, mayalitteraturen, den forntida egyptiska kulturen? Vad har olika kulturer för initieringsriter där koncentration ingår?

Vilket förhållande finns mellan Tratak och den personliga psykiska symbolen?

Användningen av koncentration och visualisering i meditationerna från den tantriska traditionen, som de lärdes ut av Paramhansa Satyananda, lärare till Swami Janakananda.

Vilken litteratur kan vi använda i detta sammanhang - från Indien, Kina, Japan och Tibet - och relevanta moderna böcker om liknande forskning på koncentration inom psykologi och fysiologi?

"Se på ett ljus... slut sedan ögonen.
Glöm mörkret omkring dig och se på det röda skenet på dina ögonlock.
Se intensivt på den violetta färgen.
Meditera på den och föreställ dig att den blir större och större.
Se ett svagt skinande hav av violett ljus omkring dig.
Du är en våg av ljus, en krusning av frid på havets yta.
Lägg nu märke till vad som sker.
Du är en liten krusning, virvlande på ytan av ett hav av ljus.
Ditt lilla liv är del av det liv, som genomströmmar allt.
Efterhand som meditationen fördjupas, blir du, den lilla krusningen av frid, till själva den djupa, vidsträckta fridens ocean.
Meditera på tanken: 'Jag är en våg av frid.' Känn det väldiga havet just under ditt medvetande.
Vågen bör känna den vida oceanens närande liv under sig."

(Citat från Paramhansa Yoganandas Metafysiska Meditationer)

 

>>> Del tre - Erfarenhet och kunskap – Utbildning med kvalitet?