Yogalärare - sysselsättning eller kall?

av dr Daya Mullins, European College for Yoga and Therapy, Tyskland


För den som funderar på att utbilda sig till yogalärare finns det idag många möjligheter och erbjudanden. Hur ska man värdera "utbudet" av yoga? Erbjudandena sträcker sig från ett veckoslut, fyra veckoslut, utbildningar enligt de europeiska yoga-sammanslutningarnas minimikrav på omkring 650 timmar (à 45 minuter), till mer omfattande och vittgående studier vid yogacolleges, yogaskolor och yogauniversitet.

”1968, Paramahansa Satyananda undervisade oss personligen i alla discipliner. Kunnande och visdom ges vidare genom direkt mänsklig kontakt, i samlevnad och vägledning. Det är en äkta tradition.” (Swami Janakananda)

Självklart kan vi inte bedriva verklig undervisning i yoga om vi enbart lärt oss det genom att läsa. Det kan ge en nybörjarinsikt, som senare måste fullföljas av mer djupgående studier av denna allmänt förekommande och rikt utvecklade lära. När vi kommit så långt måste vi se oss om efter en kvalificerad yogalärare, som kan bidra till vår kropps och själs hälsa och till att förandliga våra liv.

Efterhand som yogan blivit mer mekanisk och modepräglad, möter vi den ofta som något rent tekniskt, sammanpressad till ett antal övningar utan förståelse för deras användning, för hur varje steg bygger på de föregående och för hur läran utgör en helhet. Det är därför viktigt att du gör klart för dig vad det är du strävar efter och vad du vill göra för att uppnå det: sätt upp dina mål och fullfölj dem. Undervisning i yoga begränsar sig ofta till "låt oss göra lite övningar tillsammans och sedan dricker vi en kopp gott te" … det är utmärkt, men för de som önskar och strävar efter en djupare insikt, är detta blott första steget … och härifrån ska det fortsättas.

Människor ser ofta sig själva utifrån samma föreställning som omgivningen har om dem, och de anstränger sig för att anpassa sig till den. Men att leva utifrån en sådan föreställning känns antagligen ganska tomt. Det finns en risk i vårt samhälle, en tendens till att speciellt betona det yttre livet, att söka makt och lägga mindre vikt vid, eller helt bortse från, förmågan till ett liv som människan styr inifrån.

Att nyttja yogans lärdom för att med tiden bli yogalärare - och att efter hand uppnå högre förståelse och insikt - kräver att du är målmedveten och ihärdig. Om du har en sådan tur att du har funnit en lärare som du harmonierar med blir det lättare, men det är fortfarande en utmaning när du önskar betona arbetet med det inre.

”Transformation är bättre än indoktrinering. 1968, Swamiji instruerar oss i tarmsköljning” (Swami Janakananda)

Som yogalärare, eller om du strävar efter att bli det, finns det ett viktigt beslut att ta, valet mellan tro och verklighet - utifrån insikten att vi i verkligheten inte lever våra egna liv, utan lever på andras uppfattningar, andras föreställningar. Ska vi "leva på" att beundra andra eller ska vi finna vår individuella, inre väg, utforska vilka vi i grunden är och berika våra liv? När vi tagit ställning och handlar därefter kan det vara en självinvigning till yogans väg.

Vi kan finna och tycka mycket om en lärare, men den uppgift vi får i yoga är att leva fullt ut och anpassa oss till vårt eget livs verklighet. En autentisk lärare utmanar oss, vilket är helt naturligt - hur skulle eleven annars lära sig att överbrygga sina ofta begränsade möjligheter att tänka och reagera? - men eleven får en känsla av att bli förstådd och stöttad av läraren. Om så inte är fallet är det kanske på tiden att se sig om efter en bättre lämpad lärare.

Det är uppenbart att yogaeleven som önskar bli yogalärare måste göra klart för sig var han eller hon står och vart han eller hon vill komma… och hur. Är intresset uppriktigt kräver det motsvarande engagemang och ett beslut om ihållande flit under lärotiden samt dagliga övningar. Fyra års studier till yogalärare kan här betraktas som ett absolut minimum, även om uppgiften egentligen är livslång.

Du kan finna seriösa lärare, men du måste se dig för. Ge dig tid till att få en förnimmelse av den lärare du känner dig dragen till, hur han eller hon arbetar och hur du känner dig till mods tillsammans med honom eller henne. Omgivningen har stort inflytande på oss människor, den kan bringa det bästa och finaste fram i oss eller starkt negativa sidor av vår karaktär. Detta ska vi tänka på när vi väljer de människor vi tillsammans vill gå i lära med. Det finns många glittrande erbjudanden, och några undervisar i yoga utan att ha nått till den inre yogan, men har förblivit i den yttre glansen. Detta stämmer inte med yogans anda, vars lära är så djupgående att den bara kan upptäckas och förstås genom långvarigt, noggrant och uppmärksamt arbete.