Yogalärarutbildning

Yogalärarutbildningen vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola en gedigen och väletablerad heltidsutbildning på fyra år under ashram-förhållanden. Ytterligare två år krävs för att bli meditationslärare. Det är en utbildning och träning som bygger på mänsklig kontakt, tradition, egen erfarenhet och modern forskning.

Grunden för att arbeta med andra är en djup kännedom om sig själv – därför är vår utbildning mer än bara några kurser där man möts då och då. Den är i överensstämmelse med den äkta traditionen, en fulltidsträning med utgångspunkt i vardagen i ett ashram – ett sätt att leva på, som du ger dig hän till i en period av ditt liv.

Förutsättningen för att kunna påbörja yogalärarutbildningen är att först delta i Tremånaders Sadhana-kursen på Håå Kursgård - Retreat Center. När man efter denna retreat, beslutat sig för att få en ordentlig yogalärarträning, så börjar man sin utbildning i Håå. Senare flyttar man eventuellt till en av de andra skolorna för fortsatt utbildning.

De lärare som har genomgått vår yogalärarutbildning är diplomerade och professionella.

Yogalärareleven får både praktisk och teoretisk utbildning, med träning i grupp och som enskild. Det hela börjar och slutar naturligtvis med ens egen användning av yoga och meditation, som följs upp av vägledning från läraren. Dessutom en mindre påtaglig visdomsträning enligt den hemliga, muntliga eller viskade läran, en aldrig nedskriven eller nedskrivbar tradition, som endast kan ges vidare direkt från lärare till elev - till den som är motiverad.

Swami Janakananda, skolans grundare, blev invigd i traditionen av sin lärare Swami Satyananda Saraswati på 1960- och 1970-talet. Swami Satyanandas lärare var Swami Sivananda i Rishikesh.

De fyra områden i traditionen som yogautbildningen bygger på:

1. Kommunikation ...

... Förmågan att vara närvarande i varje situation, att kunna möta livet med initiativ och mottaglighet, i motsats till att gömma sig bakom förväntningar och mytologier om andra världar, andra tider, andra platser. Att kunna ge sig hän i nuet, utan att kräva att förutsättningarna eller människorna först ska vara annorlunda, ideala eller formellt korrekta, och utan att skapa avstånd genom en nedlåtande hållning. Förmågan att vara öppen – gentemot en situation, en annan människa eller en grupp av människor - utvecklas inte av terapier som blott härdar eller hypnotiserar personligheten och gör den duktig till att ”klara sig”, men inte bättre till att acceptera och delta i livet.

Vår yogautbildning bygger på verkligheten i vardagen där det i det långa loppet är omöjligt att avtala spelregler.
I vardagen måste man när allt kommer omkring räkna med sig själv, med hjärta och hjärna. Träningen äger rum när vi undervisar eller blir undervisade, men framför allt sker den i det arbete och i den gemenskap (ashram) som finns på yogaskolorna och på kursgården.

2. Erfarenhet och kunskap ...

... Man utvecklar kännedom om kropp, sinne och energi genom att använda yogaövningarna och meditationerna.
Denna erfarenhet följs upp med relevanta studier av fysiologi, anatomi och vetenskaplig forskning av yoga och meditation - och naturligtvis är studier av yogans källskrifter en väsentlig del av utbildningen.

3. Karma Yoga ...

... Förmågan att med lust och energi sysselsätta sig med dagliga små och stora ting. Att lära sig att ta ansvar och vara konsekvent i utförandet av en arbetsuppgift som att undervisa, organisera och administrera undervisningen vid en av skolorna; att delta i den konstanta ombyggnaden och underhållet av hus och lokaler; att skriva, göra layout eller programmera en dator; att delta i forskning; att arbeta i skogen, ute på åkrarna eller att träna hästarna på Håå Retreat Center.

4. Självinsikt ...

... Att väcka och träna medvetandet att hålla uppmärksamheten vaken - är bland det allra viktigaste och innersta i traditionen och vår yogalärarutbildning. Förmågan att uppleva bildar grunden för hälsa och insikt.

Tantra lär oss att ge oss hän, att leva med och att uppleva oss själva i helheten. Genom meditationen inser vi vår verkliga identitet och det som ligger utöver den. Det ger oss både mening och överblick i förhållande till livet.

Vill du veta mer

om yogalärarutbildningen och det att vara yogalärare?

Titta gärna i följande artiklar:

Ledare - Instruktör eller vägledare?

Erfarenhet och kunskap:

Del ett - Fulltidsträning

Del två - En modul

Del tre - Utbildning med kvalitet?

Man vill ju helst att folk får det bästa

Yogalärare - sysselsättning eller kall?

Kalla det något annat!

Naturligtvis finns mer att säga om denna utbildning, dess uppbyggnad och förlopp, ekonomi osv. Kontakta oss därför gärna för flera upplysningar.

Enbart skolor som du hittar på dessa sidor är godkända av oss - i överensstämmelse med de riktlinjer vi har om presentation, utbildning och undervisning.

Mobilnavigering

Du når huvudmenyn genom att trycka på ikonen ”3 linjer” högst upp till höger på skärmen.

Undermenyn till respektive titel på huvudmenyn blir synlig när du trycker på ikonen ”3 prickar och linjer” högst upp till vänster på skärmen.