Yogans andningsövningar – pranayama

Man pratar om spänningar i våra muskler och i vårt sätt att andas. I vårt normala andetag är det inte säkert att vi märker oregelbundenheter och omedvetna spänningar. 

pranayamaI kroppens muskler och i andningens rytm finns upplevelser lagrade, som har satt sina spår i vårt undermedvetna.

"Stäng först höger näsborre med tummen och andas helt in genom den vänstra. Stäng sedan den vänstra med ringfingret, öppna den högra näsborren och andas ut. Andas in igen genom den högra och ut genom den vänstra..."
"Andas långsamt, djupt och ljudlöst, utan avbrott mellan rundorna..."
Detta är början av Nadi Shodana, Växelandningen.

När vi arbetar med andningen blir det möjligt att lite i sänder att släppa en spänning, att avlägsna känslan av matthet inför ett problem och att få energi till att lämna en depression bakom sig. Bara för att man har misslyckats någon gång betyder det inte att man inte kan komma vidare.

De fina energiströmmarna i kroppen rensas från blockeringar och hämningar som hindrar tankarnas och känslornas fria flöde - och som gör att våra sinnen ofta är slöa och vårt känsloliv besvärligt. Vi saknar den ork som en riklig och jämnt fördelad energi ger.

"En människa med stark utstrålning" säger vi, och om vi tänker efter avslöjar språket att det handlar om energi, och om förmågan att vara närvarande utan att göra sig mindre än man är, att vara mottaglig och kreativ - och om förmågan att kunna uppleva och kommunicera.

Yogans andningsövningar gör oss medvetna om vår energi, och hur vi bemästrar den. Det är betydelsen av ordet pranayama och syftet med dessa metoder.

nadi_shodana_3_image_550_w

Läs mer om yogans andningsövningar:

Varför hålla andan?

Växelandningen: Nadi Shodanas inflytande på hjärnan

Energins Källa

Psykisk energi

Nästa: Mudra – energins form - en process inom yoga


Fotograf: Turiya, Stockholm.
Bilden med yogin som gör en andningsövning "Daspamudra” är ett måleri på papper från en persisk handskrift, konstnären är okänd.