Mudra – energins form – en yogaprocess

"Stäng kroppens nio portar. Upplev att du är i din kropp, helt och hållet - och vila i kroppens inre rymd."

Hur kan du öppna en täppt näsa eller bli av med huvudvärk genom att koncentrera dig på en bestämd punkt i kroppen? Kan du med hjälp av viljan eller med hjälp av en bestämd "hållning" ta bort den krypande känslan från en stressad mage?

Denna del av yoga kallas hållningar och lås, på sanskrit mudra och bandha. De går djupare än de mer fysiskt inriktade ställningarna, som du bör behärska för att få det fulla utbytet av mudra och bandha. Genom yogans andningsövningar blir du medveten om din energi och får möjlighet att påverka den. Med hållningar och lås går du vidare. De hjälper dig att bringa din grundläggande energistruktur, i och omkring kroppen, i harmoni, genom att ta bort överspänningar (hypertoni) och underspänningar (hypotoni) där det behövs. Energin, som var bunden i dessa spänningar, frigörs och kroppens optimala energinivå återställs. Detta återverkar på ditt sinnestillstånd och din handlingskraft.

Det finns många mudra, men bara tre bandha. I Yoni Mudra, 'att vila som i modersskötet', som du ser på bilden, stänger du kroppens "nio portar" och upplever ett vilotillstånd – där du är ett med din kropp. Genom att påverka det fysiska tillståndet öppnas vägen till ett psykiskt lugn.

Yogan, och med den meditationen, vidrör dig djupare än något annat känt system. Den gör det utan brådska och genom att hålla sig inom kroppens och sinnets naturliga lagar.

När du använder yoga regelbundet är du verkligen oberoende av yttre stimulantia, som piller eller träningsapparater. Du behöver bara dig själv för att kunna utföra yoga – och din kropp och ditt sinne får möjlighet att komma i harmoni.

Litteratur: Yoga, tantra och meditation i min vardag av Swami Janakananda

Nästa: Avspänd konfrontation – en metod i yoga pratyahara >>