Yoga - och något ganska grundläggande om användningen av asana: yogaställningar

av Gunnar Petersen och Franz Jervidalo, redigerad 2017.


Yoga handlar om konsten att leva. Att kunna vila i sig själv och ha balans i livet: balans mellan aktivitet och vila, mellan spänning och avspänning, mellan det yttre och det inre.

Yoga handlar också om att kunna vända tillbaka till denna balans om den ett ögonblick skulle ha försvunnit eller för en tid vara helt bortglömd. Och i arbete detta ingår bl a yogans ställningar som vi kallar asana.

Här skissar vi ett grunddrag i användningen av yogans ställningar. I andra artiklar skriver vi mer detaljerat om enskilda ställningar och program.

Ofta uppfattas asana som en slags gymnastik. Men i motsats till gymnastik, där rörelse är det grundläggande och inte alltid utförs lika medvetet, görs yogaställningarna under stor ro och med full uppmärksamhet. De kallas inte övningar, utan ställningar, vari man för det mesta befinner sig utan att röra på sig. De är baserade på ett grundläggande vetande om hur kroppen fungerar, i sig själv, och i samband med sinnet och den psykiska energin.

Med asana menas en korrekt utförd, "stabil och behaglig ställning"; utvecklad, beprövad och vidaregiven från lärare till elev i generationer. De olika asana påverkar kroppen på ett flertal sätt, alltefter i vilken ställning du står: muskulaturen, organen, blodomloppet, nervsystemet, körtlar och andetaget - se t ex artiklarna om Huvudstående - och - Axelstående.

Här kommer vi att fokusera på det faktum, att medan vi lugnt och stilla håller en muskel sträckt i en yogaställning, så avtar spänningen i muskeln, och ju längre tid man håller den sträckt, desto mer slappnar muskeln av. Detta kan konstateras genom att mäta muskelspänningen på en person som befinner sig i ställningen. Därför står  eller sitter man helt stilla flera minuter i varje yogaställning, och med en kombination av olika ställningar kan man bokstavligen beröra alla muskler i kroppen.

Det är inte så att du lägger press på dig själv eller överdriver utövningen av ställningen. Du låter ditt förhållande till ställningen utveckla sig gradvist; gå precis så långt in i ställningen som kroppen tillåter och stanna där en stund. Lite i sänder faller spänningen och det blir sedan möjligt att komma längre in i ställningen. På detta sätt blir alla yogaställningar med lite övning möjliga att utföra. Man kan säga att du lär dig att släppa varje ansträngning när du sitter, står eller ligger helt stilla, medan du "vilar" i  ställningen. Här upplever du sedan att ditt tillstånd ändrar sig:

Asana ger en omedelbar upplevelse av välmående och på längre sikt en god hälsa, och gör sinnet koncentrerat - men ställningarna har ett vidare syfte: De fördjupar ditt tillstånd, vilket är en förutsättning för att kunna förstå och utföra yogans andningsövningar, pranayama, på rätt sätt - och därigenom verkligen få något ut av dem. Det förbereder sedan för det meditativa tillståndet och förstärker det.