Axelstående

- ställningen för hela kroppen

av Franz Jervidalo


"Vad är den ställningen bra för?" är en av de vanligaste frågorna på yogalektionerna. "Ta reda på det själv. Upplev ställningen medan du står i den", frestas man till att svara. När man får veta något i förväg så håller man fast vid några bestämda förväntade verkningar, och mister därmed sin egen helhetsupplevelse.

Gäller frågan emellertid axelstående kunde svaret gärna vara mer preciserat - men inte mindre retfullt: "Den ställningen är bra för allt". Sarvangasana, som axelstående heter på sanskrit, betyder 'ställningen för hela kroppen'.

De omvänt stående...

Axelstående hör till gruppen omvänt stående ställningar - de ställningar då man står med huvudet nedåt och benen uppåt.

I artikeln om huvudstående berättar vi hur de omvänt stående ställningarna ökar syreupptagningen och underlättar blodets flöde tillbaka till hjärtat, som därmed avlastas. Vi beskrev hur den ökade blodtillförseln till hjärnan ger näring och syre till celler och vävnader, och hur underliv, tarmar och inre organ avlastas när de nu hänger omvänt.

... och axelstående

Det speciella med axelstående är att samtidigt som kroppen står upp och ned böjs hals och huvud i det så kallade haklåset. Det ökar blodtillförseln till hela den översta delen av kroppen och stimulerar körtlarna i området, bl.a. sköldkörteln i halsen, som har med hormonbalansen och cellernas ämnesomsättning att göra. En sund sköldkörtel är en förutsättning för en god funktion i kroppens övriga organ och i blodomloppet.

Det har dessutom visat sig att axelstående i allra högsta grad är bra för andningen. För astmatiker och människor med bronkit kan den bli ett oumbärligt supplement till annan behandling.

Vid en vanlig förkylning kan axelstående lindra och påskynda tillfrisknandet.

Vi ska också se hur axelstående hjälper vid vissa skador i hals och nacke förorsakade av bilolyckor.

Men först och främst har den en harmoniserande verkan på hela kroppen, som ger psykisk balans, stärker hälsan och gör kroppen bättre ägnad till meditation.

Så utförs axelstående

Ligg på rygg på en matta eller en dubbelvikt filt, och låt kroppen falla till ro.

Lyft långsamt benen upp från golvet och svinga dem upp över huvudet så att ryggen följer med upp från golvet.

SkulderstandNär ryggen har kommit upp i lodrät ställning, så stötta den med händer och underarmar. Handflatorna pressas in mot ryggen så nära skulderbladen som möjligt, och armbågarna vilar mot mattan med en axelbredds avstånd. På detta sätt förblir överkroppen lodrät, medan du även sträcker benen lodrätt uppåt. Nu står kroppen rak som ett "ljus", vilket någon också har kallat denna ställningen. Men huvudet är böjt och bröstet har kontakt med hakan.

När man just kommit in i axelstående kan man ibland uppleva en viss oro i kroppen och en lust till att komma ned igen på en gång. Men om man blir stående lite längre försvinner oron och avlöses av en mycket djup ro, en lust till att bara stå och vila i ställningen.

Ge därför kroppen lite tid och upplev hur det är att vara fullständigt orörlig i ställningen - i början 1/2 - 1 minut. Förläng därefter tiden gradvis till 5 - 10 minuter och bli stående tills du har upplevt ron i kroppen en stund. Våra egna upplevelser bekräftas av en undersökning som finns beskriven i tidskriften Yoga Mimamsa nr. 1 och 2 från 1926. I axelstående stiger blodtrycket en aning just när man kommer upp i ställningen, men det sjunker igen och normaliseras efter 2 - 3 min. Efteråt, när man just kommit ut ur ställningen, faller blodtrycket till något under det normala.

Detta vill säga att blodtrycket görs mer flexibelt, och att övningen tillsammans med andra klassiska yogaställningar förebygger ett permanent högt eller lågt blodtryck. Människor rapporterar också att när de t.ex. efter sjukdomar, och speciellt operationer, har fått ett lite för högt blodtryck som inte vill gå ned, normaliseras det igen när de börjar med sin yogapraxis.

Andningen

Vanligtvis andas man in och håller andan medan man går upp i ställningen. Därefter andas man normalt. Önskar du fördjupa ditt tillstånd medan du står i ställningen så koncentrera dig på det spontana andetaget.

När du blivit van vid att utföra axelstående och känner till den ro som uppstår i ställningen, så kan du i undantagsfall förstärka dess verkan ytterligare genom att hålla andan i perioder medan du står i den. Det har en psykisk verkan och kan hjälpa mot förkylning: Efter att du har fallit till ro, andas långsamt och djupt in och håll andan så länge det är behagligt. Andas långsamt och försiktigt ut igen. Låt andningen falla till ro. Upprepa det hela ett par gånger medan du står kvar i ställningen.

Innan du går ut ur ställningen, andas in och håll andan. Sänk därefter benen långsamt ned mot golvet. Ligg stilla och slappna av.

I ett program

Axelstående ingår i det förlopp av yogaställningar som vi kallar det klassiska programmet. Här kommer den efter huvudstående (och palmen, då man ett ögonblick står upp på fötterna) och före plogen, och då kompletterar ställningarna varandra perfekt. Efter huvudstående uppnår man fortare ron i axelstående och dess verkan förstärks. När man stått i axelstående är det naturligt att efteråt sänka benen ned över huvudet i plogen och på så sätt öka sträckningen i baksidan av kroppen.

I motställningen fisken ligger man på rygg med benen i lotusställningen och håller med händerna kring fötterna (i en lättare variation av fisken är benen sträckta och handflatorna placerade under ändan). Bröstet skjuts uppåt samtidigt som huvudet böjs bakåt och vilar på hjässan. För ytterligare introduktion till det klassiska programmet, till olika variationer och till användningen av chakra som psykiska koncentrationsområden, hänvisar vi till Swami Janakanandas bok, Yoga, tantra och meditation i min vardag.

En solskenshistoria...

En av våra elever hade tidigare problem med sköldkörteln och ämnesomsättningen. När hon började med yoga var hon så dålig att hon skulle opereras. Hon lärde sig axelstående och började använda den regelbundet varje dag, och inom loppet av tre månader blev utsöndringen av hormoner så normal att det inte längre var nödvändigt för henne att opereras.

Nu bevisar ett exempel ingenting, kan man säga. Men det att axelståendes gynnsamma inverkan på sköldkörteln, vid regelbunden och systematisk användning, finns beskrivet i yogalitteraturen bekräftar denna historias allmänna giltighet.

... och ett forskningsprojekt

Inte endast våra egna och våra elevers personliga erfarenheter med axelstående, utan också forskning på yoga och meditation visar hur effektiv ställningen är.

Läkarna dr Udupa, dr Singh och dr Settiwar, på Institute of Medical Science i Benares i Indien, undersökte 1975 verkningarna av sex månaders regelbunden användning av axelstående (tillsammans med dess motställning fisken) och jämförde resultaten med motsvarande undersökningar av huvudstående och plogen.

Det bekräftades att axelstående stimulerar kroppens körtlar och ämnesomsättningen, och forskarna framhäver speciellt dess fysiologiska inverkan på blodcirkulation och andningssystem. Förmågan att hålla andan förbättrades och omkretsen kring bröstkorgen ökade, vilket ger en större vitalkapacitet (mängden luft som kan andas ut efter en fullständig inandning). Forskarnas mätningar visar att lungorna, efter de sex månaderna, kunde andas in upp till 25 % mer luft, eller ca en liter mer per andetag - och därmed uppta mer syre.

Enligt flera källor är axelstående blodrenande (Swami Satyananda, Swami Narayanananda m.fl.). Vi får dra slutsatsen att det bl.a. beror på den ökade syremängd som tillförs lungorna, och därmed blodet, medan man står i ställningen - och den träning lungorna får förbättrar andetaget överhuvudtaget.

Axelstående (och fisken, då bröstkorgen utvidgas och halsen sträcks medan man ligger i ställningen) är därför en viktig ställning för den som vill uppnå den harmoni som yoga definierar, och som är en förutsättning för en verklig framgång i mer avancerad yoga och meditation.

För människor som lider av astma och bronkit kan man, utifrån denna forskning och våra egna erfarenheter, dra slutsatsen att den kan bidra till att förebygga och lindra dessa numera vanliga luftvägssjukdomar.

Astma och bronkit

En elev som har kronisk astma och bronkit har berättat för oss hur hon använder axelstående:

"När jag har det riktigt dåligt kan jag inte, som i vanliga fall, utföra axelstående korrekt. Det är för ansträngande. Men det är absolut ingen anledning att ge upp! Jag lägger mig på rygg, böjer knäna, rullar upp på skuldrorna, sträcker upp i korrekt ställning med stöd av armbågarna och kommer noggrant ihåg haklåset, står så länge jag kan och rullar ned i omvänd ordning. Ofta måste ställningen avbrytas tidigt i förloppet p.g.a. hosta. Rulla då snabbt ut ur den igen, sitt upp, hosta färdigt, och upprepa ställningen om och om igen tills den är stabil. Som motställning använder jag fisken i den lätta variationen och därefter, som en viloställning, krokodilen eller haren.

Dessa ställningar är enligt min åsikt långt mer verksamma - i varje fall för mig - än både gammaldags och modern lungterapi. Ryggen masseras, slemmet upplöses. Som helhet bidrar sarvangasana till att slemmet hostas upp. En astmatiker andas ofta med den översta delen av lungorna. Vid haklås tvingas man att andas med magen och trycket på mellangärdet underlättar utandningen. På lång sikt ger den en bättre lungfunktion, naturligtvis kompletterad med andra yogaövningar och inte minst andningsövningar.

Det finns ingen anledning att ge upp för att man har astma, även om man har en benägenhet att streta emot. I de flesta fall kan man mycket mer än man tror. Tänk inte minst på flera av våra toppidrottsmän som i perioder plågas av svår astma. De lever ändå otroligt aktivt och når fina resultat." (Lilian Nørhede)

Whiplash

Att axelstående kan upplösa även djupt liggande muskelspänningar vittnar följande berättelse om. Från vår skola i Bergen i Norge hör vi om flera människor som har fått skador i nacke och hals, efter att ha blivit påkörda i bil bakifrån. Då kastas huvudet först med stor kraft bakåt, och omedelbart därefter kastas det framåt, ("pisksnärtsskada"). När man har varit utsatt för denna form av olycka har man en benägenhet att stänga in smärtorna, genom att skapa muskelspänningar i huvud och nacke, och på det sättet gör man dem kroniska - smärtorna är så starka att man blir arbetsoduglig. Detta trots att man kanske inte kan se något på röntgenbilderna. I början blev människor som led av denna skada inte tagna på allvar av myndigheterna, men det har ändrat sig med tiden och nu får de sjukpension.

Vi ska här berätta om en kvinna med denna skada som kom på en yogakurs. Hon började som alla andra med nybörjarundervisningens små lätta övningar från pawanmuktasana (se Yoga och den finare energin). För att lösa upp spänningarna använde hon särskilt, och med stor försiktighet, uppvärmningsrörelserna för nacke och hals vilka är förberedelse till huvudrullning, och själva huvudrullningen. Det gav en märkbar förbättring, men smärtorna och huvudvärken fortsatte. Mot slutet av vintern nådde den kurs hon var med på fram till att kunna använda det klassiska programmet med axelstående och plogen. I början tyckte hon att de två ställningarna var helt förfärliga att stå i, men efter att ha använt dem under en kort tid hade hon löst upp spänningarna och smärtorna försvann. "Jag känner mig som en ny människa" var hennes överraskade kommentar.

Barn och axelstående

Barn och unga i puberteten ska inte göra axelstående på det sätt man använder den i yoga, då man står i ställningen i längre tid. Medan sköldkörteln utvecklas ska den lämnas i fred. Först när körteln är helt utvecklad kan man börja använda axelstående. Detta är så vitt man vet den enda yogaställning som har begränsningar för barn.

skulderstand-lille2

Din egen praxis

"Människan kan inte känna eller tänka ordentligt om hennes sinne inte är i ett behagligt tillstånd; människokroppens olika delar är så harmoniskt arrangerade att om bara den minsta del värker en aning störs hela systemet. För att komma till en ordentlig insikt om något som helst, eller rättare sagt, för att kunna känna det klart med hjärtat, är det nödvändigt att använda asana." (Sri Yukteswar)

Axelstående kan snabbt läras av de flesta, också av dem som inte omedelbart kan eller vågar börja med huvudstående. Är man tveksam om huruvida det är lämpligt att utföra ställningen bör man fråga en yogalärare. Det kan gälla t.ex. vid förstorad sköldkörtel, eller om man har för högt blodtryck eller hjärtbesvär.

Axelstående håller kroppen vital och sund, inte minst genom dess påverkan på ryggen, där vävnaderna kring nerver och nervutskott förses med rikligt av blod. Ryggraden är yogins huvudinstrument. Här finns inte bara nervbanor som styr kroppen, utan också de viktigaste energiströmmarna (nadier) och fyra av de nio viktigaste psykiska centren (chakra). Man strävar därför efter att hålla ryggen sund och fri från spänningar och blockeringar.

Det betyder bl.a. att man genom att använda yogans övningar regelbundet inte råkar ut för brist på energi, eller oväntade och oharmoniska upplevelser av plötsligt ökad energi. Yogans grundläggande mål är att underbygga en harmonisk utveckling av människan, så att den inte sker i oväntade ryck, till följd av naturens nycker eller genom yttre påverkan och stimulantia, utan som en jämn växt.

Axelstående kan utföras en eller flera gånger dagligen, men vänta, som med all yoga, 3-4 timmar efter en huvudmåltid.