Yogaställningar - asana

Yogans många ställningar, asana, är ofta namngivna efter djuren, deras sätt att sträcka på sig, och hur de på andra vis håller kroppen smidig och frisk.

Här ser du en ställning, som du kanske tror är svår, men med lite vägledning är den lätt att utföra. Den heter Clownen och är en balansställning i systemet av yogaställningar - som populärt kallas Hatha Yoga.

Varje enskild yogaställning har sitt syfte och sin speciella verkan. Det finns lätta övningar för nybörjare som hjälper dig att på kort tid nå ett tillstånd av välbefinnande, och mer djupverkande ställningar för erfarna utövare.

När du gör yoga regelbundet vänjer du kroppen av vid att vara trög och stel: körtlar, nervsystem, hjärta och tarmar påverkas och hålls smidiga, eller rehabiliteras och aktiveras.

I motsats till t. ex. en katt som instinktivt sträcker på sig, lär vi oss att göra det medvetet. Den erfarenhet yogan ger oss får oss att fortsätta använda det alltefter våra behov och vårt sätt att leva.

Läs mer om Yogaställningar

Nästa: Yogans andningsövningar >>