Tantra – Yogin, konstnären och den lärde

Ett kollage till minne av Swami Satyananda Saraswati 1923 - 2009, Sohan Qadri 1932 - 2011 och Ajit Mookerjee 1915 – 1990

av Swami Janakananda Saraswati


Det sägs och skrivs mycket om tantra i Indien, Tibet och i väst. De äkta tantrikerna skriver emellertid lite, om överhuvudtaget något; de ”viskar”, dvs. de ger vidare hemligheterna direkt, från människa till människa. Såsom jag har upplevt det, är tantra den ursprungliga källan till yoga i Indien.

Det råder många föreställningar om tantra. Den lärde säger: ”Tantra är källan till mantra och yantra”. Mannen på gatan, t ex i Mumbai eller Delhi, säger ”Det handlar bara om sex”. Annat är det med yogierna som Ramakrishna, Sri Aurobindo, Swami Muktananda och framförallt med min lärare och guru…

Tantrisk yoga

Det som har varit bra med vår tid är den frihet vi har haft till att bepröva och utöva vad som tidigare varit otillgängligt. Det som tantra står för: den ursprungliga yogan, meditationerna och ritualerna.

Paramahansa Satyananda på 1990-talet

"Tantra är i sitt innersta väsen en praktisk vetenskap snarare än en intellektuell, och endast praxis leder till äkta erfarenhet och verklig förståelse... Kanske kommer tantras största bidrag till den moderna världen inte bara vara att definiera vad sinnet är och sätta det i rätt perspektiv, utan även att ge vidare tekniker så att vi kan uppleva sinnet i sig självt, och slutligen överskrida dess begränsningar."
Swami Satyananda 

Tantriska ritualer

Genom ritualerna konfronterar och omvandlar du din grundläggande rädsla. En rädsla som begränsar din potential och ditt mod till att använda den.

Det finns ritualer som konfronterar dig med döden, ensamhet eller sex – sådana ritualer är ofta omfattande. Den sexuella ritualen inleds med en grundlig förberedelse: att rena dig själv, att massera partnern, att förbereda ditt tillstånd med yoga och inte minst att inta en måltid innan själva handlingen.

I slutet av 1960-talet, när jag levde hos Swami Satyananda i hans ashram i Indien, frågade jag honom om hur han ställde sig till att introducera det tantriska chakra – en cirkel där 16 par sitter och deltar i en sexuell ritual. Swamiji menade, att tiden inte var mogen för en sådan handling.

Fem år senare, när jag skrev boken Yoga, tantra och meditation i min vardag, ville jag vidga vyerna av yogan och motverka dem som presenterade yoga som något endast för asketer. Jag ville nå fram med ett budskap om en öppen och tillgänglig yoga på det sätt som Swamiji visat mig.  Så jag lade till kapitlet Den tantriska sexuella handlingen – vilket han gav sitt samtycke till.

”En ritual är inte bara att förse sig med kraft. Definitionen på en ritual är att du måste tömma dig själv först, sedan får du något i utbyte. Du måste veta hur ritualen verkar, för om du inte kan tömma dig själv, så får du ingenting.”
Sohan Qadri

Tantrisk konst

På väg tillbaka till Danmark 1970 gjorde jag ett uppehåll i Delhi, där jag mötte Ajit Mookerjee. Han var vid den tidpunkten föreståndare för Craft Museum. Hans första bok, Tantra art, hade just givits ut – den överväldigade mig. Jag hade ingen aning om att det existerade konst på en så hög nivå – och att den kom från samma bakgrund och tradition som den yoga och meditation som jag invigts i under åren med Swamiji.

Ajit Mookerjee 1973 på Håå Retreat Center

”Denna konst är inte ett yrke, utan en väg mot sanning och självförverkligande, både för den som skapar den och för åskådaren.
Ajit Mookerjee

Swamiji hade visat mig tantriska yantra och symboler, och nu bekräftade de yogiska konstnärerna mina upplevelser på ett nytt och inspirerande sätt.

”För att tränga igenom den gåtfulla stillheten har shilpi-yogin [den som uttrycker sig genom konst] använt de yogiska processerna… Vad shilpi-yogin når fram till genom form och färg står i förbindelse med hans inre andliga växt.”
Ajit Mookerjee

”Jag menar att varje handling som människan utför medvetet – är yoga. Att göra en chapati är för mig lika mycket yoga som att måla en bild – att laga mat, eller att begrunda något.
För målaren finns det en tom målarduk, och det är en flagga – hungrig med öppen mun, och om du inte matar denna målarduk med något, så kommer det aldrig målas någon bild. Du är födan, konstnären är födan. Han måste låta sig uppslukas fullständigt. Det är så en ritual fungerar.”

Sohan Qadri

Konstnären och poeten Sohan Qadri växte upp i en by i Punjab i Nordindien, i en miljö där tantra var del av livet. Han är idag världsberömd och representerar tantras tidlösa konst. Han bosatte sig i Köpenhamn och jag mötte honom kort efter det att jag återvänt till Danmark.

Målning av Sohan Qadri

”Tantra är upptäckten av att det finns något bortom det estetiska, bortom det som vi är vana vid att uppleva genom våra sinnen. Estetiken har begränsats av materialismen – poesi, litteratur, måleri och beskrivningen av dessa är begränsad till att det ska vara fint och behaga. Så länge som det endast är genom dina sinnen och föreställningar som du upplever, så kan du inte uppfatta magin i en bild.
Jag är inte emot sinnesupplevelsen, den är berikande och härlig, men den stannar på den materiella nivån. Den utforskas inte djupare. I den primitiva konsten utgör den däremot en betydande del. Där finns mer närhet – du berör andra plan än enbart sinnena. Tantrisk konst är inte bara för sinnena. Symbolen väcker något som är bortom sinnena, bortom det estetiska.”

Sohan Qadri

De sexuella ritualerna

”Det finns något som är högre än kärlek, och det är enhet”
Swami Satyananda

Pancha Makar-ritual med Sohan Qadri. Fotograf: Torben Huss 1973 i Köpenhamn

Min bekantskap med Ajit Mookerjee öppnade upp för ännu en sida av tantra. Omkring den tidspunkten, då han började besöka vårt ashram under det tidiga 1970-talet, utgavs hans andra bok Tantra Asana. Asana betyder här de sexuella ställningarna. Denna bok visade sig vara lika inspirerande som hans första, och under ett av hans besök beslutade vi att gå från teori till handling och arrangera en Maithuna-ritual – Chakra Puja – på Håå Retreat Center i Sverige.

”Genom tantra asana frigör sex oss från sex, och vi befrias till ett plan av kosmiskt medvetande. Själva ställningen är ett medel för att uttrycka ren glädje (ananda), där yogin och yoginin inser att universums element och krafter finns i henne och honom.”
Ajit Mookerjee

Sohan Qadri blev min sparringpartner och livslånga vän. Tillsammans med honom kunde jag undersöka det grundläggande i tantra och utvidga kännedomen om den tradition som jag ursprungligen mottagit från Swami Satyananda. Han hade också, upptäckte jag gradvist, både en praktisk och filosofisk kunskap om den sexuella sidan av tantra.

Swami Janakananda och Sohan Qadri på Håå Retreat Center tidigt på 1990-talet

”Tantra har i alla tider accepterat människans fysiska och psykiska behov, och gjort det till en del av människans andliga strävan. Precisa och verkningsfulla metoder utvecklades för dem som önskade att arbeta med sig själva. Kvinnan och mannen, med sina kroppar och sinnen, sin längtan och hopp, blev nu viktiga beståndsdelar i denna tantriska yogaritual. Det att kvinnan och mannen tillsammans blev aktiva deltagare i användandet av dessa metoder, på vägen mot frihet och insikt, säkrar att ritualerna lyckades i transformationen av medvetandet.

Såsom sex är förbundet med livet, är sex också förbundet med tantra. Sex intar en central plats i livet och tantra ger det bara det utrymme det förtjänar.”
Sohan Qadri

Pancha Makar-ritual med Sohan Qadri. Fotograf: Torben Huss 1973 i Köpenhamn

”I varje människa möts det fysiska och det psykiska i orgasmen. Och detta möte i extasens ögonblick kallar vi sexuellt.”
Sohan Qadri

 

 

 

 

 

 

 

 

”När ni förenas i samlaget, var uppmärksam på elden i början, och genom att fortsätta så, undgå den pyrande glöden i slutet.”
Vigyana Bhairava Tantra

Tantra-traditionen och den mänskliga utvecklingen

Av och till möts jag av den uppfattningen att den stora tantriska Kriya Yoga antingen är en etisk disciplin eller en sexuell praxis. Det sistnämnda grundar sig troligtvis i föreställningen om att allt tantriskt handlar om sex. Detta är dock inte fallet – tag t ex den 5000 år gamla texten Vigyana Bhairava Tantra. Den innehåller 112 olika praxis, varav endast fyra är av sexuell karaktär.

”Väckningen av kundalini är mycket svår. Du kan pröva olika yogiska och religiösa tillvägagångssätt som utvecklats genom tiderna, men de kräver emellertid en omfattande självdisciplin och sträng livsföring. Det är så många regler om vad man får och inte får göra, att en normal person finner det svårsmält. Därför utvecklade rishierna i den tantriska traditionen en rad metoder, som lätt kan användas av alla typer av aspiranter, oavsett livsstil, vanor och övertygelse. Naturligtvis finns det många metoder inom tantra, men av dem alla är Kriya Yoga den mest verkningsfulla och lämpliga för dagens människa, som är involverad i den moderna världen.”
Swami Satyananda

Kriya yoga är inte en sexuell praxis, inte heller en etisk. Jag ser den som en sadhana för dem som kan kommit till en punkt i sin andliga evolution, där de inser att de själva måste delta. Hittills har utvecklingen, som vi alla är del av, pågått av sig själv – till synes omedvetet. För mig är sann andlighet när vi tar steget fullt ut och medvetet deltar i evolutionen – när vi finner vägen till en djupare identitet, och inte bara tror att vi är personligheten på ytan.

”Jag är vittnet till allt det som sker i mig. Jag är opartisk, objektiv och klamrar mig inte fast vid något.”
Swami Satyananda

Swami Satyananda visar Maha Mudra från Kriya Yoga, i BSY, Monghyr 1968

I slutet av 1970-talet stod jag som lärare inför den utmaning att avgöra om jag ville ha de sexuella metoderna med som en del av min undervisning. Om ja, borde jag med stor konsekvens gå vidare i min undersökning av den sexuella sidan av tantra – inspirerad av mina två vänner Sohan Qadri och Ajit Mookerjee.

Den mer avancerade Kriya Yoga (kundalini yoga), som ger dig tillräckligt med energi för att göra skillnad i ditt liv – och de andra tantriska meditationerna som Inre Stillhet, Yoga Nidra, Prana Vidya (metoder som avslöjades för oss av Swami Satyananda på 1960-talet) låg närmare mitt hjärta. Jag valde att kreativt begränsa min undervisning till denna vidunderliga sadhana.

Det är självklart ett av de grundläggande målen med alla tantriska processer: att kunna släppa rädsla och utvidga medvetandet – det innebär att du inser att personligheten och sinnet är redskap för själen, och inte din sanna identitet.

Tidigare hade ordet geist (sinne) på tyska betydelsen: ”Schrecken der Seele” – Det som skrämmer själen. Vilken visdom eller insikt bygger denna beskrivning av sinnet möjligen på?

Målad av Carsten Crone Caroc, en dansk konstnär och yogi.

I Vigyana Bhairava Tantra, i Paul Reps bearbetning och översättning, säger Devi:

”Oh Shiva, vad är din verklighet?
Vad är detta universum, fyllt av under?
Vad får frö till att uppstå?
Vem är i centrum för universums hjul?
Vad är detta liv bortom form som genomströmmar formerna?
Hur kan vi bli fullständigt ett med det, höjt över rum och tid, namn och beskrivningar?
Bringa klarhet i mina tvivel!”

Shiva svarar henne – dock inte med långa förklaringar om den verklighet som hon frågat efter, utan genom 112 antydningar av övningar som leder dig till djupa och personliga – eller utöver personliga – upplevelser. Med denna vägledning säger han underförstått: ”Så ska du se”.

”Detta så kallade universum uppenbarar sig som ett jonglerande spel, som ett bländverk. Vill du vara lycklig, se det som sådant.”

Och:

”Medan du smeks, söta prinsessa, bli ett med smekningarna som evigt liv.”

Om Tat Sat


Bilden i full bredd nederst på sidan är målad av Bjarke, konstnär, yogi och grundare av Skandinavisk Yoga och Meditationsskola i Bergen i Norge.

Inspirationen till denna artikel fick jag av redaktören på det tyska magasinet Yoga Aktuell, där den först publicerades i december 2017/januari 2018.

Länkar: