En yogaskola ser dagens ljus

– och –

skolans manifest

av Franz Jervidalo och Mira


Grundlighet och andlig styrka

"Hur", frågar folk ofta, "kan ni hålla på att undervisa så inspirerat år efter år?" Kanske för att vi själva använder det vi undervisar i och mer därtill. Energin och den träning av uppmärksamheten, som vi får ut av vår sadhana, gör att det att undervisa är nytt varje gång - det undgår att bli en tom eller formell rutin. Erfarenheten som heltidslärare, våra gemensamma meditationer och ständiga vidareutbildning ger oss grundlighet kombinerad med andlig styrka.

Om man inte ska riskera att urvattna yogan till en serie intetsägande, verkningslösa övningar, och utan rädsla kunna fortsätta detta arbete, så hävdar vi att man som yoga- och meditationslärare behöver mer än en kort teoretisk utbildning. Först efter en omfattande individuell träning under flera år kan man vara säker på att en lärare besitter en solid kunskap om sig själv, och till verkningarna av yoga och meditation, så att hon eller han på fruktbart vis kan förmedla en personlig medvetandeutveckling till andra människor.

En historisk tillbakablick

Skandinavisk Yoga och Meditationsskola grundlades av Swami Janakananda i Köpenhamn 1970. Han hade då just kommit hem från en längre vistelse hos Swami Satyananda i Bihar, Indien, där han hade lärt sig djupgående tantriska meditationer som Kriya Yoga, Antar Mauna, Yoga Nidra, Ajapa Japa, Prana Vidya, Chid Akash m. fl. - en yoga som man på den tiden inte kunde lära sig i Skandinavien, och för övrigt inte heller i Europa.

20160722_101843
Skolan i Köpenhamn består idag av hela huset på Købmagergade 65, butik mot gatan, yogaskolan i två plan och boende i resten av huset.

I Stockholm började undervisningen under 1970-talet med veckoslutskurser i Strindbergs torn i samarbete med Vattumannens Bokhandel. 1976 grundades en skola på Dalagatan. Då lokalen efterhand blev för liten flyttade skolan till Sveavägen, sedan till Drottninggatan, och 1992 till de hittills bäst lämpade lokalerna på Västmannagatan 62 precis vid Odenplan. Här har vi nu en välinrättad, centralt belägen skola med undervisningsrum, garderob, butik och kontor.

Skolan i Stockholm i två våningar på Västmannagatan 62 med Mira, skolans ledare, i fönstret.

Härifrån och från Håå Retreat Center bedriver vi även undervisning på flera orter i Sverige, främst veckoslutskurser, och kvällskurser i Sydsverige.

Det hela började på försommaren 1970 i en liten butik på Viborggade, på Østerbro i Köpenhamn. Skolan växte sig snabbt större, människor flyttade in för att bli yogalärare eller för att få bättre kontakt med den andliga sidan av livet.

Redan efter ett år behövdes större lokaler. Valet föll på en villa i Hellerup, och 1974, då denna också blev för trång, flyttade skolan till en stor fastighet mitt i stan, på Købmagergade 65 - och blev en stiftelse. Skolan har vuxit genom åren och framstår idag som ett aktivt center för yoga- och meditationsundervisning med fem stora undervisningslokaler och flera omklädningsrum fördelat på två våningar, boende till ashramet, plus en butik på gatuplan och en på första våningen.

Luftfoto av Håå Retreat Center från slutet av 1980-talet.

Under de följande åren utvecklades skolan snabbt. Tidigt uppstod behovet av en plats för djupgående retreater som t.ex. den årliga Tremånaders sadhana-retreaten. Den skulle ligga "centralt" i Skandinavien, på landet men ändå lättillgängligt.

1972 grundlades Håå Kursgård - Håå Retreat Center, vackert beläget i Småland mellan Ljungby och Älmhult.

År för år har kursgården byggts ut, moderniserats och anpassat förhållandena med faciliteter som krävs för att vi ska kunna hålla våra speciella retreater. Det har blivit ett internationellt retreatcenter och har gett många olika människor, främst från Skandinavien men även från övriga Europa, USA, Australien, Indien och Sydamerika m.m. möjlighet att upptäcka sina tillgångar, att få överblick, insikt och energi - ett andligt kraftcenter, där vi bygger en bro mellan det inre och det yttre livet.

Skolans lärare möts i Håå flera gånger per år till seminarier och gemensam planläggning.

Tidskriften Bindu började komma ut på danska redan 1971, med Swami Janakananda som drivande kraft, och på förfrågan från Bonniers förlag skrev han Yoga, tantra och meditation i min vardag 1975. Den återutgavs på skolans förlag Bindu 1993 och 2006 i utökade och reviderade utgåvor, och är nu översatt till 8 språk. Kassettbandet med djupavspänningen Upplev Yoga Nidra gavs ut 1985 på svenska, och även andra band, vinylskivor och CD-skivor med vägledning i meditation är utgivna på danska, engelska och tyska. Upplev Yoga Nidra kom 2013 i en remastrad utgåva, med den nyredigerade  Den lilla boken om Yoga Nidra.

Hösten 1993 började vi att ge ut tidskriften Bindu på svenska och tyska. En engelsk utgåva hade börjat ett par år innan. Sista tryckta Bindu på papper kom hösten 2001. Numera är artiklarna vi skriver, nya som gamla, del av våra webbsidor. De finns i Läsrummet på denna site.

Våren 1977 arrangerade skolan en internationell yogakongress på Kulturhuset i Stockholm, Meditation Yoga '77, med deltagare från hela världen. Förutom Swami Satyananda, som under de åren ofta besökte skolan, kom yogier från Indien och USA. Yogalärare och elever, konstnärer, psykologer, sociologer, människor inom film och musik, filosofer och terapeuter möttes och fick inspiration, deltog i undervisning, föredrag, gemensamma meditationer och konserter.

En hörnsten i skolan är den omfattande yogalärarutbildningen. Den börjar med Tremånadersretreaten, som säkrar en erfarenhet av både grundläggande och avancerad yoga och meditation. Sedan fortsätter man som deltagare i en process som ger en stabil personlig erfarenhet av tantrisk yoga och meditation, både teoretisk och praktisk, och erfarenhet av att arbeta med och träna andra människor.

Efterhand som de enskilda lärarna blivit utbildade och självständiga har många valt att fortsätta samarbetet med skolan och upprättat nya avdelningar. Idag består Skandinavisk Yoga och Meditationsskola av inbördes oberoende skolor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike.

Utöver undervisningen på våra olika skolor, på dag- och kvällskurser och på retreatcentret, har skolans lärare genom åren undervisat i yoga och meditation i de mest skiftande sammanhang: på sjukhus, sportklubbar, föreningar och musikfestivaler. Vi blir inbjudna till ledande företag och banker, till hälsodagar, fängelser och orkestrar. Vi har medverkat på charter- och hälsoresor till Medelhavet, semesterbyar, ö-läger i Danmark m.m. Gymnasier och andra undervisningsinstitutioner besöker ofta skolan för introduktioner och aktivitetsdagar.

Meditativ konst

DSC_2913b
Konstgalleri med Sohan Qadris bilder i Köpenhamns undervisningslokaler

Swami Janakananda var en av pionjärerna som 1970 presenterade Poex-utställningen i Köpenhamn och Århus, då meditativ konst, yoga och meditation för första gången kunde upplevas tillsammans i Danmark. Genom åren har skolan ofta haft gästande konstutställningar i sina lokaler. På Kulturhuset i Stockholm 1975 gjordes en utställning med meditation, yoga och meditativ konst i samarbete med konstnärsparet Linda Gustavson och Ron Nameth och flera danska konstnärer.

Under jubileumsåret 1995 hade vi glädjen att kunna öppna dörrarna på Västmannagatan för en utställning med meditativ konst av den internationellt erkände konstnären Sohan Qadri. Han föddes Punjab i Nordindien och uppvuxen med tantra-traditionen, men bodde det mesta av sitt liv i Köpenhamn.

Vi har numera permanenta utställningar med konst (inklusive Sohan Qadri) i Köpenhamn och Stockholm samt på Håå Retreat Center.

Grunden för yogalärarträningen, kreativiteten och livet i skolan och ashramet

Publikationerna, undervisningen och yogalärarutbildningen är baserade på fyra hörnstenar, fyra sätt att testa verkligheten, vilka gärna ska stämma överens:

Yoga och forskning

I samarbete med med dr Thomas Schmidt har vi under 1980- och 1990-talet utfört omfattande undersökningar på universitetskliniken i Köln (se artikeln Energins Källa), i Hannover och på Håå Retreat Center.

Dr Schmidt ledde den ena av de två forskningsgrupper som 1986-91 undersökte deltagarna på de årliga Tremånadersretreaterna. Dr Schmidts forskning var speciellt riktad mot blodets sammansättning av fettämnen, hormoner m.m. En del av resultaten har presenterats på medicinska kongresser utomlands.

Dr Schmidt har på universitetet i Hannover genomfört omfattande undersökningar om nässköljningens inverkan på det allmänna hälsotillståndet. De ägde rum bl a på Volkswagenwerke och med värnpliktiga inom den tyska armén.

1974 mötte Swami Janakananda neuropsykologen Erik Hoffman på en kongress om psykosomatik på Ellested på Fyn i Danmark, där forskare, läkare, psykologer, avspänningspedagoger och Swami Janakananda, som representant för yoga och meditation, var inbjudna av det danska undervisningsministeriet. Mötet med Erik Hoffman blev början till ett långt och fruktbart samarbete, undervisning och utbyte av vetande om forskning och erfarenheter av yoga och meditation.

Erik Hoffman ledde den andra gruppens forskning på Tremånaders retreaterna, år 1986-91. Denna grupp mätte speciellt hjärnans tillstånd och balans, och reaktioner i det autonoma nervsystemet. Läs om denna forskning i artikeln: Varaktig och djupgående effekt.

butik_planche2016_kbhvn_stor-2

Hållningen

Idag använder folk yoga av olika skäl. Många har upptäckt att yoga kan hjälpa mot ryggproblem, allergi, stress och sömnlöshet. Andra gör yoga för att de har märkt att deras koncentrationsförmåga förbättras betydligt. Det handlar dock inte enbart om att botas eller om att fungera bättre. Yoga, och framför allt meditation, har annat och mer att ge, också det vill vi gärna förmedla genom våra publikationer.

Hållningen i tantrisk yoga är att människan i grund och botten är frisk. Den som kommer på en retreat betraktas som en individ med sin egen bakgrund och livsåskådning - och inte som en sorts patient eller som någon som det gäller att övertyga om det ena eller det andra. Även om man genom yoga visserligen kan bota eller lindra vissa sjukdomar, så är yoga mer än en esoterisk sjukdoms- och skönhetsgymnastik. Det egentliga perspektivet går längre:

Att nå in till livets väsens kärna.

#9870_57x76cm

Manifest

Skolans målsättning är: