Plogen

- en yogaställning som reglerar din kroppsvikt

av Morten Jon Jepsen


Det är klart att man kan kämpa sig till viktminskning genom aerobics, jogging och kalorifattig diet, men man kan lika gärna gå ner i vikt genom att stå stilla i en yogaställning. Du behöver inte tänka på din vikt, om kroppen själv reglerar den.

Avspänning och välbehag är inte de enda verkningarna av yoga

Yoga skiljer sig från bl.a. gymnastisk aktivitet genom att inte bara ha till syfte att träna musklerna. Yogans övningar och ställningar går också direkt in och reglerar eller stimulerar kroppens finare funktioner, såsom hjärta, blodkärl, nervsystem och körtlar.

När man utövar yoga ökas blodgenomströmningen och de inre organen masseras. Autonoma muskelfunktioner, som till exempel tarmperistaltiken, avspänns och kommer i balans. Utsöndringen av avfallsprodukter påskyndas, och inte minst stimuleras körtlarna som producerar kroppens hormoner.

Genom att vitalisera organen och hormonkörtlarna ger man kroppen möjlighet att finna sin egen balans, varigenom den bland annat kan reglera sin vikt.

Yogaställningen plogen

Yogaställningen som ses ovan heter plogen (Halasana). Liggande på rygg lyfter man de raka benen upp och bakåt över kroppen, och låter dem sjunka ned av egen vikt tills tårna vilar mot golvet över huvudet. Man går så långt in i ställningen man kan utan att pressa kroppen, och blir stående där en stund.

I början känner man kanske att kroppen stretar emot, men om man tillåter sig själv att uppleva att det spänner lite, faller man efterhand till ro i ställningen. Ju längre tid man står i plogen, desto mer slappnar musklerna av.

Det handlar inte om ansträngning eller ideal om vighet, det är en process som först och främst frigör spänningar, och skapar harmoni i kroppen.

(En utförlig beskrivning av plogen finner du i boken Yoga, tantra och meditation i min vardag, av Swami Janakananda: Plogen ses här också i samband med andra övningar; och du lär dig bl.a. hur du kan stimulera ett bestämt chakra i plogen.)

Fysiologiska verkningar

Rent fysiskt vänds överkroppen upp och ner samtidigt som den böjs. På så sätt masseras muskler, organ och körtlar genom ett visst tryck, medan ryggen sträcks. Genom denna påverkan ökas aktiviteten i bukspottkörteln och binjurarna. I dessa körtlar produceras hormonerna insulin, glukagon och kortisol, som spelar en väsentlig roll i ämnesomsättningen. Insulin är nödvändigt för att kroppens celler ska kunna uppta näring i form av blodsocker. Men insulin främjar också upplagringen av fett, medan andra hormoner som kortisol och glukagon styr nedbrytningen av fett.

I ett experiment som genomfördes 1975 vid Institute of Medical Science i Benares, undersökte dr. K.N. Udupa plogens inflytande på hormonkörtlarna och ämnesomsättningen.

"Halasana åstadkom en tydligt nedsatt kroppsvikt, reduktion av midjemåttet och sänkning av blodtrycket... De biokemiska ändringarna visade en allmän och tydlig tendens till ökning av plasmakortisol (ämnesomsättningsreglerande hormon i blodet), 17-hydroxcorticosteroider (ämnesomsättningshormon) och 17-ketosteroider (aggressions- och könsdriftshormoner). Plasmakatekolaminer (blodtryck och stress) reducerades."

I sin rapport drar dr K.N. Udupa slutsatsen att plogen stimulerar körtlarnas hormonella aktivitet, och att det är dessa fysiologiska ändringar som medför att kroppen reglerar sig själv mot en idealisk vikt.

Undersökningen påvisar också att plogens fysiologiska verkningar inte bara begränsar sig till ämnesomsättningen. Som vi kan se av citatet ovan reglerar ställningen också utsöndringen av ämnen som bl.a. har att göra med stress, samt flera hormoner som är viktiga för en väl fungerande kropp.

Yoga och diabetes (sockersjuka)

Hos människor med sockersjuka producerar bukspottkörteln för lite eller inget insulin alls. Då plogen ökar aktiviteten i bukspottkörteln kan denna yogaställning vara till stor hjälp, särskilt för människor med åldersdiabetes, eller typ 2-diabetes.

På Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, och speciellt på Håå Retreat Center i Småland där de intensiva retreaterna äger rum, har vi en del erfarenhet med diabetes och i denna förbindelse har många människor haft stor glädje av yoga och meditation.

En 35-årig man från Oslo, som hade sockersjuka, upptäckte till sin stora överraskning att han genom att stå i plogen några minuter varje dag kunde reglera sitt blodsocker. I början var han tvungen att vara försiktig så att han inte tog för mycket konstgjort insulin, eftersom hans egen insulinproduktion nu hade ökat.

Efterhand lärde han emellertid känna plogens verkningar så väl att han med hjälp av denna ställning kunde stabilisera sitt blodsocker. Han behövde då väsentligt mindre och ibland inget konstgjort insulintillskott alls.

För de flesta diabetiker är det dock inte tillräckligt med en enstaka yogaställning. De använder olika övningar som kompletterar varandra, t.ex. tarmsköljning (shankhaprakshalana), ett förlopp av yogaställningar, en avspänning och meditation. Det ger den djupaste och mest varaktiga effekten.

Yoga skapar balans i hela ditt väsen

Samarbetet mellan kroppens olika delar koordineras från mellanhjärnan via ryggraden:

"...detta nära samspel mellan det centrala nervsystemet och hormonkörtlarna, som förmedlas av hypotalamus, är förklaringen på att sinnestillstånd, stress m.m. kan ha inflytande på de kroppsliga funktionerna och organismens hälsotillstånd" (Lademanns Läkarlexikon 1977).

När man använder yoga utnyttjas detta samspel mellan kropp och sinne. Därför upplevs effekten av t.ex. en yogaställning inte bara fysiskt. Genom att återupprätta kroppens harmoni inverkar yogaövningarna även på sinnet - ja, de bringar hela ditt väsen i jämvikt.

Under 1900-talet har det gjorts mycket forskning om yogans inflytande på kropp och sinne. Plogens verkan på hormoner och kroppsvikt är bara ett exempel.

I en annan artikel behandlar vi axelstående (Sarvangasana), även kallad ljuset. I denna ställning står kroppen lodrät och rak och vilar på axlarna, med händerna stödjande mot ryggen. I det klassiska programmet av yogaställningar utförs den just innan plogen.

Man kommer från axelstående in i plogen genom att sänka de raka benen ned över huvudet tills tårna vilar mot golvet...