Om

Om ljud och form

I yogatraditionen finns vissa mantra (ljud för meditation) och yantra (former att meditera på) som hör samman. Formen som hör till mantrat Om sägs vara Sri Yantra, och omvänt.

Kan man påvisa dessa samband mellan form och ljud? Är det bara något man upplever i sitt sinne eller kan det mätas?

Dr Hans Jenny använde hela sitt liv till att undersöka sambanden mellan ljud och former. Han var en av världens ledande forskare på området och grundläggare av kymatikvetenskapen.

På sitt institut för forskning om vågfenomen i Schweiz konstruerade han omkring 1970 ett så kallat tonoscope, en apparat som omsätter ljud till former. Han skrev flera böcker om kymatik och fotograferade och filmade hur ljud påverkar olika material.

sriyantraEnligt våra källor bad man en person, som kunde uttala "Om" korrekt, att sjunga det in i tonoscopets mikrofon. Först bildades en cirkel på plattan, så uppstod olika trekanter inuti cirkeln, och när "m" tonade ut så hade Sri Yantra trätt fram.


Detta Sri-yantra är en Madubhani bild från Mitila, Indien.