Meditation och yoga

Har du lust att göra något för ditt välbefinnande?
Har du behov av att hantera stress eller att få mer koncentration och kreativitet?
Det är här meditation och yoga börjar.

Använd meditation och yoga i ditt dagliga liv närhelst du känner för att höja ditt välbefinnande - eller på ett mer avancerat sätt, när du önskar gå djupare.

Dessa metoder står till ditt förfogande när du vill övervinna begränsningar, utveckla dina förmågor och gå på upptäcktsfärd i dig själv.

Meditation och yoga består av olika metoder och tekniker. Varje del är något i sig själv och kan användas oberoende av de andra delarna, men när du använder dem tillsammans, förstärks deras verkan.

Meditationsteknikerna och de olika delarna av yoga är dynamiska. De utvecklar sig i förhållande till vad du har behov av, och är redo för att utnyttja. Därför undervisas meditationerna och yogametoderna stegvis på våra kurser.

Följande åtta sidor visar olika delar av yoga och meditation. Klicka på dem här i menyn till vänster, eller följ länkarna längst ned på sidorna.

Nästa: Nässköljning, en reningsprocess i yoga >>