Bhramari - humlan

av Joachim Rodenbeck


I denna artikel presenterar vi Bhramari pranayama. Namnet kommer från den indiska svarta humlan Bhramari; det beskriver det karakteristiska brummande ljudet, som man frambringar medan man andas ut i denna andningsövning.

Adjektivet bhramarin kan på sanskrit även betyda 'honungssöt' eller 'det som framkallar hänryckning'.

Bhramari har en ögonblicklig avspännande verkan på hjärnan. Utför man den några minuter om dagen kan den ta bort mentala spänningar och sänka högt blodtryck.

"Vid regelbundenanvändning av denna pranayama [Bhramari] uppstår lycksalighet i yogins hjärta" (Hatha Yoga Pradipika)

Tillvägagångssätt

Vi ska beskriva två variationer av Bhramari. Först den indiska, som är den mest kända: Sätt dig i en meditationsställning med rak rygg. Placera händerna på knäna och slut ögonen. Andas djupt in genom näsan och håll andan. Luta dig lite framåt, så att du stödjer dig på sträckta armar med vikten på knäna (se bilden). Böj nu huvudet, så att hakan rör vid bröstet (haklås). Dra därefter samman bäckenbottnen dvs. könsdelarna, mellangården och ändtarmsmuskeln (rotlås). Håll andan en stund i ställningen. Innan du andas ut, slappna först av i bäckenbotten. Lyft därefter huvudet, slappna av i axlarna och sitt upprätt. Slut till för öronen genom att pressa de små öronflikarna mot örongången med pek- eller långfingrarna.

Armbågarna hålls ut till sidorna så att bröstet är öppet. Utandning sker genom näsan, munnen är stängd (men underkäken är avspänd så att tänderna i över- och underkäken inte vidrör varandra). Under utandningen frambringas ett jämnt, djupt och förhållandevis kraftigt brummande ljud, som en humla.

Bli ett med ljudvibrationerna och låt dem fylla hela huvudet, ja kanske hela kroppen. Efter utandningen, låt händerna vila på knäna och andas normalt.

Upprepa detta 9 gånger.

Sitt därefter stilla med slutna ögon.

Haklås (Jalandhara Bandha) och rotlås (Moola Bandha) används också vid en rad andra andningsövningar för att förstärka verkan. De stimulerar de finare energiströmmarna (nadierna) och påverkar samtidigt blodtryck, puls och blodtillförsel till bestämda områden av hjärnan; samt upprätthåller ett avspänt tillstånd i hjärnan.

En annan variation av Bhramari härstammar från Tibet. Värm upp handflatorna genom att gnida dem snabbt mot varandra. Medan du andas in, låt de varma handflatorna glida upp över ansiktet, från halsen över kinderna och pannan upp till hjässan. Armbågarna pekar nu ut till sidorna. Under utandningen frambringas samma djupa ljud som är beskrivet ovan, medan händerna förs ner över öronen - de stängs först av handloven, så av handflatan och till sist av långfingrarna - och vidare ner över halsen tills handflatorna möts framför bröstet.

Gör den 9 gånger.

Sitt därefter stilla med slutna ögon (överhuvudtaget bör man ta det lugnt i 20 minuter efter andningsövningar).

En mer harmonisk graviditet med Bhramari

Vid utandningen blir hjärnan påverkad av det brummande ljudets vibrationer. Enligt den indiska läkaren dr Singh, påverkas de områden av hjärnan (formatio reticularis) som bryter ned ångest och som främjar ett välbalanserat sinnestillstånd. På samma sätt menar hon att hypothalamus och hypofysen stimuleras. De finns mitt i hjärnan och har överordnad kontroll över det autonoma nervsystemet samt hormonsystemet i den mänskliga kroppen. Eller sagt på ett annat sätt, här finns porten till hela kroppens välbefinnande.

Bhramari lade grunden för ett forskningsprojekt som genomfördes 1993 på sjukhuset i Monghyr i Indien i samarbete med Bihar School of Yoga. Dr Singh undersökte under ett år 448 gravida kvinnor. Alla hade samma förhållanden (medicinsk tillsyn, dietanvisningar, förlossningsförberedelser etc.) med ett undantag: 112 av kvinnorna utövade Bhramari 1-2 gånger om dagen i 5-10 minuter under hela graviditeten; och det gjorde de även under första fasen av själva förlossningen. Rapporten visar följande resultat för "bhramarigruppen":

 • normalt blodtryck hos alla, jämfört med att 25% hade förhöjt blodtryck i kontrollgruppen (förhöjt blodtryck är vanligt förekommande under graviditeten)
 • lägre antal spontana aborter (2% jämfört med 8%)
 • färre för tidiga födslar (2,6% jämfört med 5%)
 • genomsnittligt ca 25% kortare födslar
 • inget användande av smärtstillande medel under förlossningen
 • bara ett fall (1%) av kejsarsnitt jämfört med 4% i kontrollgruppen
 • ingen av de nyfödda led av syrebrist (0% i förhållande till 12%)
 • tydligt större genomsnittsvikt hos de nyfödda (3325 g jämfört med 2850 g).

Resultaten förklaras med att det under graviditeten förekom mindre ängslan och stress, som följd av det regelbundna användandet av Bhramari. Kvinnornas hormonbalans blev bättre reglerad, vilket främjade födseln av friska barn.

Musikalitet och Nada Yoga

"Om man arbetar koncentrerat med musik under längre tidsperioder, och behöver 'slappna av i öronen', så är Bhramari en bra övning" säger Turiya som spelar saxofon.

Genom Bhramari väcks medvetandet om finare svängningar. Det är därför ett värdefullt redskap för musiker, för utveckling av gehör och musikalitet. Bhramari är en del av den klassiska musikutbildningen i Indien.

Vill du fördjupa dig i Nada Yoga och uppleva de inre ljuden så är regelbundet användande av Bhramari en viktig förberedelse.

Efter Bhramari förblir du sittande helt stilla med slutna ögon, i en av de ställningar som är beskrivna i artikeln, Nada Yoga - yttre och inre, och koncentrerar dig på de inre ljuden.

Pranayama

Yogans andningsövningar (pranayama) blir ofta beskrivna som en nyckel till koncentration och kreativitet. Det är inte så underligt. Knappast något annat terapeutiskt system, om man nu vill kalla pranayama så, har ett motsvarande omedelbart inflytande på människans nervsystem och därmed också på sinnet.

Redan namnet antyder det: Prana på sanskrit betyder 'energi' och yama 'att vara medveten om', och sedan 'att bemästra'. Genom regelbunden praxis av andningsövningar väcks den finare psykiska energin (prana). På ett harmoniskt sätt upplöses blockeringar. När energin strömmar obehindrat, kan man släppa begränsande tillstånd som rastlöshet, brist på energi eller förvirring. Pranayama är ett kraftfullt verktyg för att låta sinnet falla till ro, och en god förberedelse till meditation.

Under de senaste årtiondena har den medicinska världen forskat en del om effekten av pranayama. Intresset är världsomfattande, och de ca 40 undersökningar som blivit offentliggjorda kommer från bl.a. Tjeckien, Indien, Tyskland och USA. Resultat:

 • förbättrad förmåga att slappna av
 • sänkning av stressnivån
 • normalisering av blodtrycket, både för högt och för lågt!
 • ökad allmän vitalitet
 • större lungkapacitet
 • balansering av förhållandet mellan de två hjärnhalvorna och
 • goda resultat vid användning i astmaterapi.

Undersökningar har tillika påvisat att det att brumma, sjunga mantra och i synnerhet Bhramari Pranayama (humlan) ökar produktionen av kvävemonoxid (NO) i pann- och bihålor.