Anmälan – Sydsverige

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig.
Vi svarar inom 1-2 dagar.

Enrolment

In case you need help filling out the enrolment form, then please feel free to phone us at 0372-55063 or email us at haa@nullyogameditation.com

Reducerat pris

Vi erbjuder reducerat pris till dig som är:

  • studerande
  • 25 år eller yngre
  • arbetslös
  • pensionär

Detta anges som andra pris efter snedstrecket. Är du under 20 år betalar du hälften av det fulla priset. Dokumentation skall uppvisas.

Betalningsvillkor

  • Kursavgiften ska vara inbetald 10 dagar före kursstart på plusgiro 73 86 03-0.
  • Om du får plats senare än 10 dagar före kursstart ska kursavgiften betalas omgående.
  • Kursavgiften återbetalas inte efter kursstart.
  • Vid eventuell avbokning, vänligen meddela oss per e-post eller telefon senast 5 dagar före kursstart. 
  • Om du är på väntelista och får en plats, så gäller betalningsvillkoren ovan när du har tackat ja till platsen.
*Jag vill anmäla mig till:
Rabatt:
*Förnamn:
*Efternamn:

*Adress:

*Postnr.:
*Ort:

*Land:

*Telefon: (Har du endast mobil, skriv den här):
Mobil:

*Email:

*Födelsedatum:
År: (skriv t.ex. "1976")

Hur hittade du denna kurs?
RekommendationAnnons på GoogleFacebookGått kurs tidigareAnnat:

Nyhetsbrev:
Vi erbjuder nyhetsbrev från Håå Retreat Center med info om aktuella kurser mm.
Nyhetsbrevet skickas ca 4 ggr per år till den e-postadress som du har angivit ovan.

Annan information eller frågor:

Avtal

Jag är införstådd med att det är en förutsättning för att delta i alla kurser vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, att jag förpliktigar mig att inte i någon form vidarebefordra information om eller undervisa i yoga och meditation på grundval av det som genomgås på kursen. För att uppnå kompetens till att uttala mig om dessa yoga- och meditationstekniker, eller för att undervisa andra i dem, krävs en fullständig yogalärarutbildning vid skolan. Jag är också införstådd med att kursavgiften inte betalas tillbaka efter kursstart.

*Elektronisk underskrift (ditt namn):