Anmälan – Sydsverige

Klicka här för anmälan till Onlineyoga

Klicka här för anmälan till Helsingborg

Klicka här för anmälan till Retreats på Håå Retreat Center

För övriga kurser, fyll i formuläret nedan.

Vi svarar inom 1-2 dagar.

🇬🇧 Enrolment

In case you need help filling out the enrolment form, please feel free to contact us at 0372-55063 or haa@yogameditation.com

Reducerat pris

Vi erbjuder reducerat pris till dig som är:

 • studerande
 • 25 år eller yngre
 • arbetslös
 • pensionär

Detta anges som andra pris efter snedstrecket. Är du under 20 år betalar du hälften av det fulla priset. Dokumentation skall uppvisas.

Betalningsvillkor
 • Kursavgiften ska vara inbetald 10 dagar före kursstart på bankgiro 742-2256.
 • Om du får plats senare än 10 dagar före kursstart ska kursavgiften betalas omgående.
 • Kursavgiften återbetalas inte efter kursstart.
 • Vid eventuell avbokning, vänligen meddela oss per e-post eller telefon senast 5 dagar före kursstart.
 • Om du inte kan komma de två första mötesgångerna, så kan vi tyvärr inte acceptera din anmälan. Detta beror på att vi bygger upp kursen progressivt.
  Om du missar de två första mötesgångerna på grund av sjukdom, så kan vi återbetala avgiften mot visning av läkarintyg.
 • Om du är på väntelista och får en plats, så gäller betalningsvillkoren ovan när du har tackat ja till platsen.
*Jag vill anmäla mig till:
Rabatt:
*Förnamn:
*Efternamn:

*Adress:

*Postnr.:
*Ort:
*Telefon:
Telefon, annan:
*Email:
*Födelsedatum:
År: (fyra siffror)
Hur hittade du denna kurs?
RekommendationGoogle eller annan sökmotorSociala medierGått kurs hos oss tidigareAnnat:
Annan information eller frågor:
I prefer info in:

Avtal

Jag är införstådd med att det är en förutsättning för att delta i alla kurser vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, att jag förpliktigar mig att inte i någon form vidarebefordra information om eller undervisa i yoga och meditation på grundval av det som genomgås på kursen. För att uppnå kompetens till att uttala mig om dessa yoga- och meditationstekniker, eller för att undervisa andra i dem, krävs en fullständig yogalärarutbildning vid skolan. Jag är också införstådd med att kursavgiften inte betalas tillbaka efter kursstart.

*Elektronisk underskrift (ditt namn):