Recension

Roop Verma: Chetna (Consciousness)

av Mikkel Nordsø, musiker och kompositör


Roop Vermas musikaliska universum är på många sätt intressant och bestämt värt att stifta bekantskap med. Musiken på Cd:n Chetna (Consciousness) bygger tydligt på den indiska musiktraditionen (ragan) vilken han behärskar med auktoritet och stor musikalisk inlevelse. Han spelar på det indiska stränginstrumentet sitar som är en vidareutveckling av vinan som räknas som ett av de första stränginstrumenten i världen. Den indiska musiktraditionen har idag fortfarande element som kan spåras flera tusen år tillbaka i tiden, vilket inte säger så lite om hur nyanserad och djupgående denna musik är, både på det spirituella och det musikaliska planet.

På skivans första spår "Raga Kiran Madvi" som varar i 40 minuter, är kanske skillnaden mellan Roop Vermas musik och den traditionella indiska musiken som mest tydlig. Här blir man som lyssnare medtagen på en inre resa, guidad och komponerad av Roop Verma. Denna Raga består av tre delar: alap som är långsam och meditativ, jor som är mellantempo och slutar i snabb takt, och till sist jhala där tablan (de indiska trummorna) presenteras av Subrahash Sarkar. Jhalan börjar i mellantempo och slutar med en snabb och intensiv final.

Roop Verma räknas nog inte som en av detta århundrades största sitarmästare, i klass med Ustad Vilayat Khan eller hans läromästare Ravi Shankar och Ali Akbar Khan, kanske för att hans mål inte bara har varit att bli virtuos på sitt instrument, men också det faktum att hans intresse i hög grad rör sig kring Nada Yoga och om hur musik kan påverka det mänskliga psyket.

Detta ger musiken en extra dimension och en känsla av att vara i "trygga händer", speciellt om man söker det meditativa i musiken.