Man kan inte få gräset att växa genom att dra i det

- men jorden gödslas, när barn och ungdomar gör yoga

av Ambika


Uttalandet ovan kommer från en konferens där jag deltog, i november 1994 i Paris. Konferensens titel var "Uppfinn morgondagens utbildning". Yogalärare, pedagoger, skollärare, psykologer, forskare m.fl. presenterade sina visioner och erfarenheter av en mer människovänlig utbildning för barn och ungdomar. Vi var 300 deltagare från 14 länder.

Föredragen hade stor spännvidd, från mycket teoretiska - vi hörde t.ex. en halv timmas utredning om vad stillhet är, analyserat från alla vinklar och presenterat av en mycket bullrande föredragshållare - till helt konkreta erfarenheter av att använda yoga-, avspännings- och meditationsmetoder i klassrummen.

Medan jag satt i konferenssalen kom jag att tänka på följande historia: Två dörrar, på den ena stod det Himlen, på den andra Föredrag om himlen. Golvet framför den dörr som ledde till föredraget om himmeln var mycket slitet, medan golvet framför dörren till himlen var nästan helt oanvänt.

Men - teoretiskt eller praktiskt - så var det genomgående temat en önskan om att införa några metoder och idéer som möjliggör det att lära sig, att förstå, att förhålla sig till undervisning utifrån sig själv med lust, energi och glädje. Att drivkraften inte enbart är att en viss läxa ska läras in och att läraren förväntar sig ett bestämt svar; att barnen inte bara proppas med kunskap som de lärt sig utantill. En av föredragshållarna hänvisade till en undersökning som gjorts i den franska utbildningssystemet som visade att 95% av eleverna kände sig stressade av skolan.

Konferensens organisatörer, R.Y.E. (Research on Yoga in Education), skriver i en presentationsfolder:

"Man ber lärarna att genomgå en allt större kursplan, men gör inget för att utveckla elevernas minne. Man säger till barnen: 'Hör på nu!', men lär dem inte att koncentrera sig."

Föredragshållaren Jacques de Coulon, yogalärare och rektor på ett gymnasium i Schweiz:

"Det borde finnas olika nivåer inom utbildningen. Om man jämför en människa med en diligens, är själva vagnen den fysiska kroppen. Hästarna är känslorna och kusken intellektet. Det är naturligtvis viktigt att det finns ett nära samarbete mellan kusk och hästar. I diligensen finns en resande och han eller hon är den spirituella nivån, och här har vi att göra med livets mening, för den resande vet målet med resan, han vet vart han vill. Du kan ha en kusk som verkligen kan kontrollera och dirigera hästarna, men om han inte vet vart den resande vill, kör han bara runt i ring. Utbildningen bör utveckla alla dessa nivåer och främja kontakten mellan dem. Yoga skapar förbindelse mellan det fysiska planet, känslorna, intellektet och det andliga. I skolsystemet i Schweiz där jag arbetar, hör 90 % av ämnena hemma på det intellektuella planet."

En av konferensens workshopsledare, Paula Gatti, kom från Montevideo i Uruguay där hon är den ena av två anställda yogalärare på en skola med 200 elever. Vid skoldagens början gör hela skolan 10 minuters avspänning eller meditation, och det samma sker på eftermiddagen när skoldagen slutar - alla 200 elever precis samtidigt. Alla klasser har två yogalektioner i veckan, i ett rum som bara används till yoga. Samtliga lektioner startar med några minuters tystnad. Antingen sitter eleverna bara helt stilla med slutna ögon eller - de mindre barnen - tecknar under tystnad. Enligt Paula upplever lärarna en mycket större motivation och arbetsglädje hos eleverna, och en större social gemenskap - jämfört med vanliga skolor. Workshopens titel var "En lycklig skola i Montevideo".

R.Y.E. är ursprungligen en fransk organisation, startad och ledd av Micheline Flak (Swami Yogabhakti), som är elev till Swami Satyananda. R.Y.E. har avdelningar i många större städer i Frankrike, samt i fem andra länder, och har som mål att sprida användningen av yoga i skolor och andra utbildningsinstitutioner. En av R.Y.E.'s aktiviteter är att utbilda lärare så att de ska kunna använda olika fysiska övningar, andningsövningar och avspänningstekniker i sin undervisning. Metoderna är anpassade så att eleverna antingen sitter på eller står bakom stolarna. En förutsättning för att delta i utbildningen är att man själv regelbundet utövar yoga.

På Skandinavisk Yoga och Meditationsskola har vi ofta kontakt med grundskolor och gymnasier runt om i landet. Vi får besök av klasser och reser ut till skolor och håller introduktioner med både teori och praktik. Eleverna blir inte sittande på stolarna, utan gör ett helt yogaprogram, en avspänningsövning och meditation. Några skolklasser väljer att ta en yogalektion om dagen, tre dagar i rad. På så sätt får de en tydligare upplevelse av hur de med hjälp av yoga kan rikta sin energi mot det som betyder något för dem, samtidigt som de blir bättre på att koncentrera sig.

Det är värdefullt att en skollärare mitt i en lektion kan skapa uppmärksamhet och intresse hos eleverna igen, med hjälp av några enkla övningar. Det största utbytet av att göra yoga i skolan anser vi dock att man kan få genom att kombinera ovannämnda övningar med ordentliga yogalektioner några gånger i veckan, undervisade av en yogalärare med en grundig utbildning bakom sig.

Det är mycket inspirerande och uppfriskande att undervisa grupper av barn och ungdomar. De har en naturlig nyfikenhet och lust att utforska vad som sker när de gör yoga, och frågorna de ställer är mycket ärliga och direkta. Studerar man barn kan man se att de från födseln har en otrolig förmåga att skifta medvetandetillstånd - ibland från den ena sekunden till den andra. Ett barn kan ha full fart tills det plötsligt blir upptaget av något och glömmer allt omkring sig. Vem har inte upplevt att ett barn stirrar på en, t.ex i en buss. En blick som bara vilar på en, oavbrutet, utan att mista koncentrationen en enda sekund, medan man själv har hunnit titta bort flera gånger. Man upplever ofta att barn gör yoga på ett mycket spontant sätt, som om det var något de redan kände till.

Avspänningen Yoga Nidra är alltid mycket populär, också på våra vanliga yogakurser för barn. Under ca 20 minuter ligger de helt stilla med slutna ögon och lyssnar; Yoga Nidra är en avspänning där man varken blir ombedd att slappna av, eller ska föreställa sig att man slappnar av. Det avspända tillståndet utlöses med hjälp av tekniken. I slutet av Yoga Nidra ska man se olika bilder. Det tycker barn om, och de gör det utan vidare. I några skolor har man fastnat för CD:n med Yoga Nidra. Den används regelbundet på lektionerna, som en metod till att verkligen hålla en paus och "torka ren den mentala tavlan". Eleverna ges möjlighet och tid till att smälta den information och de intryck de fått.

Yoga är metoder till att vända tillbaka till sig själv, mitt i det liv man lever, så att man igen kan uppleva, handla - och lära.