God syretillgång under Nadi Shodana

en pilotstudie

av Per Lange, leg. läkare, spec. internmedicin

Ibland när vi gör Nadi Shodana (växelandningen), eller andra övningar där man håller andan, känns det som om behovet av att andas försvinner. Det är som om man skulle kunna fortsätta hålla andan hur länge som helst. När det händer mig brukar jag lätt få en orolig tanke om hur länge man kan fortsätta hålla andan, utan att skadlig syrebrist uppstår.

3-mnd-kursen-2014-NadiShodanDet enda säkra svaret på den frågan får man genom att mäta syrehalten i pulsådrorna medan man håller andan, vilket alltså är vad vi har gjort.

Under hösten 1998 har jag utfört en del intressanta försök på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Ett av dessa gjordes på andningsövningen Nadi Shodana och redovisas i denna artikel.

Försökspersonen var en normalstor man i 40-årsåldern, med 20 års erfarenhet av yogans andningsövningar. Vid försöket gjorde han fem rundor Nadi Shodana, där man andas in, håller andan och andas ut med förhållandet 1:4:2. Det vill säga 10 andetag på 15 minuter, vilket är relativt långsamt (en person i vila tar ca 16 andetag på en minut).

Om man vill göra mätningar på det blod som försörjer hjärnan och andra organ duger det inte med ett vanligt blodprov från en ven. Man måste ha tillgång till blod från en artär, en pulsåder som leder blodet ut till kroppens organ - det blod som nyss passerat lungorna och därmed blivit syresatt. En narkosläkare lade in en tunn plastkateter i försökspersonens vänstra radialartär och ur den drogs upprepade blodprov under tiden som försökspersonen gjorde Nadi Shodana.

Resultat

Blodprov togs regelbundet under hela Nadi Shodana samt under en stund efteråt. Innan andningsövningen var blodets syremättnad 97% vilket är det normala i vila. Under experimentet uppmättes som lägst 88% syremättnad vilket är en betryggande syrehalt.

Syremättnaden återgick på några sekunder till 97% efter att övningen avslutats.

Som jämförelse kan nämnas att man vid helt andra medicinska försök har sänkt friska försökspersoners syremättnad till 75% utan negativa biverkningar.

Under försöket mättes även koldioxid och pH-värde som visade samma tydliga förändringar och snabba återgång till normalvärden.

Slutsats

Även en ganska långsam Nadi Shodana medför inte syrebrist, eller att man ens kommer i närheten av oroande värden vad beträffar syrehalt, koldioxidhalt eller pH-värde.

Vad det är som fysiologiskt motsvarar den effekt av ökad klarhet och energi som vi känner efter andningsövningar, är ännu inte känt.

Andra försök med att hålla andan där vi har tagit snabba serier av bilder med magnetkamera på hjärnan under tiden andan hållits, tyder dock på att det sker en kraftig aktivering av hjärnan. Först i de delar av hjärnan som är i arbete med en viss uppgift, och därefter, då andan hålls upprepade gånger, verkar det som om aktiveringen sprider sig över hela hjärnan. Jag hoppas kunna återkomma till detta i en framtida artikel när vi har gjort fler försök.

SPO2: Blodets syremättnad är normalt 90-98%. Hos försökspersonen sjunker syremättnaden under hela övningen till som lägst 88%, ett värde som liknar det man ofta uppmäter hos elitidrottsmän vid maximal prestation.

pCO2: Det uppstod en tydlig ökning av koldioxidinnehållet i blodet under övningen som snabbt normaliserades efteråt. Det är ökningen av koldioxid, som ger känslan av att vilja ha mer luft.

pH: pH-värdet sjunker under övningen från det normala värdet 7,4 till en aning under normalt med 7,26 som det lägsta. Det normaliserades snabbt efter övningen.