Yoga och Ashram-liv retreat

Klicka här för att se kommande datum

I karma yoga talar du inte om kärlek, inte heller kräver du kärlek som ett ideal någon annan ska leva upp till. Karma yoga är en kärlekshandling. – Swami Janakananda

Denna 6-dagarsretreat med yoga och ashram-liv är öppen för dig som har genomfört minst en retreat med yoga och meditation (en helg eller längre) på Håå Retreat Center.

Du ankommer måndag eftermiddag mellan kl.16-18 och retreaten slutar kl.13 på söndagen. Kursavgiften ligger på ett minimum (se retreatöversikten för pris och datum) – och de som just har deltagit i den föregående helgretreaten får rabatt.

Under dessa sex dagar ger du dig hän till ashramlivet.

Retreaten baseras på karma yoga, vilket innebär att du deltar i uppgifter ute på åkrarna, i köket, städning, underhållsarbete och så vidare. Men detta är bara en del av det som föregår. För ashramlivet är din yoga- och meditationspraxis lika viktig. Vi tillbringar tid i meditationsrummet för vägledda yogaklasser varje morgon – och yoga nidra och meditation innan lunch. Det är fritid en del av eftermiddagen och på kvällen, då vi också möts för sufi-dans, meditation, kirtan eller satsang.

Retreatöversikt

Ashrammet i Håå

Det bor en grupp människor på Håå Retreat Center året runt, och de gör det möjligt att det kan hållas retreater och kurser. Detta minisamhälle kallas ashram – en ”yogaverkstad” – en disciplinerad och kreativ miljö, som du kan använda till en inspirerande vistelse som understödjer din sadhana (att arbeta med sig själv på ett yogiskt sätt).

Människor som deltagit i en 10-dagarsretreat eller längre på Håå Retreat Center, bor ofta i ashrammet i en period (utan omkostnader) för att vara med i ashramlivet bakom en eller flera retreater.

För att vara ashramit bakom en enmånads Kriya Yoga-retreat och Tremånaders Sadhana-retreat, ska du dock ha deltagit som elev på en av dessa retreater.

Ashrammet är alltså en plats där du kan bo och göra karma yoga, under en kortare eller längre period av ditt liv, och där du också gör yoga och mediterar - tillsammans med andra eller ensam. Du kan också delta i några av de vägledda meditationsklasserna och andra aktiviteter på retreaterna. Här i Håå kan du lära dig konsten att arbeta med dig själv utan att bli introvert eller självupptagen.

Yoga- och meditationslärarutbildningen i Håå har ashrammet som fundament. Du kan välja att vara med i vårt utbildningsprogram om du önskar att bo i ashrammet i längre tid, och dela det som blivit till din yoga med andra.