Anmälan – Håå Retreat Center

Det är viktigt, både för dig själv och för oss, att du läser all information om kurserna grundligt så att du förstår hur vi arbetar och attityden bakom vår undervisning.

Vänligen läs vår generella retreatbeskrivning:

 1. Välkommen
 2. Uppmärksamhet och upplevelse
 3. Kropp, sinne, energi – och medvetandet
 4. Villkor för ditt deltagande (nedan)
Villkor för ditt deltagande
 • Delta i alla lektioner och följ lärarnas vägledning. Delta i alla gemensamma aktiviteter och passa alla tider.
 • Använd inte din bil under kursen.
 • Att bege sig bort från kursgården och dess närmsta omgivningar är det samma som att lämna retreaten.
 • Vi ber dig att hålla tystnaden som den beskrivs tidigare.
 • Ät endast den mat du får vid måltiderna och endast i matsalen.
 • Rök inte inom skolans område, varken inomhus eller utomhus. Om du inte kan låta bli att röka, gå då en promenad ensam, så att du varken med syn eller lukt påverkar andra som önskar sluta.
 • Under Kriya Yoga-retreaten, Tremånadersretreaten och Prana Vidya-retreaten är rökning inte tillåtet överhuvudtaget.
 • Använd inte produkter som innehåller parfym, varken på huden eller i håret (rakkräm, aftershave, deodorant, hudlotion). Dessa kan verka störande, speciellt i yogarummet och innebära en risk för allergiker. Om du behöver säljer vi bra alternativ för överkomliga priser.
 • Vi ber dig att meddela dina anhöriga att du inte kommer att ha någon brevväxling och att det inte är möjligt att ringa till dig eller besöka dig under retreaten – och att du inte heller kommer att kontakta dem.
 • Använd inte andra metoder (meditationer, terapier, massage, astrologi, tarot osv.) än de som du lär dig på kursen medan du är här – varken ensam eller tillsammans med andra. För dina knän är det bäst att att du inte löptränar (joggar) under kursen.
 • Lämna mobiltelefon, musikspelare, dator, läsplatta, ipad och liknande hemma, eller lämna in det på skolans kontor vid ankomsten.
 • Ta heller inte med en massa böcker eller tidskrifter. Då kan vi som lärare bättre säkra att du får den avsedda effekten, och du kommer lättare kunna tillägna dig det som du kom hit för.
 • Övertala inte andra, inte ens din partner, till att följa med på kursen om de själva inte är fullt motiverade att delta. Kom för din egen skull. Kom som en deltagare. Oavsett vad dina skäl skulle vara, så kom inte av nyfikenhet, för att se vilka vi är. Kom för att du har lust till att arbeta med och upptäcka dig själv.
 • Skolan förbehåller sig rätten att avvisa en elev utan återbetalning, om detta, mot bakgrund av de beskrivna villkoren på denna webbsida, anses nödvändigt. Om det av någon anledning skulle bli nödvändigt för skolan att avfärda en anmälan innan retreaten börjat, kommer eventuell inbetald retreatavgift att återbetalas.
Rabatter

På retreater som har två priser är priset efter snedstrecket rabattpris. Vi erbjuder rabattpris för dig som är:

 • Arbetslös Om du har varit sjukskriven en längre tid (minst två månader) kan du också få rabatt som arbetslös.
  OBS! För att få rabatt som arbetslös på Tremånaders sadhana-retreaten krävs att du har varit arbetslös i minst 1-2 månader vid tidpunkten för anmälan.
 • Studerande, 50-100%
 • 25 år eller yngre
 • Pensionär

Vi ber dig att skicka någon form av dokumentation som bevisar att du är berättigad till rabattpriset. Detta kan t.ex. vara: intyg från läkare, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, skannad kopia av ditt studentkort eller ID-kort (du kan förstås dölja de fyra sista siffrorna).

Betalning

När vi mottagit din anmälan sänder vi dig en bekräftelse och senare ytterligare information om den retreat du har anmält dig till.

Anmäl dig i god tid, eftersom kurserna blir ofta fullbokade.

Om en kurs skulle vara fulltecknad kan du välja att:

a) stå på väntelista.

b) flytta din anmälan till en annan kurs här i Håå.

c) få anmälningsavgiften återbetald, om du har betalat.

OBS! Om det är mindre än en månad kvar till kursstart (3 månader när det gäller Tremånaderskursen), var säker på att du inte betalar förrän du har mottagit ett mejl/brev från oss med betalningsinstruktioner.

Din anmälan är giltig när vi mottagit

1) anmälningsblanketten, med alla frågor besvarade och

2) anmälningsavgiften.

När du har mottagit vår bekräftelse med betalningsinformation, vänligen överför anmälningsavgiften till Håå Retreat Centers Bankgiro 742-2256 eller Swish 123 541 91 22.

Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka, om du skulle få förhinder att delta.

Den resterande kursavgiften betalas in till samma plusgirokonto senast 10 dagar före kursstart. Om du anmäler dig senare än två veckor innan kursen börjar, ber vi dig att betala hela kursavgiften på en gång. Vänligen ta med kvittot.

För Tremånaderskursen gäller särskilda förhållanden.

I kursavgiften ingår mat och logi. Extra kostnader är en nässköljningskanna i plast och ett radband (mala) med 108 pärlor för meditation. Om du redan har det, ta det med dig. Annars kan du köpa det i Håå.

Kursavgiften återbetalas inte, varken helt eller delvis, oavsett när och av vilka skäl du reser. Detta för att du ska vara säker på att vara tillsammans med människor som har bestämt sig för att delta helt och fullt, och gå på djupet med det vi undervisar i. Samtidigt ger det oss möjlighet att fortsätta hålla våra priser så låga som möjligt.

*Jag vill anmäla mig till:
Rabatt:
*Förnamn:
*Efternamn:

*Adress:

*Postnr.:
*Ort:

*Land:

*Telefon:
Telefon, annan:

*Email:

*Kön:

*Födelsedatum:
År: (fyra siffror)

*Yrke:

*Jag förstår: EngelskaSvenskaDanska

*Har du gjort yoga eller mediterat tidigare? (Vilken slags och hur länge?):

*Har du några allergier eller andra fysiska eller mentala problem? Använder du medicin? Vilken?

*Jag reser till Håå:

*Handduk och sängkläder:

Täcke och kudde finns i alla rum.

Rum:

Fullständigt namn på min partner:

Enkelrum: 260 kr extra/natt. (Tremånadersretreaten endast 160 kr.)
Dubbelrum: 150 kr extra per natt och person. (Tremånadersretreaten endast 90 kr.)
Övrigt:
Deltagarna behöver en nässköljningskanna av plast och en meditations-mala med 108 pärlor (dock inte på helgretreaterna). Dessa kan köpas i retreatcentrets butik.
Netikannan NoseBuddy: 185 kr.
Mala: 150 / 295 / 485 kr.
Eventuella extra kostnader:
Ridning: 95 kr per gång.
Tvätt: 20 kr (endast tvätt), 35 kr (inkl. torktumling).

Annan information eller frågor:
(T.ex. om du anmäler dig till en helgretreat och även vill delta i tarmsköljning)

Hur hittade du denna retreat?

Nyhetsbrev:

Avtal

Som garanti för mitt deltagande skickar jag anmälningsavgiften för den retreat jag har anmält mig till. Jag är införstådd med att jag inte kan få tillbaka detta belopp om jag skulle ändra mina planer.

Jag är införstådd med att priset för retreaten är detsamma oavsett hur lång tid jag stannar på retreaten. Den fulla retreatavgiften kan betraktas som en inträdesavgift, och jag vet att jag inte kan få några pengar tillbaka oavsett när eller av vilka orsaker jag måste avbryta retreaten.

Jag är införstådd med att det är en förutsättning för att delta i alla kurser och retreater vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, att jag förpliktigar mig att inte i någon form vidarebefordra information om eller undervisa i yoga och meditation på grundval av det som genomgås på kursen eller retreaten. För att uppnå kompetens till att uttala mig om dessa tekniker, eller för att undervisa andra i dem, krävs en fullständig yogalärarutbildning vid skolan.

Jag bekräftar härmed att jag läst både den generella retreatbeskrivningen och beskrivningen för den retreat jag anmäler mig till. Jag är inställd på att delta under de däri beskrivna förutsättningarna.

*Elektronisk underskrift (ditt namn):