Anmälan – Håå Retreat Center

Information om Covid-19 och våra retreater »

Det är viktigt, både för dig själv och för oss, att du läser all information om kurserna grundligt så att du förstår hur vi arbetar och attityden bakom vår undervisning.

Villkor för ditt deltagande
 • Delta i alla lektioner och följ lärarnas vägledning. Delta i alla gemensamma aktiviteter och passa alla tider.
 • Använd inte din bil under kursen.
 • Att bege sig bort från kursgården och dess närmsta omgivningar är det samma som att lämna retreaten.
 • Vi ber dig att hålla tystnaden som den beskrivs tidigare.
 • Ät endast den mat du får vid måltiderna och endast i matsalen.
 • Rök inte inom skolans område, varken inomhus eller utomhus. Om du inte kan låta bli att röka, gå då en promenad ensam, så att du varken med syn eller lukt påverkar andra som önskar sluta.
 • Under Kriya Yoga-retreaten, Tremånadersretreaten och Prana Vidya-retreaten är rökning inte tillåtet överhuvudtaget.
 • Använd inte produkter som innehåller parfym, varken på huden eller i håret (rakkräm, aftershave, deodorant, hudlotion). Dessa kan verka störande, speciellt i yogarummet och innebära en risk för allergiker. Om du behöver säljer vi bra alternativ för överkomliga priser.
 • Vi ber dig att meddela dina anhöriga att du inte kommer att ha någon brevväxling och att det inte är möjligt att ringa till dig eller besöka dig under retreaten – och att du inte heller kommer att kontakta dem.
 • Använd inte andra metoder (meditationer, terapier, massage, astrologi, tarot osv.) än de som du lär dig på kursen medan du är här – varken ensam eller tillsammans med andra. För dina knän är det bäst att att du inte löptränar (joggar) under kursen.
 • Lämna mobiltelefon, musikspelare, dator, läsplatta, ipad och liknande hemma, eller lämna in det på skolans kontor vid ankomsten.
 • Ta heller inte med en massa böcker eller tidskrifter. Då kan vi som lärare bättre säkra att du får den avsedda effekten, och du kommer lättare kunna tillägna dig det som du kom hit för.
 • Övertala inte andra, inte ens din partner, till att följa med på kursen om de själva inte är fullt motiverade att delta. Kom för din egen skull. Kom som en deltagare. Oavsett vad dina skäl skulle vara, så kom inte av nyfikenhet, för att se vilka vi är. Kom för att du har lust till att arbeta med och upptäcka dig själv.
 • Skolan förbehåller sig rätten att avvisa en elev utan återbetalning, om detta, mot bakgrund av de beskrivna villkoren på denna webbsida, anses nödvändigt. Om det av någon anledning skulle bli nödvändigt för skolan att avfärda en anmälan innan retreaten börjat, kommer eventuell inbetald retreatavgift att återbetalas.
Rabatter

På retreater som har två priser är priset efter snedstrecket rabattpris. Vi erbjuder rabattpris för dig som är:

 • Arbetslös Om du har varit sjukskriven en längre tid (minst två månader) kan du också få rabatt som arbetslös.
  OBS! För att få rabatt som arbetslös på Tremånaders sadhana-retreaten krävs att du har varit arbetslös i minst 1-2 månader vid tidpunkten för anmälan.
 • Studerande, 50-100%
 • 25 år eller yngre
 • Pensionär

Vi ber dig att skicka någon form av dokumentation som bevisar att du är berättigad till rabattpriset. Detta kan t.ex. vara: intyg från läkare, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, skannad kopia av ditt studentkort eller ID-kort (du kan förstås dölja de fyra sista siffrorna).

Betalning

Efter att du har skickat in formuläret nedan ber vi dig bekräfta en gång till via mail att du har läst all information om kursen.
När vi mottagit din bekräftelse skickar vi mer praktisk info och betaluppgifter. Vänligen betala anmälningsavgiften så snart du får detta. Din plats är reserverad först när vi har mottagit anmälningsavgiften.
Resterande avgift ska vara betald senast 14 dagar innan retreatens start. Om du anmäler dig senare än 14 dagar innan ska hela avgiften betalas direkt.

Retreaterna blir ofta fullbokade, så anmäl dig i god tid.

Mat och logi ingår i kursavgiften.

Under retreaten behöver du:

Om du inte har detta så finns det att köpa här på kursgården eller i vår webbutik.

Avbokningsregler
Avbokning skall göras via mail.
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaks vid avbokning.
Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan retreatens start återbetalas hela beloppet, minus anmälningsavgiften.
Vid avbokning mellan 30 och 14 dagar innan retreatens start återbetalas 50 % av hela beloppet.
Vid avbokning senare än 14 dagar innan retreatens start görs ingen återbetalning.

För Tremånadersretreaten gäller särskilda villkor.

Sjukdom
Om du tvingas avboka en retreat innan den börjar pga sjukdom (eller för att en familjemedlem blivit allvarligt sjuk) så kan vi återbetala hela beloppet minus anmälningsavgift, eller flytta hela beloppet till en annan retreat. Detta sker mot uppvisande av läkarintyg.

Force Majeure
Vid händelser som kan anvisas till Force Majeure förbehåller vi oss rätten att avboka/flytta kursen innan start. Vid avbokning från vår sida återbetalar vi hela avgiften, inklusive anmälningsavgift. Om vi flyttar en retreat och det nya datumet inte passar dig så återbetalar vi hela avgiften.

Efter ankomst till retreaten
Kursavgiften återbetalas inte efter retreatens start, varken helt eller delvis, oavsett när och av vilka skäl du reser.
Detta för att garantera att du kommer vara tillsammans med människor är inställda på att delta helt och fullt, och gå på djupet med det vi undervisar i. Samtidigt ger det oss möjlighet att hålla våra priser så låga som möjligt.

*Jag vill anmäla mig till:
Rabatt:
*Förnamn:
*Efternamn:

*Adress:

*Postnr.:
*Ort:

*Land:

*Telefon:
Telefon, annan:

*Email:

*Kön:

*Födelsedatum:
År: (fyra siffror)

*Yrke:

*Jag förstår: EngelskaSvenskaDanska

*Har du gjort yoga eller mediterat tidigare? (Vilken slags och hur länge?):

*Har du några allergier eller andra fysiska eller mentala problem? Använder du medicin? Vilken?

*Jag reser till Håå:

*Handduk och sängkläder:

Täcke och kudde finns i alla rum.

Rum:

Fullständigt namn på min partner:

Enkelrum: 260 kr extra/natt. (Tremånadersretreaten endast 160 kr.)
Dubbelrum: 150 kr extra per natt och person. (Tremånadersretreaten endast 90 kr.)
Övrigt:
Deltagarna behöver en nässköljningskanna av plast och en meditations-mala med 108 pärlor (dock inte på helgretreaterna). Dessa kan köpas i retreatcentrets butik.
Netikannan NoseBuddy: 185 kr.
Mala: 150 / 295 / 485 kr.
Eventuella extra kostnader:
Ridning: 95 kr per gång.
Tvätt: 20 kr (endast tvätt), 35 kr (inkl. torktumling).

Annan information eller frågor:
(T.ex. om du anmäler dig till en helgretreat och även vill delta i tarmsköljning)

Hur hittade du denna retreat?

Nyhetsbrev:

Avtal

Som garanti för mitt deltagande skickar jag anmälningsavgiften för den retreat jag har anmält mig till. Jag är införstådd med att jag inte kan få tillbaka detta belopp om jag skulle ändra mina planer.

Jag är införstådd med att priset för retreaten är detsamma oavsett hur lång tid jag stannar på retreaten. Den fulla retreatavgiften kan betraktas som en inträdesavgift, och jag vet att jag inte kan få några pengar tillbaka oavsett när eller av vilka orsaker jag måste avbryta retreaten.

Jag är införstådd med att det är en förutsättning för att delta i alla kurser och retreater vid Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, att jag förpliktigar mig att inte i någon form vidarebefordra information om eller undervisa i yoga och meditation på grundval av det som genomgås på kursen eller retreaten. För att uppnå kompetens till att uttala mig om dessa tekniker, eller för att undervisa andra i dem, krävs en fullständig yogalärarutbildning vid skolan.

Jag bekräftar härmed att jag läst både den generella retreatbeskrivningen och beskrivningen för den retreat jag anmäler mig till. Jag är inställd på att delta under de däri beskrivna förutsättningarna.

*Elektronisk underskrift (ditt namn):