Helgretreat

22 - 24 sep. 2023

Anmälan
Fullpris
4 200 SEK
50% rabatt
25 år eller yngre
2 100 SEK
20% rabatt
Student, Arbetslös, Pensionär
3 360 SEK
Språk
Svenska
Lärare

En retreat på Håå Retreat Center är en unik upplevelse med särskilda villkor.

Det är mycket viktigt att du läser alla sidor nedan innan du anmäler dig, så att du vet hur vi undervisar, och inte förväntar dig att komma till en vanlig "semesterkurs", eller förväntar att retreaten ska likna något annat som du upplevt tidigare.

Var särskilt uppmärksam på dessa tre villkor:

  • Alla lektioner och karma yoga-perioder är obligatoriska
  • Mobiler, datorer eller liknande apparater får ej användas under retreaten
  • Fullständig tystnad hålls under de tysta perioderna av retreaten

Vi förbehåller oss rätten att när som helst under retreaten avvisa elever som inte följer dessa villkor eller stör retreatprocessen på något annat sätt.
Vi erbjuder ingen återbetalning efter retreatens start, oavsett anledning.